Разлика между версии на „Ваймарска конституция“

No edit summary
Конституцията гарантира индивидуални права като свобода на словото и събрания на всеки гражданин. Те се основават на разпоредбите на по-ранната [[Германска революция (1848 – 1849)|конституция от 1848 г.]]
 
==== Секция 1: Индивидът ====
Членове 109 до 118 определят индивидуалните права на германците, като основният принцип е, че всеки германец е равен пред закона. И двата пола имат еднакви права и задължения. Привилегиите въз основа на раждането или социалния статус са премахнати. Официалното признаване на титлите на благородството е прекратено, освен като част от името на човек, и по-нататъшното създаване на благородни титли е прекратено.
 
Гражданин на която и да е от германските провинции също е гражданин на Райха. Германците имат право на мобилност и пребиваване и право да придобиват собственост и да извършват търговия. Те имат право да имигрират или емигрират и правото на защита на Райха срещу чуждестранни власти.
 
„Националната идентичност“ на чуждоезиковите общности в Германия е защитена, включително правото на използване на родния им език в образованието, администрацията и съдебната система.
 
Други конкретни членове гласят, че:
 
* Правата на индивида са неприкосновени. Индивидуалните свободи могат да бъдат ограничени или лишени само въз основа на закон. Лицата имат право да бъдат уведомени в рамките на един ден от ареста или задържането си относно органа и причините за задържането им и да им бъде предоставена възможност да направят възражение. Това е еквивалентно на принципа на [[habeas corpus]] в [[Общо право|общото право]] на Англия и на други места. (Член 114)
* Домът на германец е убежище и е неприкосновен. (Член 115)
* Поверителността на кореспонденцията, пощата, телеграфа и телефона са неприкосновени. (Член 117)
* Германците имат право на свободно изразяване на мнение с думи, писане, печат, изображение и т.н. Това право не може да бъде възпрепятствано с трудов договор, нито упражняването на това право може да създаде недостатък. Цензурата е забранена. (Член 118)
 
==== Секция 2: Обществен живот ====
Членове 119 до 134 ръководят взаимодействието на германците с общността и установяват, наред с други неща, че:
 
* Германците имат право да се събират мирно и невъоръжено без предварително разрешение. (Член 123)
* Германците имат право да създават клубове или дружества, на които е разрешено да придобиват легален статут. Този статус не може да бъде отказан поради политическите, социално-политическите или религиозните цели на организацията. (Член 124)
* Свободни и тайни избори са гарантирани. (Член 125)
* Всички граждани имат право на публична длъжност, без дискриминация, въз основа на техните способности. Отменена е половата дискриминация спрямо жените държавни служители (Член 128). Това позволява на първите жени, като [[Анита Аугспург]], да практикуват право.
* Държавните служители обслужват цялата нация, а не конкретна партия. Те се наслаждават на свобода на политическо мнение. (Член 130)
* Гражданите могат да бъдат задължени да предоставят услуги на държавата и на общността, включително задължителната военна служба съгласно разпоредбите на закона на Райха.
 
<br />
== Източници ==
<references />