Разлика между версии на „Оториноларингология“

редакция без резюме
'''УНГ''' е съкращение от "Уши, нос и гърло". Това е българското название на [[Портал:Медицина|медицинската]] наука '''оториноларингология'''. Тя изучава възникването, развитието, лечението и предотвратяването на болестите на [[ухо|ушите]] и [[носоглътка]]та.
 
Тези органи принадлежат към три различни функционални системи - нервна, дихателна и храносмилателна. Но кръстосването им в основата на главата обуславя тяхното [[морфология|морфологично]] единство. Непосредствената близост на тъканите е сериозна предпоставка за бързо разпространение на болестните процеси между тях. Много заболявания протичат едновременно в две или повече от системите, което налага те да бъдат лекувани от един и същ специалист.
 
'''Оториноларингологията''' има две основни направления:
*'''отология''' - изучава болестите на ушите и нарушенията на слуха; отологията има добре обособен, самостоятелен дял
**'''отоневрология''' - изучава болестите на равновесно-слуховия апарат и неврологичните нарушения на слуха; отоневрологията е много съществен раздел от военната, авиационната и космическата медицина
*'''риноларингология''' - изучава болестите на носа, околоносните синуси и носоглътката