Разлика между версии на „Унгарци“

Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение Разширена мобилна редакция
 
== История ==
Маджарите (наричани още '''унгри''' – {{Lang|el|ουγγροι}}) са исторически народ, формиран в Северна [[Азия]] и нахлул в [[Европа]] в края на [[9 век]]. Те са били скотовъдци и са водели номадски начин на живот, в който огромна роля играел [[кон]]ят. Маджарите са предците на днешните унгарци. П. Юхас, както и Г. Фехер смятат, че са изпитали силно българскопрабългарско влияние още в Приуралието, с което се обясняват тюркските остатъци в езика им. Това обаче е доста спорно тъй като напоследък се смята, че българитепрабългарите не са били типично тюркски етнос, а по-скоро иранскисмесен. Като се вземе предвид, че от 30-те години на 9 век те са били под силното политическо и културно влияние на [[Хазарски хаганат|Хазарския каганат]], обитаван от различни тюркоезични племена, то по-скоро тези заемки са от този период. Може би благодарение на тези езикови и културни влияния маджарите са наричани "турки" във византийските и мюсюлманските извори. Това се вижда и от сведенията на ибн Руста и Гардизи, които описват системата на двувластие при тях – Гардизи:
 
В 906 г. придошлите маджари унищожават Моравската държава, а на следващата година завладяват и Панония. През следващите 100 години маджарите стават страшилище за тогавашните им западни съседи.
С други думи, освен всичко друго, при тях се наблюдавала и двойствеността на върховната власт, толкова характерна и за [[хазари]]те. Избирането на този вожд ставало чрез церемония, която по думите на Константин Багрянородни "''напълно е съответна с обичаите и законите на хазарите''”. Последния казва още, че преди са ги наричали "бели савири" (''σαβαρτοι ασπαλοι'') (вероятно указание, че са родствени на савирите дошли от същия район) и в 80-те години на 9 век част от тях, под натиска на [[печенези]]те отстъпили от населяваната от тях територия между реките [[Дон]] и [[Днепър]] ("Страна Леведия") на запад в областта Ателкюз (на унг. "Междуречие" – между реките Днепър и Днестър).
 
През 90-те години на 9 век маджарите претърпяват ново поражение от [[Първа българска държава|българи]] и печенеги и се насочват към Среднодунавската низина, водени от [[Арпад]]. За този родоначалник на унгарската кралска династия сведения се дават в така наречения "Унгарски аноним". Негов баща е Алмус (Almus/Almos), живял през втората половина на 9 век, чието име много напомня това на известния от съчинението на ибн Фадлан владетел на [[Волжка България]] Алмус/Алмуш/Алмас.
 
В Европа маджарите уседват в Карпатския басейн и в земите на историко-географската област [[Панония]], където асимилирали установените там [[южни славяни|южнославянски племена]]. Техни наследници са днешните унгарци.