Разлика между версии на „Аргонавтика“

Преработване на текста, за да бъде по-възприемчив от читателите.
(форматиране: 10x нов ред, 6x й→ѝ, 3x А|АБ, 3 интервала, 6lokavica, тире (ползвайки Advisor))
(Преработване на текста, за да бъде по-възприемчив от читателите.)
== Сюжет ==
=== Книга I ===
ЦарПоемата започва с цар Пелиас, разбиракойто занаучава пророчество, закоето казва, че неговата гибел ще се появи във формата на мъж с един сандал. ТойМалко след това се появява Язон, който, щом минал през тинята, излязъл с един сандал на крака си. Пелиас решава да прати Язон на пътешествие, пълно с мъка, с надеждата, че по пътя героят ще бъде погубен, и пророчеството няма да се сбъдне. КорабътЯзон ще се качи на кораба Аргос, построен от Аргос, син на Арестор, съсс съветитенапътствията на богинята [[Атина (богиня)|Атина]].
 
50-теНо Язон няма да се качи на кораба сам. С него се качват много други, и заедно с още 49 герои, (наречените съставят [[аргонавти|аргонавтите]]). съдържат:Сред [[Язон]]тях (синса наимена [[Езон]]),като: [[Орфей]] (син на [[Калиопа]]), Астерион, Еритос и Екион (синове на [[Хермес]]), [[Херакъл]] (син на [[Зевс]]), [[Девкалион]] (син на цар [[Минос|Минос),]] [[Пелей]] (син на [[Еак]]), Акастос (син на цар Пелиас), и строителят на кораба, [[Аргус (аргонавт)|Аргос]] (син на [[Фрикс]])
 
Аргонавтите планират да отплават от [[Йолк]], на източния бряг на [[Тесалия]]. Язон призовава екипажа, за изборда наизберат лидерводач за плаването,великото иплаване. повечетоПо-голямата героичаст номиниратот героите смятат, че Херакъл е най-подготвен за това. Херакъл обаче настоявае на твърдото мнение, че Язон трябва да бъде лидер, и останалите се примиряват с избора му. След като по общо съгласие Язон става предводител, той заповядва на героитеекипажа да издърпатизтегли кораба АргАрго на брега, и да го закотвятзакотви. СледВечерта катопреди сада принесениотплават героите принасят в жертва два бика на [[Аполон]], героитедва почватбика, даслед пияткоето вино и дазапочва говорятпиршество. Язон, обаче, е отдръпнат и мрачен. Един от героите, [[Идас]], обвиняваподозира, Язонче предводителят им изпитва страх от предстоящото пътешествие, и започва да се хвали, че енеговото копие може да повали всяко страхливецпрепятствие. [[Идмон]], от своя страна, обвинява Идас в пияно самолюбие и му напомня, че историята е виждала много като него, които са повалени от вражески стрели. Преди да се стигне до бой обаче, Орфей почва да свири на своятавзема [[Лира (музикален инструмент)|лиралирата]] си и успокоявапочва всичкида пее. НаВълшебната другатапесен сутринслага край на предстоящата кавга, спреди отплаванетода нае започнала. На сутринта, аргонавтите отплават от Йолк, и Язон пускане сълзаможе да гледа назад, с насълзени очи от мъка по роднатадома си земя.
 
Първото пристанище, на което пристигат, е това в [[Лемнос]], където жените безскрупулно са убили всички мъже, подот водачествотоомраза. Водач на жените е царица [[Хипсипила]], дъщеря на бившия цар. Женското правителство иска аргонавтите да останат на острова, за да могат да им правят деца, и да вършат работа на полето. Язон бива призован лично от царица Хипсипила в двореца на Лемнос, Веднага щом Хипсипила вижда Язон, тя се влюбва в него. ПовечетоСлед тази среща повечето от героите също си намират жени на острова, като само Херакъл и малцина други остават на кораба, без да искатживеят датам сиден търсятслед съпругиден. ТакаХеракъл, плаванетоядосан сеот отлагаслабостта денна следдругарите ден. Най-накрая Херакълси, привиква всички герои при него, за да имги кажеукори, че, че не се държат като истински герои, и че Златнотославата, Рунокоято търсят, няма да сеполучат докарана този остров, пълен само дос Гърцияжени.Аргонавтите, Героитесмутени веднагаот почватдумите даму, севеднага приготвятзапочват приготовленията, за да отплават, ивъзможно най-скоро. Преди да оставятпродължат многопътешествието бременниси, жениЯзон (включителносе царицасбогува с Хипсипила, накато коятоѝ Язонзаръчва, заричаако дае повериписано децата,тя коитода му роди син, нанека го прати при родителите му)на Язон, за да се грижат те за детето.
 
Корабът АргАрго минава през пролива [[Дарданели|Хелеспонт]] и стигат до земите на [[Дардания (Мала Азия)|Дардания]]. Там, младият цар [[Кизик (митология)|Кизик]] ги приветства гостоприемно и ги приютява в земите си. През нощта, обаче, избухва сблъсък - аргонавтите объркват войните на цар Кизик за врагове, ипратени избухвада биткаги убият. ЦарЯзон Кизикубива бивацар убитКизик. отСлед Язон.като Научавайкинаучава за смъртта на нейниясъпруга съпругѝ, вдовицата Клейте се обесва от мъка отнема живота си. И двете страни на битката скърбят за тежките жертви, породени от невнимание. След погребението на достолепния цар, Язон изкачва планината Диндимон, за да направи жертвоприношение и да угоди на боговете. Докато аргонавтитекорабът биватАрго не може да потегли, забавенизабавен от силни ветрове, пророкът Мопсус разбира, че трябва да се направииздигне култ към майката на боговете [[Рея (митология)|Рея]], за да може да продължат героите със задачата си. Когато това бива изпълнено, ветровете спират, и корабът АргАрго потегля отново.
 
Героите стигат до [[Хиос]]. ОръженосецътМладият оръженосец на Херакъл, [[Хилас]], бивае отвлечен от морска [[нимфа]], което кара Херакъл да губи контрол и да почне налудничаво търсене за оръженосеца си. Когато аргонавтите потеглят отново, Херакъл и [[Полифем]], който остава да продължи търсенето с него, биват изоставени назад, което кара един от героите, [[Теламон]] да се ядоса иядосано да обвини Язон, че ги е изоставил нарочно, и че това е част от неговия план. В този момент морското божество [[Главк]] се надига от морето и съветваувещава героите да не се връщат за изоставените си другари, защото това е против волята на боговете. Така аргонавтите продължават плаването си.
 
=== Книга II ===
Корабът АргАрго пристига при [[Бебрики]]те, където цар [[Амик]], още преди да знае кои са аргонавтите, предизвиква на боксовръкопашен мачдвубой най-силният мъж от екипажа им. [[Диоскури|Полидевк]] храбро доброволства иза този дуел, и макар иче цар Амик да е висок и силен като скала, Полидевк еима опитенмного боецдвубои зад гърба си, и успява да гоповали убиеисполина с фатален удар. Бебриките тръгватреагират враждебно към победителя, скато изваждат изваденооръжията оръжиеси, ноготови за битка. Но останалите герои отсе екипажавтурват гина помощ на техния другар, и прогонват вражеските воиници. След като взимат няколко овце на борда, героите отплават отново. Пристигат при [[Боспорско царство|Боспорското царство]], където срещат [[Финей]], бивш цар на Тракия, наказан от Зевс със стара възраст и слепотазаслепен от самия Посейдон за издаване на божествени тайни, видени от пророческите му умения, дадени от Аполон. Той също еФиней предрекълпредрича, че аргонавтите ще го спасят от ужаснотоучастта му проклятие, като прогонят харпиите, които го измъчватпохищават всеки ден. Двамата [[бореади]] [[Зет]] и [[Калаид]] успяват да прогонят чудовищата чак до остров [[Крит]]. От благодарност, Финей казва нанапътства аргонавтите как да преминат през [[Симплегади|непреодолимите скали]]те, които стоят на пътя им. ТойГадателят предсказва, че на връщане те ще минат по друг маршрут, и ще трябва да дадат една жертва, за да продължат.
 
МинавайкиЩом успяват да преминат през Симплегадитесмъртоносните скали, със съветите на Финей и благословията на Атина, мореплавателите излизат на [[Черно море|Черно Море]],. където,Докато щомотбиват пристигатна наедин изоставен остров, те виждат Аполон да лети към битка с [[Хиперборея|хиперборейците]].
 
Следващата спирка на героите е река [[Ахерон]], която е едно от коятоместата, от които може да се влизавлезе в подземното царство на [[Хадес]]. Там гостоприемно ги посреща цар [[Лик (митология)|Лик]]. иДокато сеаргонавтите отнасяпрестояват добре с тях.там, Пророкътпророкът [[Идмон]] биваумира, убитповален от сблъсък с диво прасе, а мореплавателят [[Тифис]], който преди това управлява кораба, умира от заболяване.
 
Аргонавтите минават през реката Терме, където са се установили свирепите [[Амазонки|амазонкитеамазонки]], спод тяхнатапредводителството на царица [[Хиполита]]. СледПреди катода избягватсе отстигне тяхдо предисблъсък дас сежестокото еплеме, стигналогероите доуспяват сблъсъкда се измъкнат, героитеслед пристигаткоето досе озовават на островътострова на [[Арес]], който е пазен от птицитенеговите на Аресптици. Там теекипажа срещатприема четиримата синове на героят [[Фрикс]], коитона Язон посреща като част от екипажакораба.
 
Докато корабът АргАрго плава, аргонавтите виждатзабелязват орела на Зевс да лети към [[Кавказ]], за да извършва вечното наказание на [[Прометей]].
 
АргонавтитеКнига пристигатII завършва с пристигането на Язон и аргонавтите на територията на царство [[Колхида]].
 
=== Книга III ===
Богините Хера и Атина тайнозад гърбовете на другите богове съставят планиратплан да помогнат на аргонавтитегероите в мисията им. Те искат помощта на [[Афродита]], коятои трябвая молят да накара сина си [[Ерос]] да омагьоса младата [[Медея]], дъщерята на цар [[Еет|Ет]], за да я накара да се влюби тя в Язон.
 
Язон решава да подходиопита дипломатическида преговаря с цар Ет, и заедно със синовете на Фрикс, отивавлизат в дворецацарския на цар Еетдворец. Там младата Медея почвастъписана започва да вика с пълни сили, което привлича вниманието на [[Халкиопа]], майка на четиримата мъже, която е вне може да екстазповярва, когаточе ги вижда отново. ВДокато същотовсичко времетова се случва, малкият бог на любовта Ерос се е настанил под краката на Язон, и с детски смях пуска любовната си стрела към Медея,. коятоМладата ставапринцеса замаянана отмомента любовсе влюбва в храбрия герой. Цар ЕетЕт, обаче евижда, подозрителенче къмнещо цялатане ситуация,е инапълно секакто чудитрябва, защои пита синовете на Фрикс защо са се върнали толкова скоро. След като героитечетиримата братя му обясняват мисията на аргонавтите, царят стававеднага бесенпобеснява и враждебенпочва къмда обвинява новопристигналите, обвинявайкиче ги в опитискат да го свалят от власт. Язон внимателно успява да вразуми царя с успокоителнауспокоителни речи убедителни думи, прислед което цар ЕетЕт, успокоен и замислен, предлага компромисно решение: Той ще даде на Язон Златното Руно, ако той примени през изпитание, което самият цар е преминавал неколцина пъти – да изрине полетата на Арес, населени от волове, които бълват огън от устите си. След това Язон ще трябва да посее зъб на дракон на полето и да се пребори с въоръжените мъжевойниците, които ще поникнат следот товаземята. Героят Язон не вижда друг изход и неохотно се съгласява сна този предложениетоподвиг, ислед което се връща на кораба, за да съобщи новината на останалите аргонавти. Медея е, разкъсана от любов и мъка и се моли на богинята [[Хеката]] да спаси възлюбеният ѝ Язон. В това време, Аргонавтите съставят план, в който Язон да спечелиубеди влюбената Медея нада му помогне със тяхнастрашната Страназадача.
 
Язон и Медея тайно се срещат пред храм, посветен на [[Хеката]]. Героят усърдно моли влюбената жена да ѝму помогне с изпитанието, като му даде отвара, която да увеличиго силатанаправи мупо-силен. Язон успява да поласкае Медея, която се съгласява да му помогне, обаче му напомня, че ако предаде нейната доброта, тя ще прелети до [[Гърция]] и жестоко ще го порицае.
 
На деня на изпитанието, Аргонавтитеаргонавтите получават драконовия зъб от цар ЕетЕт. Язон е изкъпан и облечен в лилавалилави робаодежди. ТойПреди да започне изпитанието, той прави жертвоприношение на Хеката. ЯзонСлед това, той тайно пръска с отварата си своето облекло, копието си и меча си. След като отива на полетата на Арес, героят успява да пребори опасните, бълващи огън волове, след което посява драконовия зъб. Когато се връща към задачата си (след кратка пауза, в която той пие отварата), Язон се изправя срещу поникналите от земята воини, които той успява да надхитри, като слага голям камък измежду тях. ВоинитеВойните почват да се бият помежду си за камъка, което дава възможност на Язон да ги порази с лекота. ЯзонУспехът сена еЯзон справилв стози предизвикателството си, коетоподвиг разгневява цар ЕетЕт и готой карапочва да мисликрои друг план, с който да осуети мисията на аргонавтите.
 
=== Книга IV ===
МедеяКнига еIV сигурназапочва с мислите на Медея, че цар ЕетЕт знае закак помощтатя ѝе помогнала на Язон при подвига му. ТяИзплашена, младата принцеса решава да напусне Колхида със синовете на Фрикс и възлюбения си, оставяйки там само един косъм от косата си. ТяРаздвоена от чувства, тя съжалява, че се е срещнала с Язон и че се е влюбила в него. КогатоС пристигапристигането си на кораба АргАрго, тя им предлага дапомощ на героите, зада откраднеоткраднат Златното Руно от змея, който го охранява. Трогнат от постъпката ѝ, Язон полага свещена клетва, че ще се ожени за неяМедея..
 
Когато пристигат в свещената горичка, Медея успява да омагьоса гигантската змия, за да успее Язон да открадне руното. Впечатлен, героят отново заявява, че те ще бъдат съпруг и съпруга. Двамата се връщат възможно по-бързо на кораба, след което Арго моментално опъва платна. Цар ЕетЕт, обаче, знае за предателството на дъщеря си, и е приготвилнаредил кораби,на коитобезброй кораби да преследват аргонавтите. Когато корабът АргАрго пристига до река [[Къзълърмак|Халис]], Язон се сеща за съвета на стареца Финей, че трябва да се върнат по различен маршрут, както ги съветва Финей. Героите стигат до [[Адриатическо море|морето на Кронус]], където един от корабите на ЕетЕт, напредвождан който е иот [[Апсирт]], брат на Медея, успява да ги пресрещне. Апсирт предлага на Язон да задържи руното за себе си, но да дадепредаде Медея на тях, и теза да решат те съдбата ѝ. Медея обаче знае, че това е хитра клопка, поставена от брат ѝ, и успява да състави нов план,. иГероите примамвапримамват брат сиАпсирт с подаръци, за да се качи на Арго. Когато Апсирт се качва на АргАрго, Язон му прави засада и го убивапронизва с копието си, с което приключва живота му.
Когато пристигат в свещената горичка, Медея успява да омагьоса змията, докато Язон открадне руното. Отново героят заявява, че ще се ожени за нея. Мъжът и жената се връщат на кораба Арг и отплават
 
Зевс вижда случилото се, и ядосан наказва аргонавтите заради бруталното убийство да не могат да се приберат у дома, иосвен теако не се пречистят от греховете, които са направили. Героите са принудени да плават към [[Еридан]], откъдето излизат на море [[Сардиния]]. След като минават през земите на [[Келти|келтите]], под закрилата на Хера, те пристигат при чародейката [[Цирцея|Кирка]], на която те се молят да очисти греха на Язон и Медея. В началото Кирка отказва да изпълни молбата им, но Язон успява да я склони да му помогне. Пречистени от греховете си, аргонавтите потеглят отново.
Цар Еет знае за предателството на дъщеря си, и е приготвил кораби, които да преследват аргонавтите. Когато корабът Арг пристига до река [[Къзълърмак|Халис]], Язон се сеща, че трябва да се върнат по различен маршрут, както ги съветва Финей. Героите стигат до [[Адриатическо море|морето на Кронус]], където един от корабите на Еет, на който е и [[Апсирт]], брат на Медея, успява да ги пресрещне. Апсирт предлага на Язон да задържи руното, но да даде Медея на тях, и те да решат съдбата ѝ. Медея обаче успява да състави нов план, и примамва брат си с подаръци. Когато Апсирт се качва на Арг, Язон му прави засада и го убива.
 
Хера инструктира нимфата [[Тетида]], че Медея щее предопределена да се ожени в бъдеще за синамалкия ѝ син [[Ахил]], и ѝ поставя задача да осигури безопасно пътуване на аргонавтите, заедно с помощтанейните насестри, [[Нереиди|нереидите]].
Зевс наказва аргонавтите заради бруталното убийство, и те са принудени да плават към [[Еридан]], откъдето излизат на море [[Сардиния]]. След като минават през земите на [[Келти|келтите]], под закрилата на Хера, те пристигат при чародейката [[Цирцея]], която те молят да очисти греха на Язон и Медея.
 
Аргонавтите минаватуспяват да преминат безопасно през [[Сирена (митология)|сирените]], коитокато преодоляватразчитат сна вълшебната помощтамузика на Орфей,. иСлед избягваттова преодоляват [[Сцила]], като преминаватминават през Блъскащите скали с помощта на нереидите.
Хера инструктира нимфата [[Тетида]], че Медея ще се ожени за сина ѝ [[Ахил]], и ѝ поставя задача да осигури безопасно пътуване на аргонавтите с помощта на [[Нереиди|нереидите]].
 
Зад скалите героите попадат на друг Колхидски кораб. Цар [[Алкиной]], цар на най-близкото царство, се явява в ролята на медиатор и, макар и да намерине решение,казва катона следдругите, товатой признавасподеля на жена си Аретуза, че смята да даде Медея на Колхида, освен ако не сее омъжисвещено омъжена. АретаАретуза тайно съобщавапредава на Язон плана на царя, и героят, в свещена пещера, сесключва женибрак зас Медея. и сватбенотоСватбеното им легло е драпирано със Златното Руно. На следващата сутрин, Алкиной се убеждава в брака им и им дава да преминат безопасно. Колхидците, разочаровани от събитията и отчаяни от това, че не са изпълнили мисията си, решават да останат да живеят на земите на цар Алкиной.
Аргонавтите минават през [[Сирена (митология)|сирените]], които преодоляват с помощта на Орфей, и избягват [[Сцила]], като преминават Блъскащите скали с помощта на нереидите.
 
Аргонавтите неотново могатса даизправени приключатпред мисиятаневъзможно сиизпитание, ислед като се озовават в залива [[Сирт (залив)|Сирт]], откъдето кораби не могат да избягат. Героите не виждат надежда, и отчаяно се предават и почват да чакат смърттанеизбежната сигибел. Тогава Язон е посетен от три нимфи, които му дават инструкциинадежда и гатанка, която, щом реши, ще му покаже как да се спасят аргонавтите. [[Пелей]], след дълъг размисъл осъзнава, че няма как да се измъкнат по море, и че трябва да пренесат корабъткораба Арго през пустинята. След дванадесет дни на земя, с кораба АргАрго на раменете си, аргонавтите се озовават напред реката на бог [[Тритон (митология)|Тритон]] и се срещат с [[Хесперидихеспериди]]те. Те съобщават на героите, че Херакъл е бил при тях преди героите да се появят, и е преборил змея [[Ладон]], пазител на златните ябълки. Когато Орфей се моли за помощ на Хесперидите, те му пращат извори студена вода. Умират героите Кантос и Мопсос, единият от ухапване от змия, а другият от смъртоносно рана, получена от местен пастир.
Зад скалите героите попадат на друг Колхидски кораб. Цар [[Алкиной]] се явява в ролята на медиатор и да намери решение, като след това признава на жена си Аретуза, че смята да даде Медея на Колхида, освен ако не се омъжи. Арета тайно съобщава на Язон и героят, в свещена пещера, се жени за Медея и сватбеното им легло е драпирано със Златното Руно. На следващата сутрин, Алкиной се убеждава в брака им и им дава да преминат безопасно. Колхидците, разочаровани, решават да останат да живеят на земите на цар Алкиной.
 
ПоявяваКогато аргонавтите отново смятат, че не могат да се измъкнат от неизбежната гибел, се появява Тритон, син на Посейдон. ТойБлагосклонният бог им показва път по реката към открито море, и дава на [[Евфем]] буца пръст, която тайно е предопределена, щом е хвърлена в морето да се превърне в островаостров, който ще се казва Тера.
Аргонавтите не могат да приключат мисията си и се озовават в залива [[Сирт (залив)|Сирт]], откъдето кораби не могат да избягат. Героите се предават и чакат смъртта си. Язон е посетен от три нимфи, които му дават инструкции как да се спасят аргонавтите. [[Пелей]] осъзнава, че трябва да пренесат корабът през пустинята. След дванадесет дни на земя, с кораба Арг на раменете си, аргонавтите се озовават на реката на бог [[Тритон (митология)|Тритон]] и се срещат с [[Хеспериди]]те. Те съобщават на героите, че Херакъл е преборил змея [[Ладон]], пазител на златните ябълки. Когато Орфей се моли за помощ на Хесперидите, те му пращат извори вода. Умират Кантос и Мопсос, единият от ухапване от змия, а другият от смъртоносно рана, получена от местен пастир.
 
Язон и аргонавтите излизатслушат напътствията на Тритон и успяват да излязат в [[Средиземно море]], ислед което веднага се отправят към остров Крит. По пътя те се срещат с великана [[Талос]], който ги замеря с огромни скали и им пречи да преминат нататък. Медея призовава духовете на смъртта, за да помогне на героите, и успявас давълшебните убиеси способности повалява Талос..
Появява се Тритон, син на Посейдон. Той им показва път по реката към открито море, и дава на [[Евфем]] буца пръст, която е предопределена да се превърне в острова Тера.
 
ДокатоКогато аргонавтите минават през островаостров [[Северни Споради|Спорад]], Евфем хвърля буцата пръст, дадена му от Тритон, и тятака сесъздава превръщанов остров, вна островаиме Тера.
Язон и аргонавтите излизат в [[Средиземно море]] и се отправят към Крит. По пътя те се срещат с [[Талос]], който ги замеря с огромни скали. Медея призовава духовете на смъртта, и успява да убие Талос.
 
КорабътПреди Аргда пристигаприключи намисията си, корабът Арго минава през остров [[Егина]], където героите правят обред в чест на Аполон, следи коетопочитат изгубените си другари. След тази проява на почит, едновременно към човеци и богове, Язон и аргонавтите завършват приключението си, като стигат дона бреговете на [[Пагаситийски залив|Пагаситийския залив]].
Докато минават през острова [[Северни Споради|Спорад]], Евфем хвърля буцата пръст, дадена му от Тритон, и тя се превръща в острова Тера.
 
Корабът Арг пристига на остров [[Егина]], където героите правят обред в чест на Аполон, след което Язон и аргонавтите завършват приключението си, като стигат до бреговете на [[Пагаситийски залив|Пагаситийския залив]].
 
== Външни препратки ==
12

редакции