Разлика между версии на „Зографски манастир“

м
м
* Яворски, В. [http://www.bgarmy.eu/?action=paper&id=401 По­ру­чи­кът, кой­то спа­си Зог­раф от пог­ром и раз­ру­ше­ние], в-к Българска армия, бр. 72 (16979)/29 януари 2010
* Николов, А. [http://uni-sofia.academia.edu/AngelNikolov/Papers/612279/_._150_._-_2000_1_61-67 Едно пътуване от Пазарджик до Атон преди 150 години]. – Марица, 2000, № 1, 61 – 67
* [https://zografnasledstvo.com/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/ Зографски съборник]. Зографският архив и библиотека: изследвания и перспективи (отг. ред. Д. Пеев). Света гора, 2019.
 
; на гръцки език: