Разлика между версии на „Елена (община)“

32 байта изтрити ,  преди 10 месеца
м
overlinking
м (overlinking)
м (overlinking)
Цялата северна част на общината, по границата с общините [[Община Велико Търново|Велико Търново]], [[община Златарица|Златарица]] и [[община Антоново|Антоново]] е заета от южните склонове на [[Еленски възвишения|Еленските височини]], които са част от [[Предбалкан|Средния Предбалкан]]. Тук максималната височина е връх Кулата (901 m), издигащ се северно от село [[Черни дял]]. Те са разделени на четири части от напречните проломи на реките [[Веселина (река)|Веселина]] и десните ѝ притоци [[Златаришка река]] (проломът [[Боаза (пролом на Златаришка река)|Боаза]]) и [[Бебровска река]] (Каменица).
 
Между двете планински части, от запад на изток се редуват няколко по-големи долинни разширения, обединени под общото название [[Еленска котловина]]. На запад – долинното разширение на река [[Веселина (река)|Веселина]], заето от големия язовир „[[Йовковци]]“. В централната част – долинните разширения на [[Златаришка река]] (в района на общинския център град [[Елена (град)|Елена]]) и на десния ѝ приток [[Костелска река]] (в района на село [[Марян]]). По̀ на изток, в района на селата [[Беброво]] и [[Константин (село)|Константин]] са долинните разширения на [[Бебровска река]] (Каменица, десен приток на [[Веселина (река)|Веселина]]), а най-на изток, в района на село [[Майско]] – долинното разширение на [[Стара река (приток на Янтра)|Стара река]] (десен приток на [[Янтра]]).
 
==== Води ====
Цялата територия на общината попада във водосборната област на река [[Янтра]] и по-конкретно, на нейния десен приток [[Стара река (приток на Янтра)|Стара река]]. Последната протича с част от горното си течение през най-източната част на общината, в землището на село [[Майско]] и по границата с [[Община Сливен]]. Останалата част от общината попада във водосборния басейна на река [[Веселина (река)|Веселина]] (ляв приток на [[Стара река (приток на Янтра)|Стара река]]), която заедно със своите десни притоци реките [[Златаришка река|Златаришка]] (с десния си приток [[Костелска река]]) и [[Бебровска река|Бебровска]] отводнява над 90% от територията на общината. Тези четири реки водят началото си от [[Елено-Твърдишка планина]], текат на север, като образуват пет сравнително големи долинни разширения, проломяват [[Еленски възвишения|Еленските височини]] (с изключение на [[Костелска река]]) и в района на град [[Златарица]] се съединяват.
 
Най-западното долинно разширение на река [[Веселина (река)|Веселина]] е заето от големия язовир „[[Йовковци]]“, водите на който се използват основно за водоснабдяване на град [[Велико Търново]], [[Горна Оряховица]], [[Лясковец]], [[Стражица]], [[Златарица]], [[Елена (град)|Елена]], [[Дряново]] и други по-малки населени места. Язовирът предлага добри условия за спортен риболов. Освен този язовир, на територията на общината има изградени още осем микроязовира, използвани предимно за напояване и развъждане на риба за любителски риболов.
 
== Население ==
| [[Баевци (Област Велико Търново)|Баевци]] || align="right" | 16 || align="right" | - || Баювци, в з-щето на с. [[Шилковци]] || [[Котуци]] || align="right" | 4 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Баждари]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Дрента]] || [[Крилювци]] || align="right" | 4 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Балуци]] || align="right" | 2 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Яковци]] || [[Крумчевци]] || align="right" | 6 || align="right" | - || Вейзлери, Крумчовци, в з-щето на с. [[Константин (село)|Константин]]
| [[Буйновци]] || align="right" | 68 || align="right" | 56,843 || || [[Мирчовци]] || align="right" | 2 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]]
|-
| [[Бялковци]] || align="right" | 5 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Беброво]] || [[Мъртвината]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]]
|-
| [[Валето]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Костел]] || [[Недялковци]] || align="right" | 2 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Блъсковци]]
| [[Веселина (Област Велико Търново)|Веселина]] || align="right" | 10 || align="right" | - || Равна, в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Николчовци (Област Велико Търново)|Николчовци]] || align="right" | 5 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Високовци]] || align="right" | - || align="right" | - || Узуни, в з-щето на с. [[Мийковци]] || [[Ничовци]] || align="right" | 3 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Вълчовци (кметство Майско)|Вълчовци]] || align="right" | 11 || align="right" | - || Кара кутлари, в з-щето на с. [[Майско]] || [[Нюшковци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]]
| [[Ганев дол]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Беброво]] || [[Петковци (Област Велико Търново)|Петковци]] || align="right" | 8 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Беброво]]
|-
| [[Глоговец]] || align="right" | 21 || align="right" | - || Кьов башлари, в з-щето на с. [[Константин (село)|Константин]] || [[Попрусевци]] || align="right" | 11 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Беброво]]
|-
| [[Големани]] || align="right" | 11 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Блъсковци]] || [[Попска (Област Велико Търново)|Попска]] || align="right" | 18 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Беброво]]
| [[Драганосковци]] || align="right" | 1 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Яковци]] || [[Тодювци]] || align="right" | 50 || align="right" | 52,651 ||
|-
| [[Драгийци]] || align="right" | 2 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Томбето]] || align="right" | - || align="right" | - || Тюмбелер, в з-щето на с. [[Майско]]
|-
| [[Драгневци (Област Велико Търново)|Драгневци]] || align="right" | 1 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]] || [[Топузи]] || align="right" | 1 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Мийковци]]
* Указ № 202/02.03.1976 г. – заличава м. Конярци и я присъединява като квартла на с. [[Буйновци]];
:: – заличава м. Духлевци и я присъединява като квартал на с. [[Мийковци]];
* Указ № 45/20 януари 1978 г. – заличава махалите Дараци и Пашовци и ги присъединява като квартали на с. [[Буйновци]];
:: – заличава махалите Мерилковци и Нейковци и ги присъединява като квартали на м. [[Босевци]];
:: – заличава махалите Драгановци, Липов рът, Пелишени и Шишковци поради изселване;