Защита на потребителите: Разлика между версии

м
правописни и пунктуационни грешки
Редакция без резюме
м (правописни и пунктуационни грешки)
КЗП работи чрез:
 
* Налагане на санкции срещу нарушителите на нормативните актове, по които КЗП има правомощия;
* Спомагане и координиране за налагане на санкции от други компетентни органи, ако проблемът не в нейната юрисдикция;
* Информиране на потребителите за некоректните търговски практики и опасните стоки и услуги;
КЗП работи на база собствени разследвания и жалби от потребители. Жалбите се подават след [http://www.kzp.bg/index.php?mode=viewd&group_id=21&document_id=12 запознаване с условията] по:
 
* Електронен път, чрез изпращене на [http://www.kzp.bg/index.php?mode=sendComplaint&document_id_header=48&document_id_office=26%20-%20Ф%20%20 електронен формуляр] от [http://www.kzp.bg/ сайта на КЗП];
* Обикновена поща до регионалния център на територията, на което е извършено нарушението;
* Лично в деловодството на КЗП или в деловодството на съответната районна дерекция при КЗП;
 
Жалбите е необходимо:
 
'''1. Да не са анонимни'''.
 
Законовият срок за отговор по жалба е 30 дни от постъпването на жалбата.
 
=== Европейски потребителски център-България (ЕПЦ-България) ===
ЕПЦ-България съблюдава за:
 
* За информираността на българските [[граждани]] и помага относно правата им, за стоки или услуги, които са ползвали в друга държава- членка на ЕС;
* За информираността на гражданини от държави- членки на ЕС и помага относно [[Права|правата им]], за стоки или услуги, които са ползвали в България;
'''Забележка''': ЕПЦ-България''' не''' разглежда жалби на български граждани от търговци, регистрирани в България.
 
ЕПЦ-България работи чрез:
Жалбите е препоръчително да съдържат:
 
* '''Данни за подателя.''' Задължително се изисква пълен адрес (адрес, град, пощенски код) ИЛИ валиден И-мейлимейл адрес ИЛИ телефонен номер.
* '''Данни за случая.''' Максимално подробно изложение на дати и събития, имащи значение за казуса.
* '''Доказателства.''' Копия на фактури, касови бележки, бордни карти, онлайн резервации на самолетни билети/когато жалбата е свързана със самолетно пътуване/, кореспонденция по електронна поща с търговеца, ако има такава и др.