Разлика между версии на „Борики“

редакция без резюме
 
През 1951 г. дотогавашното село ''Калпазàните''<ref>[https://www.nsi.bg/nrnm/show2.php?sid=55597&ezik=bul&e=76712 Справка за с. Борики, общ. Габрово, обл. Габрово към 28.09.1949 г.]</ref><ref>[https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/Калпазанин/ Речник на българския език] КАЛПАЗÀНИН, мн. калпаза̀ни, м. 1. Разг. Неодобр. Човек, който е мързелив или неспособен, негоден за сериозна и полезна дейност; мързеливец, безделник, лентяй, негодник, непрокопсаник, пройдоха.</ref> е преименувано на ''Бòрики''.<ref>[https://www.nsi.bg/nrnm/show2.php?sid=55597&ezik=bul&e=89781 Справка за с. Борики, общ. Габрово, обл. Габрово към 13.02.1951 г.]</ref>
 
В Държавния архив – Габрово, се съхраняват документи на/за ''„Народно начално училище „Митко„[[Митко Палаузов“Палаузов]]“'' – с. Борики, Габровско“ от периода 1897 – 1972 г.<ref>[http://www.archives.government.bg/109-Списък_на_фондове# Държавна агенция „Архиви“, Държавен архив Габрово, Списък на фондове от масив „С“, фонд 669, Народно начално училище „Митко Палаузов“ – с. Борики, Габровско, 1897 – 1972]</ref>, както и документи на/за ''Народно [[читалище]] „П„[[Пейо Яворов|П. К. Яворов“Яворов]]“'' – с. Борики, Габровско от периода 1947 – 1971 г.<ref>.[http://www.archives.government.bg/109-Списък_на_фондове# Държавна агенция „Архиви“, Държавен архив Габрово, Списък на фондове от масив „С“, фонд 1051, Народно читалище „П. К. Яворов“ – с. Борики, Габровско, 1947 – 1971]</ref>.
 
През периода 1995 – 2000 г. Борики е кметство.<ref>[https://www.nsi.bg/nrnm/show2.php?sid=20000640&ezik=bul Справка за събитията за кметство Борики, общ. Габрово]</ref>
2215

редакции