Глациогенен релеф: Разлика между версии

м
Редакция без резюме
 
== Акумулативни ледникови форми ==
=== Морени ===
Всичко, което [[Ледник|ледникът]] разрушава, повлича със себе си и може да пренесе на голямо разстояние. В зоната на [[топене]] материалът се освобождава и се натрупва (акумулира) във вид на [[Морена|'''морени''']]. Най-ниският район, където е достигал ледникът, е отбелязан от т. нар. '''[[челна морена]]''' (или още ледникова яка). Там, където са се срещали два ледника, остава средна морена, а по края - странична морена. Съществуват и вътрешни морени, образувани от скалните късове, които са останали на мястото на ледника след отдръпването му.<ref>Курчатов, ''Геология за всеки'', с. 210</ref>
{{основна|Морена}}
Всичко, което [[Ледник|ледникът]] разрушава, повлича със себе си и може да пренесе на голямо разстояние. В зоната на [[топене]] материалът се освобождава и се натрупва (акумулира) във вид на [[Морена|'''морени''']]. Най-ниският район, където е достигал ледникът, е отбелязан от т. нар. '''[[челна морена]]''' (или още ледникова яка). Там, където са се срещали два ледника, остава средна морена, а по края - странична морена. Съществуват и вътрешни морени, образувани от скалните късове, които са останали на мястото на ледника след отдръпването му.<ref>Курчатов, ''Геология за всеки'', с. 210</ref>
 
=== Дръмлин ===
'''[[Дръмлин|Дръмлините]]''' са неголеми [[Хълм|хълмове]] (макар че могат да надхвърлят 40 м височина и 2 км дължина) с издължена форма, образувани от хаотично натрупан материал под някогашния ледник. Днес са останали цели дръмлинови полета.
{{основна|Дръмлин}}
'''[[Дръмлин|Дръмлините]]''' са неголеми [[Хълм|хълмовехълм]]ове (макар че могат да надхвърлят 40 м височина и 2 км дължина) с издължена форма, образувани от хаотично натрупан материал под някогашния ледник. Днес са останали цели дръмлинови полета.
 
=== Кам ===
'''[[Кам (релеф)|Кам]]''' се нарича малко хълмче от [[пясък]] и [[Баластра|чакъл]], образувало се в дупка в ледника. В нея [[Вятър|вятърът]] и повърхностните потоци нанасят инертен материал, който в последствие остава като конично образувание, високо няколко метра.
{{основна|Кам (релеф)}}
'''[[Кам (релеф)|Кам]]''' се нарича малко хълмче от [[пясък]] и [[Баластра|чакъл]], образувало се в дупка в ледника. В нея [[Вятър|вятърътвятър]]ът и повърхностните потоци нанасят инертен материал, който в последствиевпоследствие остава като конично образувание, високо няколко метра.
 
== Флувиоглациални форми ==