Разлика между версии на „Китайска граматика“

 
=== Граматически особености ===
 
==== Род ====
 
В китайския език не съществува категорията род. В отделни случаи родът се изразява лексически и то само при лица или животни, например: 男教员 преподавател; 女教员 преподавателка; 公鸡 петел; 母鸡кокошка.
 
==== Число ====
 
Съществителното в китайския не притежава и граматическата категория число. В основната си форма то може да обозначава както единичен предмет, така и множество еднородни предмети. Числото във всеки конкретен случай се уточнява от контекста.
 
==== Употреба на суфикса 们 ====
 
Единственият показател за числото на съществителните имена в китайския е суфиксът 们 [men], който обаче е с ограничена употреба и образува основно множествено число на някои съществителни, обозначаващи лица [同志们 другари, 学生们] ученици].
 
Понякога с този суфикс се образува множествено число от някои съществителни, обозначаващи названия на животни, птици, и някои насекоми [松鼠们 белки, 骆驼们 камили, 蝴蝶们 буболечки].
 
В редки единични случаи с 们 се образува множествено число и на съществителни имена, обозначаващи неодушевени предмети [星们 звезди, 果们 плодни дръвчета].
 
В някои случаи суфиксът 们 се присъединява към съществителни собствени имена. В този случай той се употребява в значението '''"и другите", "и останалите"''', например: 他说罢就往里面跑, 亚丹们就着进去。- След като каза това, той се прибра в къщи, '''Ядан и останалите''' го последваха.
 
При употребата на суфикса 们 трябва да се имат предвид следните две особености:
 
* Когато съществителното име се употребява с числително суфиксът 们 не се използва: 两个工人 двама работници, 三个农民 трима селяни.
* При наличието на две или повече съществителни, функциониращи като еднородни части на изречението, суфиксът 们 обикновено се поставя след второто съществително, например: 代表, 观察原和记者们 делегати, наблюдатели и кореспонденти.
 
[[Категория:Китайски език]]
919

редакции