Разлика между версии на „Икономика“

== Устройство на икономиката (стопанството) ==
Относително обособени дейности в икономиката изграждат верига от причинно-следствени връзки, на основата на които тя се разделя на четири сектора:
#[[Първичен икономически сектор]] — добив на суровини (руди, горива) и отглеждане на растения и животни със селскостопанско предназначение;
#[[Вторичен икономически сектор]] — индустриално преработване на добитите суровини в технологично нови материални изделия;
#[[Третичен икономически сектор]] — услуги;
#[[Четвърти икономически сектор]] — образование, научни изследвания, информационни технологии и изобщо дейности, основаващи се изключително на знанието. Във връзка с това се употребява и понятието [[Икономика на знанието|икономика на знанието]].
 
== Икономика на България ==
{{Основна|Българска икономика}}