Джендър: Разлика между версии

м (без излишна буква)
Извън полето на обществените науки понятието „джендър идеология“ се използва в полето на политиката. В тази си употреба то е противоположно на научната употреба на понятието и се използва не за да изобличи традиционните роли на мъжете и жените като обуславящи неравенството на жените, а напротив – да означи самото понятие „джендър“ като вредна и нежелана идеология.
 
В свои академични публикации проф. Мери Ан Кейс от юридическия факултет на [[Чикагския университет]] поставя реакцията срещу идеята за джендър в контекста на историята на идеята за „половата комплементарност“ (взаимното допълване на двата пола) в теологията на КотолическатаКатолическата църква.
 
Както Кейс, така и други източници сочат, че опозицията на Ватикана срещу понятието „джендър“ за първи път излиза на бял свят с безпокойствата по този въпрос от страна на американските католически активисти, участвали в Четвъртата световна конференция на ООН за жените, провела се в Пекин през 1995 г.<ref name=”CaseMarginalia”>[[#CaseMarginalia|Кейс (2018)]].</ref><ref>[[#CoatesEtAl2014| Coates et al. (2014)]], с. 120.</ref><ref>[[#Correa2017|Correa (2017)]].</ref>
Анонимен потребител