Ваймарска конституция: Разлика между версии

==== Секция 4: Райхсратът ====
Секция 4 се състои от членове 60 до 67 и установяват ''Райхсратът'' (Държавен съвет). Райхсратът е средство, чрез което държавите могат да участват в изготвянето на законодателство на национално ниво. Членовете на Райхсрата са били членове или представителни на държавните парламенти и са били обвързани от инструкциите на съответните им правителства. От правителствените министри се изисква да информират Райхсрата за предложеното законодателство или административни разпоредби, за да може Райхсратът да изрази възражения.
 
==== Секция 5: Законодателство на Райха ====
Членове 68 до 77 уточняват как законодателството трябва да бъде прието в закон. Законите могат да бъдат предложени от член на Райхстага или от правителството на Райха и да бъдат приети с мнозинството гласове на Райхстага. Предложеното законодателство трябва да бъде представено на Райхсрата, а възраженията на последния орган трябва да бъдат представени на Райхстага.
 
Президентът на Райха има правомощието да постанови предложен закон да бъде представен на избирателите като [[плебисцит]], преди да влезе в сила.
 
Райхсратът има право да възрази срещу закони, приети от Райхстага. Ако това възражение не може да бъде разрешено, президентът на Райха по своя преценка може да призове за плебисцит. Ако Райхстагът гласува да отмени възражението на Райхсрата с мнозинство от две трети, президентът на Райха е длъжен или да обяви закона в сила, или да поиска плебисцит.
 
Конституционните изменения са предложени като обикновено законодателство, но за да влезе в сила такова изменение, са необходими две трети или повече от членовете на Райхстага и поне две трети от присъстващите членове да гласуват в подкрепа на законодателството.
 
Правителството на Райха има правомощието да установява административни разпоредби, освен ако законът на Райха не посочи друго.
 
==== Секция 6: Администрация на Райха ====
Членове 78 до 101 описват методите, по които правителството на Райха администрира конституцията и законите, особено в областите, в които правителството на Райха има изключителна юрисдикция – външни отношения, колониални дела, отбрана, данъци и мита, търговско корабоплаване и водни пътища, железопътни пътища и др. така нататък.
 
==== Секция 7: Правосъдие ====
Членове 102 до 108 установяват правосъдната система на Веймарската република. Основната разпоредба установява [[съдебна независимост]] – съдиите са подчинени само на закона.
 
Този раздел създава Върховен съд, а също така създава административни съдилища за решаване на спорове между граждани и административни служби на държавата.
 
== Източници ==