Разлика между версии на „Екстремно програмиране“

*** '''''Commitment Phase''''' – Задачите се разпределят между разработчиците и ще бъде оценено времето, необходимо за завършването им
*** '''''Steering Phase''''' – Представят се завършените задачи и се сравняват с предварителните изисквания
** ''''' [[Test Driven Development]]''''' – Използват се Unit tests, които се пишат още преди да е написан кода, за да могат предварително да се предвидят ситуациите, в койтокоито кода може да fail-не. При ХР се смята, че продуктапродуктът е завършен когато не могат да изникнат нови състояния при койтокоито кодакодът да fail-не.
** ''''' Whole Team''''' – При ХР клиентаклиентът е този, за когото е предназначен самия продукт; с ХР не се създават продукти по принцип, за много хора; създават се за даден конкретен клиент, който впоследствие ще използва продукта и самите разработчици поддържат връзка с него.
* '''Continuous process:'''
** ''''' Continuous Integration''''' – Практика, в която разработчиците интегрират често работата си.
Анонимен потребител