Разлика между версии на „Азбучна молитва“

м
* Куйо Куев, ''Към въпроса за авторството на Азбучната молитва'' / Славист. студии. Сборник по случай V международен славист. конгр. в София, София, 1963, с. 325-336
* Веселин Панайотов, ''За редакциите на Азбучната молитва'' / Годишник на ШУ “Еп. Константин Преславски”, XV А, Търново, 2000, с. 18-29.
* Catherine Mary MacRobert, ''Methodological Implications of Nahtigalʼs Remarks on the Acrostich Prayer'' / Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Universi v Ljubljani (ed. P. Stankovska, A. Derganc, A. Šivic-Dular). Ljubljana, 2019, s. [https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/172/268/4413-1 111-123]
 
[[Категория:Старобългарска литература]]