Разлика между версии на „Ислям“

(→‎Отношение към друговерците: Главата е редактирана и допълнена, с оглед актуализиране на съществуващата невярна информация.)
 
=== Отношение към друговерците ===
От гледна точка на ислямското богословие, базирано на Свещеният [[Коран]], ислямът разделя хората на три основни групи<ref>John L. Esposito, ed. (2014). "Ahl al-Kitab". The Oxford Dictionary of Islam. Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acref/9780195125580.001.0001. ISBN 9780195125580.</ref>: (1) [[мюсюлмани]], (2) хора на Писанието и (3) неверници и съдружаващи. Хората, които отричат съществуването на бог, както и тези, които вярват в множество богове, се считат от Исляма за неверници и съдружаващи. Не така стои въпросът с някои от наридите, които Коранът обозначава като ''"Хората на писанието"'' или на [[арабски]] ''أهل الكتاب‎'' "Ahl al-Kitāb"). Това понятие обхваща народите, дарени със свещена книга и на които е вече изпратен божий пратеник, като в тази група влизат основно християните[[християни]]те и евреите[[евреи]]те. В тази насока, Коранът повелява:
{{цитат| (62) Онези, които вярват, и юдеите, и християните, и сабеите, онези [от тях] които вярват в Аллах и в Сетния ден, и вършат праведни дела, имат отплатата си при своя Господ и не ще има страх за тях, и не ще скърбят..|Сура 2, Бакара}}
В някои аяти, Коранът говори пряко до тази група хора:
Разграничението между неверниците и ''"Хората на писанието"'' се намира и на други места в Корана, например:
{{цитат| (7) И приехме Ние от пророците обета им, и от теб, и от Нух, и Ибрахим, и Муса, и Иса, сина на Мариам. Приехме от тях твърд обет, <br> (8) за да пита Той правдивите за тяхната правдивост. А за '''неверниците''' е приготвил Той болезнено '''мъчение'''.|Сура 33, Съюзените племена}}
Отношението на Корана към друговерцитеневерниците (съдружаващите), е благосклонно, щом не воюват и не заплашват мюсюлманите:
{{цитат|(6)И ако те моли за защита някой от съдружаващите, защити го, та да чуе той Словото на Аллах! После го заведи на безопасно за него място! Това е, защото са хора незнаещи.|Сура 9, Покаянието}}
{{цитат|(108) И не хулете онези, които зоват други освен Аллах, за да не похулят и те Аллах несправедливо, без да знаят! Така разкрасихме за всяка общност делата й. После при своя Господ ще бъдат върнати и Той ще ги извести какво са правили.|Сура 6, Ал-Анам}}