Разлика между версии на „Стоян Гаджев“

м
редакция без резюме
м (Бот: добавяне на {{в инкубатора}})
м
'''Доц. д-р Стоян Димитров Гаджев''' е реномиран български ветеринарен лекар, учен и университетски преподавател по ветеринарна анатомия.
 
=== БИОГРАФИЯ ===
 
Доц. д-р Стоян Димитров Гаджев е роден на 29.12.1940 г. в с. Крушево, Софийска област. Завършва гимназия в гр. Гоце Делчев (1958) и отбива двугодишна военна служба като топограф във Врачански окръг (1960).
Жизненият път на доц. д-р Стоян Димитров Гаджев завършва на 19.08.2017 г. в гр. Велинград.
 
=== НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ ===
 
Доц. д-р Стоян Димитров Гаджев е издал самостоятелно 4 учебника - „Приложна и топографска анатомия на домашните животни и птици” (1995, 2-ро прер. и доп. изд. 2014), „Анатомия на домашните животни, Том I (2000, 2016) и Том II (1999) и „Анатомия на домашните птици” (1997, 2-ро прер. и доп. изд. 2019) - единствените учебници от много години в България с библиография и терминология съобразена с новата анатомична номенклатура, като внимание е обърнато и на приложния характер на анатомичните данни. В тях е отразен неговия дългогодишния опит като общопрактикуващ ветеринарен лекар и преподавател.
Член е на Българското анатомично дружество и германското дружество Anatomischen Gesellschaft (1981-1995). Поддържа научни контакти с видни учени от редица западноевропейски държави въпреки, че никога не му разрешават да пътува в чужбина. Участва с научни доклади в редица конгреси, симпозиуми, научни сесии и др. вкл. с международно участие – Варна (1978, 1992), Златни Пясъци (1981), Плевен (1985, 1999), София (1985), Албена (1987), Пловдив (1987), Костинброд (1988), Стара Загора (1982, 1989, 1990, 1991, 1996) и др.
 
=== НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ===
 
=== Учебници / книги ===
* Гаджев, С. & Рибарски, Ст. (2004). Подезичен апарат при магаре и кон. Животновъдни науки, XLI, 6, 45-46, (BG) – FAO AGRIS, Google Scholar.
 
=== НАУЧНОПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ ===
 
=== Научнопопулярна книга ===
* Гаджева, М. & Гаджев, С. (2008). Радиочестотна идентификация (RFID) във ветеринарната медицина. Ветеринарномедицински новини, 7-8, 10-16.
 
=== ИЗТОЧНИЦИ ===
 
* Иванова, Т. (1993). История на Ветеринарномедицинския факултет 1923-1993, Стара Загора: Научно-изследователски сектор при Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, стр. 211, 265, 278. ISBN 954-8180-11-1.
* Попов, Ч., Пашов, Д., Попова, М. & Миронова, М. (1993). Алманах 70 години Ветеринарномедицински факултет 1923-1993, Стара Загора, стр. 73.
* 77 ветеринарни лекари получиха дипломи днес, News Business Policy nbp.bg, 13 февруари 2015, http://www.nbp.bg/nbp/77-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8/, посетена на 25 юли 2020 г.
 
=== ВЪНШНИ ПРЕПРАТКИ ===
 
* [https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/33368 Новият Регистър на академичните длъжности и дисертации на Националния център за информация и документация (НАЦИД)]
187

редакции