Разлика между версии на „Наманганска област“

стандартизиране °C редактирано с AWB
м (overlinking)
(стандартизиране °C редактирано с AWB)
}}
 
'''Наманганска област''' ({{lang|uz|Namangan viloyati}}) е една от 12-те области ([[вилает|вилояти]]) на [[Узбекистан]]. Площ 7900  km² (9-то място по големина в Узбекистан, 1,76% от нейната площ). Население на 1 януари 2019 г. 2 752 700 души<ref name="Население 2017">[https://data.gov.uz/ru/datasets/3224 Давлат классификаторлари]</ref> (9-то място по население в Узбекистан, 8,21% от нейното население). Административен център град [[Наманган]]. Разстояние от [[Ташкент]] до Наманган 432  km.
 
== Историческа справка ==
 
== Географска характеристика ==
Наманганска област е разположена в източна част на [[Узбекистан]]. На север и североизток граничи с [[Джалалабадска област]] на [[Киргизстан]], на югозапад – със [[Согдийска област]] на [[Таджикистан]], на юг – с [[Андижанска област|Андижанска]] и [[Ферганска област]] и на запад – с [[Ташкентска област]]. В тези си граници заема площ от 7900  km² (9-то място по големина в [[Узбекистан]], 1,76% от нейната площ). Дължина от запад на изток 150  km, ширина от север на юг 60  km.<ref name="bse">{{икона|ru}} [http://bse.sci-lib.com/article079921.html «Большая Советская Энциклопедия» – Наманганская область, т. 17, стр. 231 – 232]</ref>
 
Областта заема северната част на [[Ферганска котловина|Ферганската котловина]], основно покрай десния бряг на река [[Сърдаря]]. По-голямата част от територията ѝ представлява равнина с надморска височина около 400 – 750 m, прорязана от долините на реките и повишаваща се на север, където е обградена от зона от предпланински масиви с височина 1000 – 1200 m, носещи названието „адири“. На север и северозапад тези „адири“ преминават в планинските хребети на [[Тяншан|Западен Тяншан]]. Тук се издигат хребетите [[Курамински хребет|Курамински]] и [[Чаткалски хребет|Чаткалски]], като в последния се намира най-високата точка на областта '''4062 m''' ({{coord|41|25|34|N|70|34|09|E}}), издигаща се в най-северозападната ѝ част, на границата с [[Киргизстан]].<ref name="bse"/>
 
Климатът е рязко континентален със сравнително мека и кратка зима и горещо и продължително лято, големи денонощни колебания на температурата и малко количество валежи. Средна януарска температура -3,5 °СC, а средна юлска 25 °СC. Годишната сума на валежите в равнината и предпланините е 100 – 200  mm, а в планините – до 600  mm. Продължителността на вегетационния период (минимална денонощна температура 5 °СC) в град [[Наманган]] е 229 денонощия.<ref name="bse"/>
 
Основната водна артерия в областта е река [[Сърдаря]], която се образува в югоизточната ѝ част от сливането на реките [[Карадаря]] (лява съставяща) и [[Нарин (река)|Нарин]] (дясна съставяща). По склоновете на съседните планини към [[Сърдаря]] се стичат реките Патшаата, Касансай, Гавасай и др., водите на които се отклоняват за напояване.<ref name="bse"/>
 
Преобладават сивите почви: до височина 700 – 850 m светлосивите, от 850 до 1200 – 1500 m типичните и тъмносивите, над тях – канелените и черноземните почви. Растителността в равнината и в района на „адирите“ е ефемероидна, нагоре се сменя с пелинова, а след това пелиново-солянкова и тревисто-пелинова. Срещат се малки горички от гръцки орех, дива череша, дива ябълка и др., на височина около 3000 m – редки гори от арча (вид средноазиатска хвойна), а по най-високите части – субалпийски пасища. Животинският свят в равнината е представен от няколко вида влечуги и гризачи, а от птиците – пустинна врана и чучулига. Планините се обитават от планински козел, сърна, дива свиня, мечка, барс, бодлокож, язовец и др., а от птиците се срещат беркут, белоглав орел, планинска пуйка, кеклик и др. <ref name="bse"/>
 
== Население ==
 
== Административно-териториално деление ==
В административно-териториално отношение Наманганска област се дели на 11 административни района (тумана), 8 града, в т.ч. 1 град с областно подчинение и 7 града с районно подчинение и 120 селища от градски тип.<ref name="Население 2017"/><ref>[http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1486855 Постановление кабинета министров Республики Узбекистан 13.03.2009 г. N 68 о дополнительных мерах по совершенствованию административно-территориального устройства населенных пунктов Республики Узбекистан]</ref><ref name="Население 2017"/>
[[Файл:Namangan districts.png|мини|350px|дясно|Административно-териториално деление на Наманганска област]]
{| class="wikitable"