Разлика между версии на „Левченска река“

м
overlinking
м (overlinking)
м (overlinking)
'''Левченска река''' (Левка) е [[река]] в [[Южна България]] – [[Област Хасково]], община [[Община Свиленград|Свиленград]], ляв приток на река [[Марица]]. Дължината ѝ е 44 km. Отводнява част от югозападните склонове на [[Сакар]] планина.
 
Левченска река извира под името Карталдере на 730 m н.в. в [[Сакар]] планина, на 2,6 km северозападно от връх [[Вишеград (връх)|Вишеград]] (856 m, най-високата точка на планината). Тече в южна посока в тясна, на места проломна долина. След село [[Димитровче (село)|Димитровче]] долината ѝ се разширява и става асиметрична със стръмни леви и полегати десни склонове. Влива отляво в река [[Марица]] на 44 m н.в., на 400 m югозападно от село [[Генералово]], [[Община Свиленград]].
 
Площта на водосборния басейн на реката е 144 km<sup>2</sup>, което представлява 0,27% от водосборния басейн на [[Марица]], а границите на басейна ѝ са следните:
* на запад – с водосборния басейн на [[Голяма река (приток на Марица)|Голяма река]], ляв приток на Марица;
* на изток – с водосборните басейни на реките [[Тунджа]]и [[Ченгенедере]], леви притоци на [[Марица]];
 
Основни притоци: Карандере, Кюйдере, Хасандере, Перидере, Лупца, Келенджика, Селска река (всичките леви).