Разлика между версии на „Уикипедия:Избрани статии/Критерии“

кат, препратки
(превод с малки съкращения на en:Wikipedia:Featured article criteria)
 
(кат, препратки)
'''Избраните статии в Уикипедия''' са най-добрите образци на нашата работа, отличаващи се с професионално изложено съдържание и форма. В добавка към изискванията, на които трябва да отговарят [[Уикипедия:Статия|статиите в Уикипедия]], избраната статия трябва допълнително да покрива и следните критерии:
 
# Да е написана добре, изчерпателно, фактологически коректно, неутрално и устойчиво.
#* ''Написана добре'' означава текстът да е увлекателен и в съответствие с професионалните стандарти.
#* ''Изчерпателно'' означава статията да не пренебрегва съществени факти и подробности.
#* ''Фактологически коректно'' означава твърденията [[Уикипедия:Възможност за проверка|да могат да се подкрепят]] с [[Уикипедия:Благонадеждни източници|авторитетни източници]] и правдиво (прецизно) да представят наличната публикувана инхормацияинформация по съответния въпрос.
#* ''Неутрално'' означава статията да представя гледните точки обективно и безпристрастно; вижте [[УУикипедия:НГТНеутрална гледна точка]]
#* ''Устойчиво'' означава статията да не е обект на редакционни войни и съдържанието ѝ да не се променя драстично от ден на ден (в това число не влиза [[Уикипедия:Възвръщане|връщането]] на [[Уикипедия:Вандализъм|вандализми]] и подобренията, съобразно критичните забележки в хода на обсъждането).
# Съобразена е с [[:en:Wikipedia:Manual of Style|критериите за добро изложение]]. Това включва:
#* стегнат встъпителен раздел („глава“), който обобщава информацията по темата и подготвя читателя за едно по-подробно изложение в последващите раздели;
#* система от йерархични заглавия и подзаглавия;
#* съдържателно, но не и претрупано съдържание; и
#* унифицирано форматирани цитирания.
# Статията е обогатена с подходящи илюстрации или други мултимедийни файлове, качени в Уикипедия под [[Уикипедия:Авторско право|приемлив лиценз]] и придружени от кратки, но съдържателни резюмета[[Уикипедия:Препоръки за създаване и ползване на изображения#Пояснителни текстове към изображенията|пояснения]]. Несвободните изображения и мултимедийни файлове трябва да покриват [[:en:Wikipedia:Non-free content criteria|критериите за включване на несвободно съдържание]] и надлежно да са указани като такива.
# Дължината на избраната статия отговаря на обхванатото съдържание, което трябва да остава фокусирано на основната тема на статията, без да се изпада в излишни подробности.
 
[[Категория:Избрани статии|Критерии]]