Разлика между версии на „Едноличен търговец“

Категория:Търговско право
м
(Категория:Търговско право)
'''Едноличен търговец''' ('''ЕТ''') е вид [[търговец]]. За да бъде едно лице ЕТ, то задължително трябва да е физическо лице, (не юридическо) лице и трябва да е дееспособно. Чужденци могат да се регистрират като ЕТ в [[България]], но само ако имат постоянно местожителство в страната.
 
==Регистрация на ЕТ==
 
За регистрацията на ЕТ трябва :
* Дада се подаде заявление за вписване в окръжния съд по местожителство
* Дада се представи нотариално заверен образец от подписа
* Дада се внесе такса
* Дада се представи писмена декларация, че лицето не е лишено от правото да упражнява търговска дейност
 
За ЕТ не се предвижда обнародване в "Държавен вестник".
 
==Фирма на ЕТ==
Фирма на ЕТ е наименованието, под което ЕТ осъществява дейността си. Задължително трябва да съдържа личното или фамилното име, с което лицето е известно в обществото. Може да съдържа и друга дума, която не е свързана с лицето.
 
Фирма на ЕТ е наименованието, под което ЕТ осъществява дейността си. Задължително трябва да съдържа личното или фамилното име, с което лицето е известно в обществото.Може да съдържа и друга дума, която не е свързана с лицето.
 
Едно лице може да регистрира само една фирма.
 
Фирмата на ЕТ може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му, защото фирмата е елемент от него. При прехвърлянето към наименованието трябва да се добави и името на новия собственик.
 
[[Категория:Търговско право]]
[[Категория:Икономика]]