Разлика между версии на „Стоян Гаджев“

редакция без резюме
== Научни постижения ==
 
Доц. д-р Стоян Гаджев е публикувал 4 учебника, 51 научни (вкл. неговата дисертация за получаване на научната степен кандидат на науките от 185 стр.) и 41 научнопопулярни статии в наши и чуждестранни списания и вестници и др.</ref>Иванова, Т. (2003). Алманах 80 години Ветеринарномедицински факултет 1923-2003, Стара Загора, стр. 77.</ref><ref>Регистър на академични длъжности и дисертации на Национален център за информация и документация (НАЦИД), https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/33368</ref>
 
Издал е самостоятелно 4 учебника - „Приложна и топографска анатомия на домашните животни и птици” (1995, 2-ро прер. и доп. изд. 2014), „Анатомия на домашните животни, Том I (2000, 2016) и Том II (1999) и „Анатомия на домашните птици” (1997, 2-ро прер. и доп. изд. 2019) - единствените учебници от много години в България с библиография и терминология съобразена с новата анатомична номенклатура, като внимание е обърнато и на приложния характер на анатомичните данни. В тях е отразен неговия дългогодишния опит като общопрактикуващ ветеринарен лекар и преподавател.
187

редакции