Разлика между версии на „Пирне“

6597 bytes added ,  преди 1 година
редакция без резюме
Село Пирне се намира на около 5 km югозападно от общинския център град [[Айтос]]. Разположено е в [[Айтоска котловина|Айтоската котловина]]. В източната му част се събират в общо русло трите малки местни притока, течащи през северната, централната и южната части на селото. На северния приток има микроязовир край селото („Таушан кайряк“) и втори по-малък на около 2,5 km северозападно.<ref>[https://www.bsbd.org/registri/BSBD.reservoirs.xls Басейнова дирекция за Черноморски район; Регистри, Списъци: ''Списък на язовирите в Черноморския басейнов район (актуален към 24.01.2020 г.)'', XLS файл, Пирне]</ref><ref>[https://kais.cadastre.bg/bg/Map Агенция по геодезия, картография и кадастър, Карта (към март 2020 г.); Пирне: поземлен имот 56438.153.3, стар номер 000124 и поземлен имот 56438.48.37, стар номер 000295]</ref>
 
Климатът е преходноконтинентален с черноморско климатично влияние. В землището преобладават лесивирани<ref>ЛЕСИВИРАНИ ПОЧВИ, лувисоли (от фр. „lessivage“ и от лат. „luvere“ – измиване, отмиване и от лат. solum – почва, земя) – почвен тип по системата на [[Организация по прехрана и земеделие|ФАО]], включващ почвени подтипове от [[Сиви горски почви|сивите горски]] и [[Канелени горски почви|канелените горски почви]] от досегашната класификация на почвите. [http://www.geoznanie.com/2013/02/blog-post_1.html География, Географски речник Л, ''Лесивирани почви'']</ref> и наносни почви и [[смолници]].<ref name=ГЕБ>[[Голяма енциклопедия „България“]], том 9, стр. 3424, [[Труд (издателство)|Книгоиздателска къща „Труд“]], София, [[2012]] г.</ref>
 
Общински път от Пирне ''на север'' пресича минаващия през Айтос първокласен [[Републикански път I-6|Подбалкански път]] и продължава към [[Поляново (област Бургас)|Поляново]] и [[Карагеоргиево]], а ''на изток'' прави връзка с водещиятретокласния [[републикански път III-539]], водещ на североизток до Айтос, а на югозапад – към село [[Караново (Област Бургас)|Караново]] третокласен [[републикански път III-539]]. [[Надморска височина|Надморската височина]] в центъра на селото при читалището е около 117 m, в северния край – до около 120 m, в източния – около 100 m, в южния – до около 130 m и в западния край – до около 140 m.
 
Населението на село Пирне<ref>[https://www.nsi.bg/nrnm/show9.php?sid=3628&ezik=bul Справка за населението на с. Пирне, общ. Айтос, обл. Бургас]</ref> наброява 761 души към [[1934]] г., в периода до [[1992]] г. (664 души) търпи поради миграция резки промени в числеността с максимум към [[1965]] г. – 1205 души, а към [[2018]] г. наброява (по текущата демографска статистика за населението) 703 души.
 
При преброяването на населението към 1 февруари 2011 г., от обща численост 622 лица, за 480 лица е посочена принадлежност към „българска“ ''етническа група'', за 13 – към „[[Турци в България|турска]]“, за 104 – към [[цигани|ромска]] и за останалите не е даден отговор.<ref>[http://pop-stat.mashke.org/bulgaria-ethnic-loc2011.htm Етнически състав на населението на България – 2011 г., Пирне, община Айтос]</ref>
 
Основа на поминъка на населението са зърнопроизводство, тютюнопроизводство, отглеждане на технически култури, лозарство, овощарство, многоотраслово животновъдство.<ref name=ГЕБ/>
 
== История ==
[[Файл:Burgas Archeological Museum - Thracian Horseman tablet - Pirne.jpg|мини|дясно|Плочка с тракийския конник, открита край Пирне. Експонат на Бургаския археологически музей]]
След края на [[Руско-турска война (1877 – 1878)|Руско-турската война 1877 – 1878 г.]], по [[Берлински договор|Берлинския договор]] село Пирне остава на територията на [[Източна Румелия]]. От [[1885]] г. – след [[Съединение на Източна Румелия с Княжество България|Съединението]], то се намира в България.<ref>[[Николай Мичев]], [[Петър Коледаров|П. Коледаров]] – Речник на [[селище|селищата]] и селищните имена в [[България]] [[1878]] – [[1987]]; „[[Наука и изкуство]]“, София, [[1989]] г., стр. 213.</ref>
 
От периода 1941 – 1994 г. в Държавния архив – Бургас, се съхраняват документи на/за ''[[Трудово кооперативно земеделско стопанство]] (ТКЗС) с. Пирне, Бургаско''.<ref>[http://www.archives.government.bg/69-Списък_на_фондове Държавна агенция „Архиви“, Държавен архив Бургас, Списък на фондове от масив „С“, фонд 34, Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) с. Пирне, Бургаско, Промени в наименованието на фондообразувателя]</ref> В списъка на фондове от масив „C“ на архива са посочени – във връзка с промените в наименованието на фондообразувателя и съответните периоди, следните форми, през които стопанството преминава:
* Кредитна кооперация „Сила“<ref>Фонд 32К – основана през 1923 г.</ref> – Трудово производителен земеделско стопански отдел – с. Пирне, Бургаско (1941 – 1948) – ''първи опит за колективна обработка на земята в Бургаския край'';
* Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) – с. Пирне, Бургаско (1948 – 1958);
* Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) „Пирне“ – с. Пирне, Бургаско (1990 – 1992);
* Земеделска производителна кооперация „Сила“ – с. Пирне, Бургаско (1992 – 1992) и последно
* Ликвидационен съвет на земеделска производителна кооперация „Сила“ (ЛС на ЗПК) – с. Пирне, Бургаско (1992 – 1994).
 
От периода 1959 – 1990 г. в архива (масив „С“, фонд 835) се съхраняват документи на/за ''Обединено трудово кооперативно земеделско стопанство (ОТКЗС) „Васил Коларов“ – с. Пирне''.
 
В района на Пирне има останки от [[траки]]йско селище и от [[могила|могили]] (''Камилска'' и ''Тастепенска<ref>''Тас тепе'' се нарича до 1934 г. село [[Чукарка]], отстоящо на около 7 km запад-югозападно от Пирне.</ref>''); открити са две мраморни плочи на ''[[Тракийски конник|Тракийския Херос]]''. В местността ''Еленските гробища'' е намерено сребърно съкровище (360 монети) от [[2 век|2]]–[[3 век]]. Сведения за селото има в османотурски регистър от [[1548]] г., в регистър за извънреден данък от [[1676]] г. – под името Бурна (Бурне), и в опис за събрания данък за овцете от [[1731]] г. Във вестник „Век"<ref>Редактиран от [[Марко Балабанов]].</ref> от [[1875]] г. е споменато под името ''Пирне''.<ref name=ГЕБ/>
 
== Религии ==
В село Пирне се изповядва [[православие|православно християнство]].
 
== Обществени институции ==
Село Пирне към 2020 г. е център на ''кметство Пирне''.<ref>[https://www.nsi.bg/nrnm/show2.php?sid=20000009&ezik=bul
Справка за събитията за кметство Пирне, общ. Айтос]</ref><ref>[https://iisda.government.bg/ras/executive_power/townhall/291 Интегрирана информационна система на държавната администрация, Административен регистър, Област Бургас, Кметство Пирне]</ref>
 
В селото към 2020 г. има:
* действащо общинско [[основно училище]] „[[Христо Ботев]]“;<ref>[https://reg.mon.bg/Schools/schinfo?96118 Министерство на образованието и науката – Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Основно училище „Христо Ботев“, село Пирне, община Айтос, област Бургас]</ref>
* действащо [[читалище]] „Пробуда – 1925 г.“;<ref>[https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=1135&reg_num=1265 Детайлна информация за читалище „Пробуда – 1925 г.“, село Пирне, община Айтос, област Бургас]</ref><ref>[https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail1&id=55354 Информационна карта за 2016 г., читалище „Пробуда – 1925 г.“, село Пирне, община Айтос, област Бургас]</ref>
* действаща само на големи религиозни празници [[православие|православна]] църква „Свети Атанасий“;<ref>[http://www.hramove.bg/hramove/temple_270.html Национален регистър на храмовете в Република България, Пирне, област Бургас]</ref>
* [[пощенска станция]].<ref>[https://www.bgpost.bg/bg/312 Български пощи, Пощенски станции, област Бургас, 8528 Пирне]</ref>
 
== Природни и културни забележителности ==
== Личности ==
В Пирне са родени:
* проф. [[Иван МаразовПрофесор]] – Проф. Иван Маразов, – един от водещите български [[Културология|културолози]] и [[Тракология|траколози]] и Министър на културата на Република България през 1996 – 1997 г.,; роден е роден на 3 април 1942 г.; в село Пирне, Айтоско. Презпрез 1967 г. завършва „История и теория на изкуството“ в Институтаинститута „Репин“ в [[Санкт Петербург.|Ленинград]]; Същатасъщата година е назначен на работа в Института по изкуствознание към [[БАН]] в София, където работи до 1999 г. (през 1988 – 1992 е директор на Институтаинститута).; Отот 1969 до 1989 г. е заместник-главен и главен редактор на сп.списание „Изкуство“.;
* генералГенерал-майор [[Стоян Куцаров]]<!-- – участник във втория "заговор" през 1968 годинаг. срещу управлението на Тодор Живков, за което е разжалван, интерниран в с.село Росица, област Добрич, и въдворен във затвора.затворен; Следслед 10 ноември 1989 година,г. реабилитиран и избран за член на ВС на БСП. -->;
* [[Дянко Правчев]] (1889 – 1944), бивш кмет на Бургас;
* инженер [[Иван Шивачев]] (1930 – 2015), един от създателите на Радиотелевизионен център Пловдив (РТВЦ – Пловдив).
 
През [[1874]] г. учител в Пирне е [[Сава Катрафилов]].<ref name=ГЕБ/>
 
== Спорт ==
<!-- Футболният отбор на село Пирне се нарича ФК Левски. В Пирне домакинства ФК „Бяла река“ (Тополица), заради липсата на спортна база в Тополица. Надеждите са, че скоро ще бъде възстановен и ФК „Левски“ (Пирне). -->
 
== Източници и бележки ==
<references />