Разлика между версии на „Оториноларингология“

редакция без резюме
Тези органи принадлежат към три различни функционални системи - нервна, дихателна и храносмилателна. Но кръстосването им в основата на главата обуславя тяхното [[морфология|морфологично]] единство. Непосредствената близост на тъканите е сериозна предпоставка за бързо разпространение на болестните процеси между тях. Много заболявания протичат едновременно в две или повече от системите, което налага те да бъдат лекувани от един и същ специалист.
 
Оториноларингологията има две основни направления:
*отология - изучава болестите на ушите и нарушенията на слуха; отологията има обособен самостоятелен дял
**отоневрология - изучава болестите на равновесно-слуховия апарат и неврологичните нарушения на слуха; отоневрологията е много съществен раздел от военната, авиационната и космическата медицина
*риноларингология - изучава болестите на носа, околоносните синуси и носоглътката