Разлика между версии на „Пътни знаци в България“

Допълнение, разширение, редактиране, източници.
(Допълнение, разширение, редактиране, източници.)
Пътните знаци в Република България се въвеждат със Закона за движение по пътищата и се регулират от:
 
* Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата, приет с Постановление на Министерски съвет <ref name="МВР">{{Цитат уеб|уеб_адрес=https://www.mvr.bg/docs/default-source/normativnauredba/ppzdvp.pdf|заглавие=Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата (на сайта на МВР)|автор=|фамилно_име=|първо_име=|дата=|труд=|архив_дата=|достъп_дата=}}</ref>,<ref приетname="ППЗДП">[https://www.lex.bg/laws/ldoc/-13618687 сПравилник Постановлениеза прилагане на Министерскизакона съветза движението по пътищата]. В сила от 01.06.1996 г. Последни изм. и доп. ДВ. бр. 13 от 17 Февруари 2015 г.,lex.bg</ref>;
* Наредба №18№ 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. <ref>{{Цитат уеб|уеб_адрес=https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/naredba_18_t_23072001_g_za_signalizaciq_na_pytisata_s_pytni_znaci_170220.pdf|заглавие=Наредба №18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (на сайта на МРРБ)|автор=|фамилно_име=|първо_име=|дата=|труд=|архив_дата=|достъп_дата=}}</ref> издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 
И двата нормативни документа са съгласувани с [[:ru:Венская конвенции о дорожных знаках и сигналах|Виенската конвенция за пътните знаци и сигнали]] ([[1968]] г.)]], която е ратифицирана от България на 28 декември 1978. (Тази конвенция не е публикувана в Държавен вестник <ref>{{Цитат уеб|уеб_адрес=http://www.bbars.bg/storage/pdf/Stanovishte%20po%20%20ZDvP.pdf|заглавие=Становище на Българската браншова организация по пътна безопасност|автор=|фамилно_име=|първо_име=|дата=|труд=|архив_дата=|достъп_дата=}}</ref>).
 
Понастоящем (юли 2020) между двата документа съществуват известни разлики по отношение на пътните знаци. Последните промени в Наредба №18№ 18 са обнародвани в Държавен вестник брой 13, от дата 14.2.2020 г. Тези промени не са отразени в Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата.
 
== Класификация ==
[[File:VzKat.svg|200п|мини|Пример за различни категории знаци по европейския стандарт]]
Пътните знаци се разделят на следните категории:
Пътните знаци се разделят на следните категории: <ref name="МВР"></ref>
 
# предупредителни за опасност – група „А“;
Съгласно горепосочената Наредба №18 съществуват и други средства за сигнализиране на пътя. Те имат номерация започваща със „С“. Понякога грешно се споменават като пътни знаци група „С“<ref>{{Цитат уеб|уеб_адрес=http://pstgroup.bg/project/%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/|заглавие=ПСТ ГРУП ЕАД|автор=|фамилно_име=|първо_име=|дата=|труд=|архив_дата=|достъп_дата=}}</ref>.
 
== Характеристики ==
== Стандартизация ==
=== Стандартизация ===
Пътните знаци в България трябва да отговарят на [[Български институт за стандартизация|БДС]] 1517:2020 „Пътни знаци. Размери и шрифт“ и на БДС EN 12899 „Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци“.
 
=== Форма, размери, цвят и символи ===
== Действащи Пътни знаци ==
Пътните знаци имат определени форма, размери, цвят и символи. Размерите им трябва да бъдат такива, че да са видими и лесноразбираеми както през деня, така и през нощта. При необходимост надписите в пътните знаци може да бъдат повторени с латински букви. Пътните знаци от групи "А", "Б", "В", "Г", "Д" и допълнителните средства за сигнализиране от група "С", когато се поставят на пътни участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, могат да имат допълнителен контур или правоъгълна основа с жълтозелен флуоресцентен светлоотразителен фон. Когато пътни знаци от тези групи се използват при временна организация и безопасност на движението по пътя поради строителство или ремонт, дейности по поддържане, аварийни ситуации и други подобни, допълнителният контур или правоъгълната основа могат да имат жълт флуоресцентен светлоотразителен фон. Пътните знаци от групи "Ж" и"Т", използвани при временна организация и безопасност на движението по пътя поради строителство или ремонт, дейности по поддържане, аварийни ситуации и други подобни, могат да имат жълт фон. Символите в отделен пътен знак периодично може да се променят. При изобразяването на пътни знаци с помощта на светещи елементи се допуска тъмният цвят да бъде заменен със светъл, като съответно светлият цвят бъде заменен с тъмен. Червеният цвят не може да бъде променян. Пътните знаци трябва да бъдат светлоотразяващи. <ref name="ППЗДП"></ref>
 
== Поставяне ==
Пътните знаци се поставят от дясната страна на пътя срещу посоката на движението така, че да бъдат лесно разпознавани и своевременно възприемани от участниците в движението. Всеки знак, поставен отдясно, може да бъде повторен над или на другата страна на пътя, когато местните условия са такива, че съществува опасност той да не бъде забелязан своевременно. При необходимост пътните знаци се поставят на островите върху платното за движение и в разделителната ивица на път с отделни платна за движение. <ref name="МВР"></ref>
 
Пътните знаци се поставят така, че да не пречат на движението на превозните средства и на пешеходците. Те не трябва да се закриват един друг или от други препятствия, съоръжения или принадлежности в обхвата на пътя. Пътните знаци се поставят на такова разстояние един от друг, че водачите да могат да извършат действията, изисквани от тях, своевременно и безопасно. На едно и също място може да се поставят не повече от два различни пътни знака и 2 допълнителни табели - по една под всеки знак. По изключение в населените места може да се поставят на едно място до 3 различни пътни знака. Това не се отнася за пътните знаци от група"Ж". Пътните знаци се поставят един под друг, а когато са над платното за движение - един до друг, при спазване отгоре надолу или отляво надясно на следния ред: предупредителен - група "А", с предписание - групи "В", "Г" и "Д", указателен - групи "Е" и "Ж". Пътните знаци относно предимството - група "Б", се поставят винаги отгоре или отляво. В останалите случаи - при 2 пътни знака от една и съща група, знакът с по-голямо значение за безопасността на движение то се поставя отгоре или отляво. При необходимост пътните знаци се поставят на преносими стойки върху платното за движение. В този случай участниците в движението спазват тези пътни знаци дори тогава, когато те противоречат на светлинните сигнали и на останалите пътни знаци. <ref name="ППЗДП"></ref>
 
== Валидност ==
Пътният знак, поставен отдясно, е валиден за цялата широчина на частта от платното за движение, предназначена за движение в съответната посока. С допълнителна табела валидността на някои знаци може да бъде ограничена само за една пътна лента от платното за движение. Пътни знаци, чието действие се ограничава само до определени часове или дни, могат да бъдат видими само тогава, когато е валидна съдържащата се в тях информация. <ref name="МВР"></ref>
 
== Действащи пътни знаци ==
=== Група „А“ – Предупредителни пътни знаци за опасност ===
Предупредителните пътни знаци за опасност имат формата на равностранен триъгълник, една от страните на който е разположена хоризонтално, а срещуположният ѝ връх - вертикално над нея. Знаците имат бял фон, червена гранична ивица и символи в черен цвят, като знак А23 е с жълт фон, а знак А40 - с жълтозелен флуоресцентен фон. Различно оформление имат пътни знаци: А24, А34.1, А34.2, А35.1, А35.2 и А35.3. <ref name="ППЗДП"></ref>
 
Тези пътни знаци са изработени от високоефективно светлоотразително фолио и са с високи технологични параметри. Имат различни типоразмери от I-ви до IV-ти типоразмер – от 600 mm до 1200 mm. <ref name="ПСТ">[http://pstgroup.bg/project/пътни-знаци-означения/ Пътни знаци - означения], ПСТ Груп ЕАД.</ref>
 
Предупредителните пътни знаци за опасност имат следните изображения и наименования: <ref name="МВР"></ref>
{| class="wikitable"
!Номер на знака
|[[Файл:Пътен знак А1.svg|100п|център|]]
|Опасен завой надясно
|Закръгляване от пътя с малък радиус или с ограничена видимост вдясно. Водачът трябва да помни, че маневри като изпреварване, завиване и заден ход са забранени на такива участъци. Той е длъжен да намали скоростта, за да шофира безопасно по кривата.
|
|-
|А2
|[[Файл:Пътен знак А2.svg|100п|център|]]
|Опасен завой наляво
|Закръгляване от пътя с малък радиус или с ограничена видимост вляво. Водачът трябва да помни, че маневри като изпреварване, завиване и заден ход са забранени на такива участъци. Той е длъжен да намали скоростта, за да шофира безопасно по кривата.
|
|-
|А3
|[[Файл:Пътен знак А3.svg|100п|център|]]
|Последователни опасни завои, първият от които е надясно
|Предупреждавайте за приближаване към участък от пътя с два опасни завоя, следващи един след друг. Водачът трябва да помни, че маневри като изпреварване, завиване и заден ход са забранени на такива участъци. Той е длъжен да намали скоростта, за да шофира безопасно по кривата.
|
|-
|А4
|[[Файл:Пътен знак А4.svg|100п|център|]]
|Последователни опасни завои, първият от които е наляво
|Предупреждавайте за приближаване към участък от пътя с два опасни завоя, следващи един след друг. Водачът трябва да помни, че маневри като изпреварване, завиване и заден ход са забранени на такива участъци. Той е длъжен да намали скоростта, за да шофира безопасно по кривата.
|
|-
|А5
|[[Файл:1.13 (Road sign).png|100п|център|]]
|
|Стръмен наклон при спускане
|Означен е в проценти. Може да се наложи водачът да използва спирачка или да превключи на по-ниска предавка. Ако наклонът е маркиран със знаци А5 или А6, тогава в случай на затруднено преминаване, водачът, който се движи надолу по наклона, трябва да отстъпи предимство на насрещно движещия се нагоре.
|
|-
|А6
|[[Файл:1.14 (Road sign).png|100п|център|]]
|
|Стръмен наклон при изкачване
|Означен е в проценти. Може да се наложи водачът да увеличи скоростта или да превключи на по-ниска предавка.
|
|-
|А7
|[[Файл:1.20.1 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Платно за движение, стеснено от двете страни
|Водачът, движещ се по крайната (свършваща) лента, при преминаване в друга трябва да е готов да отстъпи място на превозни средства, които се движат, без да сменят лентата.
|
|-
|А8
|[[Файл:1.20.2 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Платно за движение, стеснено отдясно
|
|Водачът, движещ се по крайната (свършваща) лента, при преминаване в друга трябва да е готов да отстъпи място на превозни средства, които се движат, без да сменят лентата.
|
|-
|А9
|[[Файл:1.20.3 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Платно за движение, стеснено отляво
|
|Водачът, движещ се по крайната (свършваща) лента, при преминаване в друга трябва да е готов да отстъпи място на превозни средства, които се движат, без да сменят лентата.
|
|-
|А10
|[[Файл:1.9 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Подвижен мост или ферибот
|
|Когато влиза във ферибота, шофьорът е длъжен да следвате инструкциите на дежурния оператор на ферибота, позволявайки на превозни средства, напускащи ферибота, да преминат. Той трябва да е готов да спре пред подвижен мост или ферибот, ако входът към моста или ферибота е затворен. Този знак се дублира само извън населеното място, вторият знак е монтиран на разстояние най-малко 50 м преди началото на опасния участък.
|
|-
|А11
|[[Файл:1.10 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Пътят води до кей или бряг
|
|Извън населени места пътен знак А11 задължително се повтаря на разстояние не по-малко от 50 м преди опасността.
|
|-
|А12
|[[Файл:1.16 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Неравности по платното за движение
|
|Участък от пътя, който има неравности на пътното платно (вълнообразност, дупки, неправилни кръстовища с мостове и др.). На водача се препоръчва да намали скоростта.
|
|-
|А13
|[[Файл:1.17 (Road sign).png|100п|център|]]
|
|Изкуствени неравности по платното за движение
|
|Предупреждава за [[Изкуствена неравност|изкуствени неравности]] („лежащи полицаи“) по пътя. Шофьорът трябва да намали скоростта.
|
|-
|А14
|[[Файл:Пътен знак А14.svg|100п|център|]]
|
|Опасен пътен банкет
|
|Участъкът от пътя, където излизането отстрани на пътя е опасно. Шофьорът трябва внимателно да следи размерите на автомобила, за да предотврати преминаването му встрани.
|
|-
|А15
|[[Файл:Пътен знак А15.svg|100п|център|]]
|Опасност от хлъзгане
|Водачът трябва да намали скоростта и да бъде подготвен за плъзгане.
|
|-
|А16
|[[Файл:1.18 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Възможно е изхвърляне на малки камъни
|
|Участък от пътя, на който е възможно да се изхвърлят чакъл, трошен камък и други подобни под колелата на превозните средства. На шофьора се препоръчва да забави скоростта, за да избегне повреда от камъчета на своите и други превозни средства.
|
|-
|А17
|[[Файл:1.28 (Road sign).png|100п|център|]]
|
|Опасност от срутване или наличие на паднали камъни
|
|Участък от пътя, по който са възможни свлачища и падащи камъни.На шофьора се препоръчва да забави скоростта и с повишено внимание да следи пътното платно и зоната около него, за да избегне повреда на превозното средство от камъни, земна маса или тиня.
|
|-
|А18
|[[Файл:1.22 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Пешеходна пътека
|
|Предупреждава за пешеходна пътека, обозначена със знак Д17 и (или) маркировка М.8 и (или) М.8.1. Водачът трябва да е готов да спре, за да позволи на пешеходците да преминат.
|
|-
|А19
|[[Файл:1.23 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Деца
|
|Участък от пътя, на пътното платно на който могат да се появят деца, обикновено в близост до детско заведение (училище, детска градина и др.). Шофьорът трябва да е готов да спре, за да позволи на децата да пресичат пътя. Извън населени места пътен знак А19 задължително се повтаря на разстояние не по-малко от 50 м преди опасността.
|
|-
|А20
|[[Файл:1.24 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Велосипедисти
|
|Предупреждава за движение на велосипедистии, в частност за близка или пресичаща велосипедна или вело-пешеходна пътека. Шофьорът трябва да е готов да спре, за да може велосипедистите да преминат.
|
|-
|А21
|[[Файл:1.26 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Възможна е поява на домашни животни
|
|Водачът трябва да е готов да избегне удар с внезапно появили се на пътя животни
|
|-
|А22
|[[Файл:1.27 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Възможна е поява на диви животни
|
|Водачът трябва да е готов да избегне удар с внезапно появили се на пътя животни
|
|-
|А23
|[[Файл:1.25 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Участък от пътя в ремонт
|
|Предупреждава за пътни работи. Водачът трябва да е подготвен за промяна в модела на движение, появата на превозни средства на пътни услуги на пътното платно, работници и т.н. Този знак е с ограничена валидност.
|
|-
|А24
|[[Файл:1.8 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Светофар
|
|Символът в пътен знак А24 се състои от 3 кръга с червен, жълт и зелен цвят, разположени един под друг. <ref name="ППЗДП"></ref>
|
|-
|А25
|[[Файл:1.6 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Кръстовище на равнозначни пътища
|
|Може да бъде оборудвано с пешеходна пътека. Водачът трябва да е готов да отстъпи място на всякакви превозни средства, приближаващи се отдясно и пешеходци.
|
|-
|А26
|[[Файл:2.3.1 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Кръстовище с път без предимство
|
|Предупреждава за близостта на кръстовища с по-малко натоварени пътища едновременно отдясно и отляво. Поставя се само извън населени места, когато на пресичаните пътища са поставени пътни знаци Б1 или Б2 да осигурят предимство.
|
|-
|А27
|[[Файл:2.3.2 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Кръстовище с път без предимство отдясно
|
|Предупреждава за близостта на кръстовище с по-малко натоварен път отдясно. Поставя се само извън населени места, когато на пресичаните пътища са поставени пътни знаци Б1 или Б2 да осигурят предимство.
|
|-
|А28
|[[Файл:2.3.3 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Кръстовище с път без предимство отляво
|
|Предупреждава за близостта на кръстовище с по-малко натоварен път отляво. Поставя се само извън населени места, когато на пресичаните пътища са поставени пътни знаци Б1 или Б2 да осигурят предимство.
|
|-
|А29
|[[Файл:1.7 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Кръстовище с кръгово движение
|
|Предупреждава за приближаване до кръгово кръстовище. Движението в кръга е обратно на часовниковата стрелка. На водача се препоръчва да намали скоростта, да бъде готов да отстъпи място на превозни средства, които имат предимство.
|
|-
|А30
|[[Файл:1.21 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Двупосочно движение
|
|Поставя се пред пътен участък, където от пътно платно с еднопосочно движение се преминава в пътно платно с двупосочно движение. Когато платно за еднопосочно движение с дължина, по-голяма от 500 м, се използва временно за двупосочно движение, знакът се повтаря на интервали не по-големи от 500 м. Водачът трябва да е подготвен за насрещни превозни средства.
|
|-
|А31
|[[Файл:1.5 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Пресичане на трамвайна линия
|
|Поставя се на път, който се пресича с трамвайна линия. Предупреждава за приближаване до кръстовище с трамвайни линии извън кръстовище или пред кръстовище с ограничена видимост на трамвайни линии (по-малко от 50 m). Шофьорът трябва да е готов да спре, за да даде път на трамвая.
|
|-
|А32
|[[Файл:1.1 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Железопътен прелез с бариери
|
|Намалява се скоростта. При спусната бариера се спира и се изчаква преминаването на влак. При вдигната бариера водачът оглежда ж.п. линията вляво и в дясно и ако не идва влак, преминава с повишено внимание на една предавка без да превключва на друга.
|
|-
|А33
|[[Файл:1.2 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Железопътен прелез без бариери
|
|Поставя се в населено място на разстояние 50-100 метра, извън населени места на 150-300 m преди прелеза. Знакът се дублира само извън населеното място, вторият знак е инсталиран на разстояние не по-малко от 50 m преди прелеза.
|
|-
|А34.1
|[[Файл:1.3.1 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Железопътен прелез с един коловоз
|
|Поставя се непосредствено пред железопътните прелези.
|
|-
|А34.2
|А35
|[[Файл:1.3.2 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Железопътен прелез с два или повече коловоза
|
|Поставя се непосредствено пред железопътните прелези.
|
|-
|А35.1
|[[Файл:1.4.1 Russian road sign.svg|50п|център|]]
|Бализ
|Поставя се на 240 м преди опасността - железопътен прелез, подвижен мост или ферибот. Над пътен знак А35.1 в зависимост от естеството на опасността задължително се поставят пътни знаци А10, А11 и А32 или А33.
|-
|А35.2
|[[Файл:1.4.2 Russian road sign.svg|50п|център|]]
|Бализ
|Поставя се на 160 м преди опасността - железопътен прелез, подвижен мост или ферибот.
|-
|А35.3
|[[Файл:1.4.3 Russian road sign.svg|50п|център|]]
|Бализ
|Поставя се на 80 м преди опасността - железопътен прелез, подвижен мост или ферибот.
|-
|А36
|[[Файл:1.30 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Възможно е ниско прелитане на самолети
|
|Инсталиран се в близост до летища. Предупреждава за нисколетящи самолети, внезапната поява на които може да изплаши водача или да създаде бурен поток над пътния участък. Необходимо е да намалите скоростта и да останете възможно най-близо до центъра на окупираната лента, така че в случай на порив да не се озовете отстрани на пътя или в идващата лента.
|
|-
|А37
|[[Файл:1.29 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Възможна е поява на силен страничен вятър
|
|Предупреждава за силни напречни ветрове. Необходимо е да намалите скоростта и да останете възможно най-близо до центъра на заетата лента, така че в случай на порив да не се озовете отстрани на пътя или в идващата лента.
|
|-
|А38
|[[Файл:1.31 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Тунел
|
|Тунел без изкуствено осветление или тунел с ограничена видимост на входния портал. Преди да влезете в тунела, трябва да включите къси или дълги светлини на фаровете (така че ако осветлението в тунела е изключено, да не се озовете с движеща се кола в тъмно пространство).
|
|-
|А39
|[[Файл:Пътен знак А39.svg|100п|център|]]
|Внимание! Други опасности
|Използва се за сигнализиране на опасности, за които не са предвидени пътни знаци. Той се използва и за предупреждение за приближаване към железопътен прелез, където движението на влакови композиции се извършва с много ниска скорост. В този случай, когато през прелеза преминава влак, пътното движение се регулира със сигнали, подавани от железопътен служител, придружаващ влака.
|
|-
|А40
|
|Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия
|
|Необходимо е повишено внимание, препоръчва се намаляване на скоростта.
|
|-
|А41
|
|}
Извън населените места предупредителните пътни знаци за опасност се поставят на разстояние от 100 до 150 м преди началото на опасния участък, а в населени места - на разстояние от 50 до 100 м. При необходимост знаците се поставят на друго разстояние, което се указва с допълнителна табела Т1. При необходимост от предупреждаване за опасност по дълъг пътен участък разстоянието до края на участъка се означава с допълнителна табела Т2.
 
Пътни знаци А35.1, А35.2 и А35.3 указват разстоянието от мястото, където са поставени, до железопътен прелез, подвижен мост или ферибот.
Предупредителните пътни знаци за опасност се повтарят при необходимост. <ref name="ППЗДП"></ref>
 
=== Група „Б“ – Пътни знаци относно предимството ===
|Б5
|
|Пропусни насрещнодвижещитенасрещно движещите се пътни превозни средства!
|
|-
3382

редакции