Разлика между версии на „Беломъжите“

редакция без резюме
 
 
== История ==
През [[1995]] г. дотогавашното населено място ''[[колиби]] Беломъжите''<ref>[https://www.nsi.bg/nrnm/show2.php?sid=55586&ezik=bul&e=10921 Справка за с. Беломъжите, общ. Габрово, обл. Габрово към 01.09.1987 г.]</ref> придобива статута на село.<ref>[https://www.nsi.bg/nrnm/show2.php?sid=55586&ezik=bul&e=16263 Справка за с. Беломъжите, общ. Габрово, обл. Габрово към 18.07.1995 г.; Събитие: промяна при ново АТУ (административно-териториално устройство)]</ref><ref>След влизането в сила през [[1995]] г. на [https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133622784 Закона за административно-териториалното устройство на Република България], съгласно § 7, алинея 3 от неговите Преходни и Заключителни разпоредби, съществуващите при влизането му в сила населени места от вида на махали, колиби, гари, минни и промишлени селища придобиват статут на села.</ref>.
Народно читалище „Възраждане“ – с. Беломъжите, Габровско е учредено на 11 февруари 1927 г., сред създателите му са жителите на селото Васил Тотев, Стефан Станев, Димитър Илиев, Тодор Кънев, Пеню Илиев, Георги Колев Кънев, Димитър Панев Димов, Никола Атанасов Илиев, Георги Иванов Георгиев, Белчо Николов Петров и др. През зимния сезон учителят изнасял беседи и четения по стопански въпрос овощарство, пчеларство и др., самодеен театрален колектив е изнасял представления, които са били масово посещавани. Представленията са били изнасяни в училището, тъй като читалището не е имало собствена сграда. За набиране на парични средства за читалището са организирали томболи. От бившия читалищен съюз е отпусната помощ за читалището в размер на 3000 лв. С набраните по такъв начин парични средства и с доброволен труд на населението през 1935 г. читалището си построява собствена сграда със салон и сцена. Със средствата на читалището била направена чешма край селото, водата е каптирана и отведена по железни тръби. Със закупените материали и с доброволен труд на селяните е поправен кладенеца в средата на селото.
 
НародноНародното [[читалище]] „Възраждане“ – с.село Беломъжите, Габровско е учредено на 11  февруари 1927  г., сред(по други косвени данни – през 1919 г.).Сред създателите му са жителите на селото Васил Тотев, Стефан Станев, Димитър Илиев, Тодор Кънев, Пеню Илиев, Георги Колев Кънев, Димитър Панев Димов, Никола Атанасов Илиев, Георги Иванов Георгиев, Белчо Николов Петров и дрдруги. През зимния сезон учителят изнасял беседи и четения по стопански въпросвъпроси: овощарство, пчеларство и др.други, самодеен театрален колектив е изнасял представления, които са били масово посещавани. Представленията са били изнасяни в училището, тъй като читалището не е имало собствена сграда. За набиране на парични средства за читалището са организиралиорганизирани томболи<ref>[https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/томбола/ Речник на българския език] ТОМБОЛА ж. (ит.). 1. Лотария, при която печалбите са предмети; предметна лотария.</ref>. От бившия читалищен съюз е отпусната помощ за читалището в размер на 3000 лв лева. С набраните по такъв начин парични средства и с доброволен труд на населението през 1935  г. читалището си построява собствена сграда със салон и сцена. Със средствата на читалището била направена чешма край селото, водата е каптирана и отведена по железни тръби. Със закупените материали и с доброволен труд на селяните е поправен кладенеца в средата на селото.
 
При избухването на [[Балканска война|Балканската война]] един човек от Беломъжите е доброволец в [[Македоно-одринско опълчение|Македоно-одринското опълчение]].<ref>„Македоно-одринското опълчение 1912 – 1913 г. Личен състав“, Главно управление на архивите, 2006, стр.829.</ref>
<!-- == Религии == -->
 
<!-- == Обществени институции == -->
В село Беломъжите към 2020 г. има действащо читалище „Възраждане 1919“.<ref>[https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=3651&reg_num=3624 Детайлна информация за читалище „Възраждане 1919“, село Беломъжите, община Габрово, област Габрово]</ref>
 
== Други ==
2208

редакции