Разлика между версии на „Сливенска котловина“

м
overlinking; козметични промени
м (overlinking; козметични промени)
Сливенската котловина е разположена между планините [[Сливенска планина|Сливенска]], [[Гребенец]] и [[Терзийски баир]] (дялове от [[Стара планина]]) на север, [[Сърнена Средна гора]] и [[Бакаджиците]] на юг и възвишението [[Хисар (възвишение)|Хисар]] на изток. На запад [[Шивачевски рид|Шивачевския рид]] я отделя от по-високо разположената [[Твърдишка котловина]].
 
Площта на котловината е 830 км<sup>2</sup>, която и&#768;ѝ отрежда 2-ро място по големина сред [[Задбалкански котловини|Задбалканските котловини]] след [[Софийска котловина|Софийската]]. Дължината и&#768;ѝ от запад на изток е 70 км, а ширината до 15 км. Средната и&#768;ѝ надморска височина е 150 м и е наклонена на юг. От вътрешнокотловинното възвишение Хамамбаир се поделя на две части – Сливенско поле на запад с по-голяма надморска височина и Стралджанско поле на изток – с по-малка надморска височина и частично заблатено.
 
По северните и&#768;ѝ оградни склонове широко развитие имат наносните конуси, образувани от реките стичащи се от [[Стара планина]]. Котловината представлява едностранен грабен, запълнен с терциерни и кватернерни седименти, с обща мощност от 150 до 500 м. Старопланинското подножие е заето от делувиално-пролувиален шлейф. Има минерални извори ([[Сливенски минерални бани]]). Отводнява се от река [[Тунджа]] и левите и&#768;ѝ притоци [[Асеновска река]], Сотирска река и [[Мочурица]] с притока си [[Мараш (река)|Мараш]]. Климатът е умерено-континентален с типични падащи ветрове от север – бора&#768;бора̀. Почвите са делувиално-пролувиални, алувиални и канелени. Голяма част от заблатените участъци в Стралджанското поле са пресушени и са годни за земеделска обработка. В котловината има благоприятни условия за развитие на лозарство, овощарство, технически култури, орехи и др.
 
В котловината са разположени 2 града и 42 села:
* От запад на изток, от село [[Бинкос]] до моста на река [[Мочурица]], на протежение от 69,4 км – участък от първокласен път № 6 ГКПП „Гюешево“ – [[София]] – [[Карлово]] – [[Бургас]].
* От север на юг, от „[[Петолъчката]]“ до село [[Могила (Област Ямбол)|Могила]], на протежение от 21,2 км – участък от първокласен път № 7 [[Силистра]] – [[Шумен]] – [[Ямбол]] – ГКПП „Лесово“.
* В централната част на котловината, от северозапад на югоизток, на протежение от 18 км – участък от второкласен път № 53 [[Поликраище]] – [[Сливен]] – [[Ямбол]] – [[Средец (град)|Средец]].
* В западната част на котловината, от югозапад на североизток, от град [[Сливен]] до село [[Злати войвода (село)|Злати войвода]], на протежение от 14 км – участък на второкласен път № 66 [[Сливен]] – [[Стара Загора]] – [[Поповица]].
* В източната част на котловината, от север на юг, от „[[Петолъчката]]“ до село [[Палаузово]], на протежение от 15,8 км – участък на третокласен път № 707 „[[Петолъчката]]“ – [[Александрово (Област Ямбол)|Александрово]] – [[Голямо Крушево]].