Разлика между версии на „Донино“

4443 bytes added ,  преди 1 година
редакция без резюме
 
== История ==
Село Донино е създадено през [[1951]] г. при сливането на [[колиби]] ''Дядо Страти''<ref>[https://www.nsi.bg/nrnm/show2.php?sid=43794&ezik=bul&e=76747 Справка за кол. Дядо Страти, общ. Лесичарка, Габровска околия, Търновски окр. към 06.03.1951 г.; Събитие: закриване при сливане]</ref> и ''Миневци''<ref>[https://www.nsi.bg/nrnm/show2.php?sid=43796&ezik=bul&e=76748 Справка за кол. Миневци, общ. Лесичарка, Габровска околия, Търновски окр. към 06.03.1951 г.; Събитие: закриване при сливане]</ref>, намирали се в тогавашните община [[Лесичарка]]<ref>[https://www.nsi.bg/nrnm/show2.php?sid=1001477&ezik=bul&e=1005359 Справка за общ. Лесичарка, Габровски окр. към 26.12.1978 г. Събитие: закриване]</ref>, Габровска [[околия]], Търновски [[окръг]].<ref>[https://www.nsi.bg/nrnm/show2.php?sid=55675&ezik=bul&e=6949 Справка за с. Донино, общ. Габрово, обл. Габрово към 06.03.1951 г. Събитие: създаване при сливане]</ref> Селото е наречено ''Донино'' на името на загиналата [[ятак|ятачка]] [[антифашизъм|антифашистка]] ''Донка Христова Костова'', родена в колиби Дядо Страти.
Старото име на село Донино е колиби Дядо Страти (Дядо Истрати). До 1900 г. Дядо Страти е влизало в общ. Раховци и е наброявало 21 жители; 1910 – 44 жители; 1920 – 32 жители. През 1926 г. е вече към общ. Лесичарка – тогава е наброявало 19 къщи с 53 човека, а през 1934 – 63 жители. През 1951 г. двете селища Дядо Страти и съседното Миневци са обединени с държавен указ под името Донино. Кръстено е на загиналата ятачка антифашистка Донка Христова Костова, родом от Дядо Страти. Местността, на която се е зародило поселището, в миналото се е наричала „Кръстопътя“. Тук се пресичали два пътя: първият от Жълтеш, Орловци, Иванковци, Копчелии, Дядо Страти, Велковци, Скалско към Гостилица. Вторият път от Търново, Дебелец, Дряново, Царева ливада, Върпищата, Дядо Страти, Брънеците към Габрово. През този район е минавал и старият римски път за [[Верея]], между Иглика (Чомаци) и Костенковци, около Дядо Страти, под Трапесковци, Боженци, билото на Сечен камък към Бедек и оттам на юг през Балкана.
 
До 1900 г. селището ''колиби Дядо Страти'' (Дядо Истрати) е влизало в община [[Раховци]] и е наброявало 21 жители, към 1910 – 44 жители, а към 1920 – 32 жители. През 1926 г., вече към община Лесичарка, е наброявало 19 къщи с 53 жители, а през 1934 – 63 жители.
Такова стратегическо място е било идеално за създаването на хан или странноприемница. Още преди Освобождението дядо Страти от Габрово си направил малка барака на „Кръстопътя“. Той бил обущар и ковач. В нея поправял и продавал изработени от него обуща, цървули, подковавал конете и др. дейности. Първоначално идвал всекидневно, но по-късно се заселил за постоянно.
 
Старото имеМестността, на селокоято Дониносе е колибизародило Дядобъдещото Страти (Дядо Истрати). До 1900 г.селище Дядо Страти е влизало в общ. Раховци и е наброявало 21 жители; 1910 – 44 жители; 1920 – 32 жители. През 1926 г. е вече към общ. Лесичарка – тогава е наброявало 19 къщи с 53 човека, а през 1934 – 63 жители. През 1951 г. двете селища Дядо Страти и съседното Миневци са обединени с държавен указ под името Донино. Кръстено е на загиналата ятачка антифашистка Донка Христова Костова, родом от Дядо Страти. Местността, на която се е зародило поселището, в миналото се е наричала „Кръстопътя“. Тук се пресичали два пътя: първият от Жълтеш, Орловци, Иванковци, Копчелии, Дядо Страти, Велковци, Скалско към Гостилица., Вторията пътвторият – от Търново (Велико Търново), Дебелец, Дряново, Царева ливада, Върпищата, Дядо Страти, и Брънеците към Габрово. През този район е минавал и старият [[Древен Рим|римски]] път за [[Верея]], между Иглика (Чомаци) и Костенковци, около Дядо Страти, под Трапесковци, Боженци, билото на Сечен камък към Бедек и оттам на юг през [[Стара планина|Балкана]].
Вторият заселник бил Иван Стойнов от Копчелиите. Около 1877 г. се преселил. Той също бил обущар, но направил и хан, кръчма, обущарница. По-късно се появили още пришълци от околните махали и колиби – Копчелии, Миневци, Раховци и по-далечните Мусина Ново село (Троянско).
 
„Кръстопътя“ е бил подходящо място за създаването на хан или странноприемница. Още преди [[Освобождение на България|Освобождението]] дядо Страти от Габрово си направил малка барака<ref>[https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/барака/ Речник на българския език; Барака] Лека едноетажна дъсчена постройка обикновено с едно помещение за временно ползуване като жилище, работилница, за съхраняване на нещо, за продажба на стоки и подобни.</ref> там. Той бил обущар и ковач. В нея поправял и продавал изработени от него обуща, цървули, подковавал конете. Първоначално идвал всекидневно, но по-късно се заселил за постоянно. Вторият заселник бил Иван Стойнов от Копчелиите. Преселил се около 1877 г. Той също бил обущар, но направил и хан, кръчма, обущарница. По-късно се появили още пришълци от околните махали и колиби – Копчелии, Миневци, Раховци и по-далечните Мусина Ново село ([[Троян]]ско).
 
За началното училище „Христо Ботев“ в село Донино (в „Миневци“ – северната част на Донино) се съхраняват в Държавния архив – Габрово, документи за периода от 1925 г. – когато училището вероятно е създадено, до 1971 г. – когато вероятно е закрито.<ref>[http://www.archives.government.bg/109-Списък_на_фондове Списък_на_фондове Държавна агенция „Архиви“, Държавен архив Габрово; Списък на фондове от масив „К“, фонд 463K Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Миневци (с. Донино), Габровско, 1925 – 1961; Списък на фондове от масив „С“, фонд 1018 Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Донино, Габровско, 1950 – 1971.]</ref>
 
В Държавния архив – Габрово се съхраняват документи на/за фондообразувателя „Животновъдно-растениевъдна бригада (ЖРБ) – с. Донино, Габровско“ от периода 1965 – 1995 г. В списъка на фондове от масив „C“ на архива са посочени – във връзка с промените в наименованието на фондообразувателя и съответните периоди, следните форми, през които стопанската единица преминава:
* [[Държавно земеделско стопанство]] (ДЗС) – с. Донино, Габровско (1965 – 1978);
* Клоново стопанство – с. Донино, Габровско (1978 – 1983); след 1971 г. стопанството известно време е в състава на [[Аграрно-промишлен комплекс|АПК]] „Столетов“ – Габрово;
* Животновъдно-растениевъдна бригада (ЖРБ) – с. Донино, Габровско (1984 – 1989);
* [[Трудово кооперативно земеделско стопанство]] (ТКЗС) „Дружба“ – с. Донино, Габровско (1989 – 1992) и последно
* ТКЗС „Дружба“ ''в ликвидация'' – с. Донино, Габровско (1992 – 1995).
 
== Обществени институции ==
 
== Културни и природни забележителности ==
== Източници и бележки ==
<references />