Разлика между версии на „Адвокат“

3 байта изтрити ,  преди 1 година
м
Bot: Automated text replacement (- пък + , -\"([а-яА-Я0-9,\–\-\s]*?)\" +„\1“)
м (Премахнати редакции на Topalska (б.), към версия на ShockD)
Етикет: Отмяна
м (Bot: Automated text replacement (- пък + , -\"([а-яА-Я0-9,\–\-\s]*?)\" +„\1“))
Адвокатите представляват своите клиенти в [[Съд (право)|съда]], [[Прокуратура на България|прокуратурата]], органите на досъдебното производство, административните органи<ref>Член 29 от Закона за адвокатурата</ref>, учрежденията или при спорни ситуации; осъществяват консултиране на различни правни [[казус]]и, от всички сфери на [[право]]то. Адвокатите в [[България]] са организирани в [[Адвокатура|адвокатски]] колегии.
 
Адвокатската професия е [[Свободна професия|свободна]]<ref>"Лица„Лица, упражняващи свободна професия"професия“ - § 1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица</ref> и независима, а разговорите с адвокат, адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация, са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване<ref>Член 33 от Закона за адвокатурата</ref>. Това гарантира неприкосновеността и сигурността на [[Клиентска тайна|клиентската тайна]], за да се осигури и гарантира [[Стабилитет на съдебния акт|стабилно]] [[Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека|процесуално представителство]], в рамките на състезателен [[съдебен процес]].
 
{{обработка|енциклопедизиране, препратки, източници, правопис; цитиране, съгласно Закона за нормативните актове}}
Един от най-дискутираните и съпоставяни въпроси във връзка с адвокатската дейност в различните държави е невъзможността на същите да рекламират дейността си. Тъй като гилдията, упражняваща юридическата професия е по правило консервативна и държаща на традициите, в много държави се приема, че не е етично адвокатите да рекламират дейността си. Приема се, че препоръката е основният метод на адвоката за набиране на клиенти, което следва от неговия опит и експертиза. Тази постановка е приета и в българския Закон за адвокатурата. Забраната за рекламиране на адвокатската дейност произтича и от обстоятелството, че адвокатите не са търговци, и не могат да упражняват дейността си по търговски начин. Адвокатската дейност е израз на законно гарантираното право на защита в съдебния процес, и поради изключително голямата значимост на това право, тя е възведена от законодателя във вид специална дейност, която следва да се извършва при спазване на правилата, установени в Етичния кодекс на адвоката. Противниците на това схващане изтъкват довода, че в България адвокатската професия е твърде непопулярна, което води до недостиг на клиенти. По данни от сайта на Висшия адвокатски съвет между 2/4 и 3/4 от кандидат адвокатите не издържат адвокатските изпити през последните години. Причината за това е естествено да се корени и в недостатъчно добрата подготовка на бъдещите адвокати, която многото юридически факултети в страната дават, но се изказват и твърдения, че причината е всъщност в недостига на клиенти, който изпитват действащите адвокати.
 
Доколкото недостигът на клиенти за адвокатите в България се корени в липсата на възможност същите да рекламират дейността си, много адвокати считат забранителната норма на Закона за адвокатурата за пряка пречка пред тях. В сравнително младата българска икономика все още липсва изграденият в други държави рефлекс на гражданите да търсят адвокатска помощ. Много от тях изпитват затруднение в разбирането на това какво точно им се предлага от адвоката и са затруднени да оценят значимостта на адокатската помощ и съдйствие за изхода от съдебния спор или за гарантиране на интересите им при сключване на сделки. Невъзможността да бъде разбрана същността на адвокатската услуга води често до нейното пропускане, което пък води до пропуски, създава предпоставки за недобросъвестни действия от страна на физически, юридически лица, а често и от страна на служители от държавната и общинска администрация.
 
Много българи предпочитат да бъдат представлявани и да търсят съдействие от Агенции за недвижими имоти, счетоводители и други посредници и медиатори при решаване на възникнали казуси, като по този начин техния интерес не бива защитен в пълна степен. Популярността на адвокатската услуга в България е твърде слаба в сравнение с развитите икономически държави, което кара много адвокати да негодуват срещу нормите на закона, забраняващи рекламата на адвокатите. Голяма част от тези адвокати се рекламират в интернет в нарушение на забраната и по този начин упражняват нелоялна конкуренция спрямо добросъвестните си колеги.''' '''