Информация за координатите

37°49′36″N 122°25′22″W