Разлика между версии на „Китайска граматика“

При употребата на суфикса 们 трябва да се имат предвид следните две особености:
 
* Когато съществителното име се употребява с числително име, показателно или неопределително местоимение, суфиксът 们 не се използва, а съществителното име се свързва с неговото определение посредством т.нар. '''класификатор''' (виж по-долу): 两个工人 двама работници, 三个农民 трима селяни.
* При наличието на две или повече съществителни, функциониращи като еднородни части на изречението, суфиксът 们 обикновено се поставя след второто съществително, например: 代表, 观察原和记者们 делегати, наблюдатели и кореспонденти.
 
 
 
== ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ ==
 
Прилагателното име е част на речта, която обозначава качествен или относителен признак на предмета. Наред с това в китайския език прилагателното може да обозначава признак на действието.
 
=== Класове ===
 
Прилагателните имена в китайския се разделят на качествени и относителни.
 
* '''Качествените''' прилагателни обозначават качествен признак на предмета: 红 червен; 绿 зелен; 甜 сладък; 酸 кисел; 美丽 красив; 老 стар; 大 голям; 好 хубав; 快 бърз; 可怕 страшен
 
* '''Относителните''' прилагателни обозначават относителен признак на предмета: 左 ляв; 右 десен; 横 хоризонтален; 竖 вертикален; 真 истински; 假 фалшив
 
=== Граматически особености ===
 
==== Род и число ====
 
В китайския език прилагателните не се изменят по род и число.
 
 
 
 
 
[[Категория:Китайски език]]
919

редакции