Разлика между версии на „Доцент“

редакция без резюме
Съгласно актуалния Закон за научните степени и звания, '''доцент''' е хабилитиран преподавател във ВУЗ.
 
Кандидатът за получаване на това звание следва да е преминал през конкурс за [[асистент]] или [[научен сътрудник]], да е защитил дисертационен труд и да му е присъдена научната степен "[[Доктор]]", а също така да е публикувал определен от ВАК брой научни трудове, в т.ч. да е автор/съавтор на учебно помагало за студенти по съответната научна специалност.
 
Идентично на "доцент" в научните институти е званието "[[Старши научен сътрудник|Старши научен сътрудник II ст.]]".
3726

редакции