Разлика между версии на „Пътни знаци в България“

Допълнение, разширение, редактиране, източници.
(Допълнение, разширение, редактиране, източници.)
(Допълнение, разширение, редактиране, източници.)
|-
|А41
|[[Файл:1.32 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Образувано задръстване
|
|Използва се за сигнализиране на пътни участъци, в които се е образувало задръстване, което водачите може да не забележат своевременно. Поставя се и при ремонти. Ако е възможно, трябва да изберете различен път на движение. <ref name="СБА">[https://www.sba.bg/snews/v/1000/Vavezhdat-novi-osem-patni-znaka/ Въвеждат нови осем пътни знака], СБА, 11 септември 2019.</ref>
|
|-
|А42
|
|Намалена видимост
|Използва се за сигнализиране на участъци с намалена видимост поради мъгла, дъжд, снеговалеж, задимяване, запрашаване или други подобни условия. <ref name="СБА"></ref>
|
|-
|А43
|
|Настъпило пътнотранспортно произшествие
|Използва се за сигнализиране на настъпила катастрофа, която създава опасност или затруднение за движението. <ref name="СБА"></ref>
|
|}
Извън населените места предупредителните пътни знаци за опасност се поставят на разстояние от 100 до 150 м преди началото на опасния участък, а в населени места - на разстояние от 50 до 100 м. При необходимост знаците се поставят на друго разстояние, което се указва с допълнителна табела Т1. При необходимост от предупреждаване за опасност по дълъг пътен участък разстоянието до края на участъка се означава с допълнителна табела Т2.
 
=== Група „Б“ – Пътни знаци относно предимството ===
Тези пътни знаци са изработени от високоефективно светлоотразително фолио и са с високи технологични параметри. Различни типоразмери от I-ви до IV-ти типоразмер – от 450 mm до 900 mm. <ref name="ПСТ"></ref>
 
{| class="wikitable"
|[[Файл:Пътен знак Б1.svg|100п|център|]]
|Пропусни движещите се по пътя с предимство
|Път без предимство. Водачът трябва да отстъпи място на превозни средства, движещи се по пресечения път, а ако има знак Т13 [[Файл:8.13 Russian road sign (rotate).svg|50px]] - по главния път. За знак Б1 I-ви типоразмер е 600 mm.
|
|-
|Б2
|[[Файл:2.5 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!
|Наричан е още ''знак „Стоп“''. Спирането е задължително. Знак Б2 може да бъде инсталиран пред железопътен прелез или контролен пост. В тези случаи водачът трябва да спре пред линията за спиране, а при нейно отсъствие - пред знака.
|
|-
|Б3
|[[Файл:2.1 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Път с предимство
|Осигурява предимство пред всички останали пътища.
|
|-
|Б4
|[[Файл:2.2 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Край на пътя с предимство
|Отменя знак Б3.
|
|-
|Б5
|[[Файл:2.6 Russian road sign.svg|100px]]
|
|Пропусни насрещно движещите се пътни превозни средства!
|Разминаването е забранено. Няма предимство пред насрещно движещите се пътни превозни средства. Изчаква се те първи да преминат през тесния участък от пътя. Ако насреща се движи мотоциклет без кош или велосипед и е възможно да се разминете с него в тясната зона, тогава можете да продължите да се движите.
|
|-
|Б6
|[[Файл:2.7 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|
|Премини, ако пътят е свободен!
|Осигурява предимство при разминаване пред насрещно движещите се пътни превозни средства. Шофьорът има право първи да мине тесния участък от пътя.
|
|-
|}
 
=== Група „В“ – Пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на въведена забрана ===
Пътните знаци за въвеждане на забрана имат формата на кръг с бял фон, с гранична червена ивица и със символи в черен цвят. Пътни знаци В14, В21, В22, В23 и В30 имат червена лента, диаметрално разположена от горния ляв към долния десен квадрант. Различно оформление имат пътни знаци В1, В13, В27 и В28. Пътните знаци за отменяне на въведена забрана В31, В32, В33 и В34 имат формата на кръг с бял фон, с черна гранична ивица, черни символи и с три успоредни черни ленти от горния десен към долния ляв квадрант. <ref name="МВР"></ref>
 
Пътните знаци за въвеждане на забрана и за отменяне на въведена забрана имат следните изображения и наименования <ref name="ППЗДП"></ref>:
{| class="wikitable"
!Номер на знака
!Пояснение
|-
|В1
|[[Файл:3.1 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е влизането на пътни превозни средства
|Пътен знак В1 има формата на кръг с червен фон и бяло правоъгълно поле,разположено хоризонтално в центъра. Забраните, въведени с пътни знаци:1. В1, В2, В3, В21, В22, В23 и В27 - не се отнасят за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници по утвърден от съответните власти маршрут
|-
|В2
|[[Файл:3.2 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е влизането на пътни превозни средства в двете посоки
|Забраната, въведена с пътен знак В2 не се отнася за пътните превозни средства, които: 1) извършват обществен превоз на пътници по утвърден от съответните власти маршрут; 2) са собственост на лица, живеещи в зоната, в която е въведена забраната; 3) по утвърден от съответните власти ред обслужват обекти с местонахождение в пътните участъци, където е въведена забраната.
|-
|В3
|[[Файл:3.3 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е влизането на моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди
|Забраната, въведена с пътен знак В3 не се отнася за пътните превозни средства, които: 1) извършват обществен превоз на пътници по утвърден от съответните власти маршрут; 2) са собственост на лица, живеещи в зоната, в която е въведена забраната; 3) по утвърден от съответните власти ред обслужват обекти с местонахождение в пътните участъци, където е въведена забраната (по отношение на престоя).
|-
|В4
|[[Файл:3.4 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е влизането на товарни автомобили
|Под символите в пътни знаци В4, В5 и В6 с число може да се укаже масата в тонове. В този случай забраната се отнася само за превозни средства или състав от пътни превозни средства, чиято маса с товар надвишава указаното число.
|-
|В5
|
|Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета, освен с полуремаркета или единични едноосни ремаркета
|Под символите в пътни знаци В4, В5 и В6 с число може да се укаже масата в тонове. В този случай забраната се отнася само за превозни средства или състав от пътни превозни средства, чиято маса с товар надвишава указаното число.
|-
|В6
|[[Файл:3.7 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета
|Под символите в пътни знаци В4, В5 и В6 с число може да се укаже масата в тонове. В този случай забраната се отнася само за превозни средства или състав от пътни превозни средства, чиято маса с товар надвишава указаното число.
|-
|В7
|[[Файл:3.6 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е влизането на трактори и самоходни машини
|
|-
|В8
|[[Файл:3.5 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е влизането на мотоциклети и мотопеди
|
|-
|В9
|[[Файл:3.9 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е влизането на велосипеди
|
|-
|В10
|[[Файл:3.8 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е влизането на пътни превозни средства, теглени от животни
|
|-
|В11
|
|Забранено е влизането на колички за превоз на товари, теглени или бутани от хора
|
|-
|В12
|[[Файл:3.10 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е влизането на пешеходци
|
|-
|В13
|[[Файл:3.32 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е влизането на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак - „Опасни товари“
|Символът в пътен знак В13 е в черен и оранжев цвят. Забраната на този знак се отнася за пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак „Опасен товар“.
|-
|В14
|
|Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства
|Забраната по отношение на престоя не се отнася за пътни превозни средства, обслужващи лица, притежаващи документ за инвалидност.
|-
|В15
|[[Файл:3.14 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е влизането на пътни превозни средства с широчина, включително и товара, по-голяма от означената.
|Знакът се повтаря и на най-близкото кръстовище преди мястото, за което се отнася забраната, като разстоянието до него се указва с допълнителна табела Т1.
|-
|В16
|[[Файл:3.13 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената.
|Знакът се повтаря и на най-близкото кръстовище преди мястото, за което се отнася забраната, като разстоянието до него се указва с допълнителна табела Т1.
|-
|В17
|[[Файл:3.15 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е влизането на пътни превозни средства или състав от пътни превозни средства с дължина, включително и товара, по-голяма от означената.
|Знакът се повтаря и на най-близкото кръстовище преди мястото, за което се отнася забраната, като разстоянието до него се указва с допълнителна табела Т1.
|-
|В18
|[[Файл:3.11 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената. Знакът се повтаря и на най-близкото кръстовище преди мястото, за което се отнася забраната, като разстоянието до него се указва с допълнителна табела Т1.
|
|-
|В19
|[[Файл:3.12 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е влизането на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното.
|Знакът се повтарят и на най-близкото кръстовище преди мястото, за което се отнася забраната, като разстоянието до него се указва с допълнителна табела Т1.
|-
|В20
|[[Файл:3.16 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е движението на пътни превозни средства едно след друго на разстояние, по-малко от означеното.
|Забраната важи до следващото кръстовище или до знак, който я отменя, или на разстояние, указано с допълнителна табела Т2.
|-
|В21
|[[Файл:3.18.1 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е завиването надясно
| Забраните, въведени с пътни знаци:1. В1, В2, В3, В21, В22, В23 и В27 - не се отнасят за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници по утвърден от съответните власти маршрут.
|-
|В22
|[[Файл:3.18.2 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е завиването наляво
| Забраните, въведени с пътни знаци:1. В1, В2, В3, В21, В22, В23 и В27 - не се отнасят за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници по утвърден от съответните власти маршрут.
|-
|В23
|[[Файл:3.19 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е завиването в обратна посока
| Забраните, въведени с пътни знаци:1. В1, В2, В3, В21, В22, В23 и В27 - не се отнасят за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници по утвърден от съответните власти маршрут.
|-
|В24
|[[Файл:3.20 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош.
|Забраната важи до следващото кръстовище или до знак, който я отменя, или на разстояние, указано с допълнителна табела Т2.
|-
|В25
|[[Файл:3.22 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е изпреварването от товарни автомобили, с максимално допустима маса над 3,5 тона, на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош.
|Забраната важи до следващото кръстовище или до знак, който я отменя, или на разстояние, указано с допълнителна табела Т2.
|-
|В26
|[[Файл:3.24 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е движение със скорост, по-висока от означената
|Забраната важи до следващото кръстовище или до знак, който я отменя, или на разстояние, указано с допълнителна табела Т2.
|-
|В27
|[[Файл:3.27 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранени са престоят и паркирането
|Пътен знак В27 има син фон, червена гранична ивица и две червени ленти, диаметрално разположени съответно от горния ляв към долния десен квадрант и от горния десен към долния ляв квадрант. Знак В27 може да се поставя и успоредно на оста на пътя. Забраната по отношение на престоя не се отнася за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници по утвърден от съответните власти маршрут. В27 не се отнася за пътни превозни средства, превозващи болни до или от здравно заведение, за времето, необходимо за слизане или качване на болния.
|-
|В28
|[[Файл:3.28 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е паркирането
|Пътен знак В28 има син фон, червена гранична ивица и червена лента, диаметрално разположена от горния ляв към долния десен квадрант. Знак В28 може да се поставя и успоредно на оста на пътя. Забраната не се отнася за пътни превозни средства, обслужващи лица, притежаващи документ за инвалидност. Забраната по отношение на престоя не се отнася за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници по утвърден от съответните власти маршрут.
|-
|В29
|[[Файл:3.17.1 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранено е преминаването без спиране
|В горната половина на пътен знак В29 се поставя надпис, който указва конкретната причина, поради която е необходимо спирането - Контрола, Митница, Плащане и др. В долната половина на знака надписът се повтаря на френски език.
|-
|В30
|[[Файл:3.26 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Забранена е употребата на звуков сигнал
|Пътен знак В30 забранява употребата на звуков сигнал освен в случаите, когато е необходимо да се предотврати пътнотранспортно произшествие. Забраната важи до следващото кръстовище или до знак, който я отменя, или на разстояние, указано с допълнителна табела Т2.
|-
|В31
|[[Файл:3.21 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош
|
|-
|В32
|[[Файл:3.23 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване от товарни автомобили с максимално допустима маса над 3,5 тона на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош
|
|-
|В33
|[[Файл:3.25 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената
|
|-
|В34
|[[Файл:3.31 Russian road sign.svg|100п|център|]]
|Край на забраните, въведени с пътни знаци
|
|-
|}
Пътните знаци за въвеждане на забрана се поставят непосредствено пред местата или участъците от пътя, за които се отнася тази забрана. Когато знак за въвеждане на забрана е поставен заедно с предупредителен пътен знак за опасност, въведената забрана важи до края на пътния участък, за който се отнася опасността. <ref name="МВР"></ref>
 
=== Група „Г“ – Пътни знаци със задължителни предписания ===
Пътните знаци със задължителни предписания имат формата на кръг със син фон и символи в бял цвят. Различно оформление имат пътни знаци Г18 и Г20. <ref name="ППЗДП"></ref>
 
Пътните знаци със задължителни предписания имат следните изображения и наименования:
{| class="wikitable"
!Номер на знака
!Пояснение
|-
|Г1
|
|Движение само направо след знака
|Задълженията, въведени с пътни знаци от Г1 до Г8, не се отнасят за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници по утвърден от съответните власти маршрут.
|-
|Г2
|
|Движение само надясно след знака
|
|-
|Г3
|
|Движение само наляво след знака
|
|-
|Г4
|
|Движение само направо или надясно след знака
|
|-
|Г5
|
|Движение само направо или наляво след знака
|
|-
|Г6
|
|Движение само надясно или наляво след знака
|
|-
|Г7
|
|Движение само надясно пред знака
|
|-
|Г8
|
|Движение само наляво пред знака
|
|-
|Г9
|
|Преминаване отдясно на знака
|
|-
|Г10
|
|Преминаване отляво на знака
|
|-
|Г11
|
|Преминаване отдясно или отляво на знака
|Пътен знак Г11 се поставя пред препятствие на пътя, когато водачите могат да заобиколят препятствието отдясно или отляво, за да продължат движението си.
|-
|Г12
|
|Кръгово движение
|След пътен знак Г12 движението се извършва само в указаната от стрелките посока.
|-
|Г13
|
|Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници
|Пътни знаци от Г13 до Г16 указват, че пътят, в началото на който са поставени, се ползва само от участници в движението, чиито символи са изобразени върху съответния пътен знак, и е забранен за използване от останалите участници в движението
|-
|Г14
|
|Задължителен път само за велосипедисти
|
|-
|Г15
|
|Задължителен път само за пешеходци
|
|-
|Г16
|
|Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти
|
|-
|Г17
|
|Задължителна минимална скорост
|След пътен знак Г17 водачите са длъжни да се движат със скорост не по-ниска от указаната в знака, освен в случаите, когато това противоречи на разпоредбите на чл. 20, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.
|-
|Г18
|
|Край на задължителната минимална скорост
|Пътен знак Г18 има червена лента, разположена диаметрално от горния десен към долния ляв квадрант.
|-
|Г19
|
|Задължителни вериги за сняг най-малко на две от двигателните колела
|
|-
|Г20
|
|Задължителна посока за движение на пътни превозни средства, превозващи опасни товари
|Пътен знак Г20 има формата на правоъгълник с бял фон, върху който е изобразен символът от пътен знак В13, а под него - пътен знак Г1, Г2 или Г3.
|-
|}
Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
 
=== Група „Д“ – Пътни знаци със специални предписания ===
Пътните знаци със специални предписания имат формата на квадрат или правоъгълник. Цветът на символите и надписите е бял при зелен или син фон и черен - при бял фон.
 
Пътните знаци със специални предписания имат следните изображения и наименования: <ref name="МВР"></ref>
{| class="wikitable"
!Номер на знака
!Пояснение
|-
|Д1
|
|Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях
|Фонът на пътен знак Д1 е: а) зелен - за автомагистрали; б) син - за пътища извън населените места; в) бял - за пътища в населените места. Пътен знак Д1 се поставя на път с две и повече пътни ленти за движение ведна посока. Зоната на действие на знака е до следващото кръстовище. Изображението на знак Д1 отговаря на следните изисквания: 1. броят на стрелките в знака трябва да отговаря на броя на лентите за движение. В знака могат да бъдат указани и пътни ленти, предназначени за насрещното движение; 2. върху стрелките за съответните ленти могат да бъдат изобразени с пътни знациконкретни предупреждения за опасности, забрани, ограничения или задължения; 3. стрелка, върху която е изобразен пътен знак Г13, определя лента, предназначена задвижение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници
|-
|Д2
|
|Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства
|Фонът на пътен знак Д2 е: а) зелен - за автомагистрали; б) син - за пътища извън населените места; в) бял - за пътища в населените места.
|-
|Д3
|
|Указател за предварително престрояване
|Фонът на пътен знак Д3 е: а) син - за пътища извън населените места; б) бял - за пътища в населените места.
|-
|Д4
|
|Еднопосочно движение след знака
|Фонът на пътен знак Д4 е син. Зоната на действие на знака е до следващото кръстовище.
|-
|Д5
|
|Автомагистрала
|Фонът на пътни знаци Д5 и Д6 е зелен.
|-
|Д6
|
|Край на автомагистралата
|Пътен знаци Д6 има червена лента, диагонално разположена от горния десен към долния ляв ъгъл.
|-
|Д7
|
|Автомобилен път
|Фонът на пътен знак Д7 е син.
|-
|Д7а
|
|Скоростен път
|Фонът на пътен знак Д7а е зелен.
|-
|Д8
|
|Край на автомобилния път
|Фонът на пътен знак Д8 е син. Знакът има червена лента, диагонално разположена от горния десен към долния ляв ъгъл.
|-
|Д8а
|
|Край на скоростния път
|Фонът на пътен знак Д8а е зелен. Знакът има червена лента, диагонално разположена от горния десен към долния ляв ъгъл.
|-
|Д9
|
|Тунел
|Фонът на пътен знак Д9 е зелен за автомагистрали и син - за всички останали пътища. В долната част на пътен знак Д9 може да се укажат допълнително името и дължината на тунела.
|-
|Д10
|
|Край на тунела
|Фонът на пътен знак Д10 е зелен за автомагистрали и син - за всички останали пътища. Знакът има червена лента, диагонално разположена от горния десен към долния ляв ъгъл.
|-
|Д11
|
|Начало на населено място
|Фонът на пътни знаци от Д11 до Д14 е бял. Ограничението на скоростта, въведено с пътен знак В26, поставен заедно с пътен знак Д11, важи за цялата територия на населеното място, освен ако с други пътни знаци е указано друго.
|-
|Д12
|
|Край на населеното място
|Знакът има червена лента, диагонално разположена от горния десен към долния ляв ъгъл. Пътен знак Д12 може да се поставя в лявата страна на пътя, когато е поставен на обратната страна на пътен знак Д11.
|-
|Д13
|
|Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак
|Пътен знак Д13 се поставя на входовете и изходите на територията, на която е валидно действието на изобразения пътен знак. В долната част на пътени знак Д13 могат да се дадат допълнителни указания за конкретни участници в движението, за конкретно време и други.
|-
|Д14
|
|Край на зоната на действие на изобразения пътен знак
|Знакът има черна лента, диагонално разположена от горния десен към долния ляв ъгъл. Пътен знак Д14 се поставя на входовете и изходите на територията, на която е валидно действието на изобразения пътен знак. В долната част на пътен знак Д14 могат да се дадат допълнителни указания за конкретни участници в движението, за конкретно време и други.
|-
|Д15
|
|Начало на жилищна зона
|Фонът на пътни знаци от Д15 до Д24 е син.
|-
|Д16
|
|Край на жилищната зона
|Знакът има червена лента, диагонално разположена от горния десен към долния ляв ъгъл.
|-
|Д17
|
|Пешеходна пътека
|Пътен знак Д17 се поставя на място, където платното за движение е предназначено за пресичане от пешеходци. Знакът се поставя от двете страни на пътя по посока на движението.
|-
|Д18
|
|Болница
|Пътен знак Д18 указва на водачите на пътни превозни средства необходимостта от вземане на предпазни мерки във връзка с близост до болница или друго лечебно заведение и в частност - мерки за ограничаване на шума.
|-
|Д19
|
|Паркинг
|В долната част на пътни знаци Д19 и Д20 или с допълнителни табели може да бъдат указани: времето, в което паркирането е разрешено, или времетраенето, до което то се ограничава; посоката и разстоянието до паркинга; видът на пътните превозни средства, за които той е предназначен, и начинът на паркиране.
|-
|Д20
|
|Платен паркинг
|
|-
|Д21
|
|Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания
|Пътен знак Д21 указва мястото или местата, определени за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания.
|-
|Д22
|
|Трамвайна спирка
|Пътни знаци Д22, Д23 и Д24 указват началото на спирка на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници. Когато тя не е оформена със специално уширение на пътното платно, краят ѝ се определя от края на пътна маркировка М14, или ако няма такава - където е последният указател с номерата на линиите и разписанието им, или на 50 метра след знака.
|-
|Д23
|
|Тролейбусна спирка
|
|-
|Д24
|
|Автобусна спирка
|
|-
|Д25.1
|
|Винетка или тол такса
|Сигнализира за участък, за използването на който се изисква платена винетка или тол такса. <ref name="СБА"></ref>
|-
|Д25.2
|
|Тол такса
|Сигнализира за участък, за използването на който се изисква платена тол такса. <ref name="СБА"></ref>
|-
|Д26
|
|Място за паркиране на електрически превозни средства за зареждане. <ref name="СБА"></ref>
|
|-
|}
 
=== Група „Е“ – Пътни знаци, даващи допълнителна информация ===
Пътните знаци, даващидопълнителна информация, имат формата на правоъгълник със зелен фон за автомагистрали и със син - за пътищата в населени и извън населени места, и бяло поле, в което се изобразяват съответните символи и/или надписи в черен цвят. С бели надписи и символи в долния край назнаците може да се укаже разстояние, посока, време и др. Различно оформление имат пътнизнаци Е1, Е2, Е20, Е22 и Е23. <ref name="ППЗДП"></ref>
 
Пътните знаци, даващидопълнителна информация, имат следните наименования и изображения: <ref name="МВР"></ref>
{| class="wikitable"
!Номер на знака
!Пояснение
|-
|Е1
|
|Медицински пункт
|Символът в пътен знак Е1 е в червен цвят.
|-
|Е2
|
|Болница със звено за спешна медицинска помощ
|Пътен знак Е2 има син фон с бял символ, а под него - бяло поле със символ в червен цвят.
|-
|Е3
|
|Полиция
|
|-
|Е4
|
|Телефон
|
|-
|Е5
|
|Автосервиз
|
|-
|Е6
|
|Автомивка
|
|-
|Е7
|
|Бензиностанция
|
|-
|Е8
|
|Информационно бюро за туристи
|
|-
|Е9
|
|Хотел или мотел
|
|-
|Е10
|
|Ресторант
|
|-
|Е11
|
|Кафене
|
|-
|Е12
|
|Къмпинг за палатки
|
|-
|Е13
|
|Къмпинг за туристически ремаркета
|
|-
|Е14
|
|Къмпинг за палатки и туристически ремаркета
|
|-
|Е15
|
|Туристическа база
|
|-
|Е16
|
|Място за отдих
|
|-
|Е17
|
|Начало на пешеходен маршрут
|
|-
|Е18
|
|Вода за пиене
|
|-
|Е19
|
|Тоалетна
|
|-
|Е20
|
|Такси
|Пътен знак Е20 има син фон и бял надпис. Той указва мястото, предназначено за престой на таксиметрови превозни средства.
|-
|Е21
|
|Пешеходен подлез или надлез
|
|-
|Е22
|
|Допустими максимални скорости на движение
|Пътен знак Е22 има син фон. В горния му край с бял цвят се поставят опознавателен знак „Република България“ и надпис „BULGARIA“. В четирите правоъгълни бели полета, разположени едно под друго, чрез изображения на пътни знаци и символи се указват общите ограничения на скоростта, както следва: в първото поле - по пътищата в населени места; във второто поле - по пътищата извън населени места; в третото поле - по скоростните пътища; в четвъртото поле - по автомагистралите. Знакът се поставя в близост до граничните пунктове, а при необходимост - и на пътищата, които са част от международните европейски пътища.
|-
|Е23
|
|Проходът е отворен или затворен за движение
|Пътен знак Е23 информира за възможностите за ползване и условията за движение по пътен участък, преминаващ през планински проход, и се поставя в началото на пътния участък, който преминава през планинския проход. Знакът има син фон. В горния му край се поставя надпис с бял цвят с наименованието на прохода. Надписите на табелите се повтарят на френски език, а наименованието на населеното място - с латински букви. В трите правоъгълни бели полета, разположени едно под друго, се поставят табели, които имат фон и съдържание,както следва: 1. в поле ''1'' при отворен проход - табела със зелен фон и надпис "ОТВОРЕН", а при затворен проход - с червен фон и надпис "ЗАТВОРЕН", като надписите са с бял цвят; 2. в поле ''2'' при отворен проход - табела с бял фон и в зависимост от състоянието на пътя - без надпис или с изображението на пътен знак Г19, а при затворен проход - табела с бял фон, върху която може да има надпис с черен цвят "ПЪТЯТ Е ОТВОРЕН ДО"; 3. в поле ''3'' при отворен проход - табела с бял фон без надпис, а при затворен проход - табела с бял фон, върху която може да има надпис с черен цвят с наименованието на населеното място, до където е възможно ползването на пътя.
|-
|Е24
|
|Контрол с автоматизирани технически средства или системи
|Пътен знак Е24 информира за място или участък на пътя, на които се осъществява контрол по спазване на правилата за движение чрез стационарни или нестационарни автоматизирани технически средства или системи.
|-
|Е25
|
|Зарядна станция за зареждане на електрически превозни средства. <ref name="СБА"></ref>
|
|-
|Е26
|
|Зарядна станция за зареждане с водород. <ref name="СБА"></ref>
|
|-
 
=== Група „Ж“ – Пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други ===
Пътните знаци за направления, посоки, обекти и други имат форма на квадрат или правоъгълник. Те имат следните изображения и наименования: <ref name="ППЗДП"></ref>
 
{| class="wikitable"
!Номер на знака
!Пояснение
|-
|Ж1
|
|Предварителен указател
|Пътен знак Ж1 дава предварителна информация за наименованията и посоките към населени места или други обекти и за номера на пътя, по който се достига до тях. В знака не се посочват данни за разстоянията до указаните цели. В него се изобразява схематичнокръстовището или пътният възел. Информацията може да се допълни чрез включване наизображения на други пътни знаци, указващи особеностите на маршрута, условията или режима на движение в указаната посока. Знакът се поставя преди кръстовища или пътни възли. Той може да бъде повторен при необходимост. Разстоянието до кръстовището или пътния възел се указва в долния край на знака. <br>
Фонът на пътните знаци Ж1 и Ж2 е зелен за автомагистрали, син - за пътища извън населени места и бял - за пътища в населени места.
|-
|Ж2
|
|Предварително указване на посока към населено място или обект
|Когато пътни знаци Ж1 и Ж2 указват цели, до които се достига по път, различен по вид от този, на който са поставени, наименованията на обектите се поставят в правоъгълни полета с цвят, съответстващ на вида на пътя, по който се достигат указаните цели. В пътен знак Ж2 може да се посочи номерът на пътя, по който се достига дадено населено място или обект. В него не се посочват данни за разстоянията до указаните цели. Пътен знак Ж2 се поставя преди кръстовища или пътни възли, над пътната лента, предназначена за движение в посоката, указана в знака.
|-
|Ж3
|
|Предварителен указател за отклоняване на движението
|Фонът на пътни знаци Ж3, Ж4 и Ж5 е бял.
|-
|Ж4
|
|Предварителен указател за завиване
|Пътен знак Ж4 указва начина за продължаване на движението в определена посока в случаите, когато поради забрана за извършване на маневра се налага заобикаляне на жилищни квартали, зелени площи и др.
|-
|Ж5
|
|Предварителен указател за посоката на движение на означения вид пътни превозни средства
|Под символа на вида пътно превозно средство в пътен знак Ж5 може да бъде указанаи максимално допустимата му маса.
|-
|Ж6
|
|Указателна табела
|Фонът на пътен знак Ж6 е зелен за автомагистрали, син - за пътища извън населени места и бял - за пътища в населени места. Когато пътен знаци Ж6 указва цели, до които се достига по път, различен по вид от този, на който е поставен, наименованията на обектите се поставят в правоъгълни полета с цвят, съответстващ на вида на пътя, по който се достигат указаните цели.<br>
Пътен знак Ж6 указва наименованията на населени места или обекти, номера на пътя, посоките и разстоянията до тях в километри. В зависимост от броя на указаните посоки пътен знак Ж6 може да има до 3 полета, разположени едно под друго. Разстоянията се указват след надписите. Знакът се поставя непосредствено пред кръстовище. Той може да се използва и като предварителен указател. В този случай в него не се посочват разстоянията до указаните цели, а на допълнителна табела Т1, поставена под знака, се указва разстоянието до кръстовището. Пътен знак Ж6 не се използва на автомагистрали.
|-
|Ж7
|
|Указателна стрелка
|Пътен знак Ж7 се използва за указване посоката на движение към населени места и други обекти. Той съдържа номера на пътя и разстоянието до обекта, като: разстоянието се изписва откъм върха на стрелката, наименованието - в средата, а номерът на пътя - съответно преди или след него. Знакът се поставя непосредствено на изходите на кръстовищата или на отклоненията при пътни възли и може да бъде повторен в лявата страна на пътя, в разделителната ивица или на остров върху платното за движение. Фонът на знака е с цвят, съответстващ на вида на пътя, по който се достига указаната цел.
|-
|Ж8
|
|Посока към ферибот
|Фонът на пътен знак Ж8 е бял.
|-
|Ж9
|
|Място за завиване в обратна посока
|Пътен знак Ж9 указва специално устроени места за завиване в обратна посока извън кръстовища. Фонът на знака е син.
|-
|Ж10
|
|Потвърждаване на посоката към населено място
|В пътен знак Ж10 може да се посочват до 3 наименования на населените места и разстоянията до тях. Знакът се поставя след пътни възли и кръстовища.
|-
|Ж11
|
|Наименование на обект
|Фонът на пътните знаци Ж10 и Ж11 е зелен за автомагистрали, син - за пътища извън населени места и бял - за пътища в населени места.
|-
|Ж12
|
|Пресичаният път е без изход
|Фонът на пътните знаци Ж12 и Ж13 е син.
|-
|Ж13
|
|Път без изход
|
|-
|Ж14
|
|Начало на пътна лента
|Фонът на пътните знаци Ж14 и Ж15 е зелен за автомагистрали, син - за пътища извън населени места и бял - за пътища в населени места.
|-
|Ж15
|
|Край на пътна лента
|
|-
|Ж16
|
|Преминаване в платното за насрещно движение
|Фонът на пътен знак Ж16 е бял. Символът на знака е в черен и червен цвят.
|-
|Ж17
|
|Средна лента за изпреварване в указаната посока
|
|-
|Ж18
|
|Пътна лента със съоръжение за аварийно спиране
|Фонът на пътен знак Ж18 е син. Символът на знака е в бял и червен цвят.
|-
|Ж19
|
|Препоръчителна скорост
|Фонът на пътен знак Ж19 е син.
|-
|Ж20.1
|
|Номер на автомагистралата по националната класификация
|Фонът на пътен знак Ж20.1 е зелен.
|-
|Ж20.2
|
|Номер на пътя по националната класификация
|Фонът на пътен знак Ж20.2 е син.
|-
|Ж21
|
|Номер на пътя по международната класификация
|Фонът на пътен знак Ж21 е зелен.
|-
|Ж22
|
|Километричен знак
|Фонът на пътен знак Ж22 е зелен за автомагистрали и син - за пътища извън населени места.
|-
|}
При поставяне на едно място на няколко указателни пътни знака с различен фон, както и когато в един пътен знак са указани няколко цели за една посока в полета с различни цветове, те се подреждат според цвета от горе надолу, както следва: зелен, син, бял цвят.
 
Цветът на символите и надписите е бял - при зелен или син фон, и черен - при бял или жълт фон. Изображенията в пътни знаци Ж1, Ж3, Ж4, Ж12, Ж14, Ж15, Ж16 и Ж18 съответстват на конфигурацията на конкретната пътна обстановка.
 
Когато се използват за въвежданена временна организация и безопасност на движението, пътните знаци Ж3, Ж4, Ж5, Ж7, Ж14,Ж15 и Ж16 са с жълт фон.
 
Наименованията на целите, указани в пътни знаци Ж1, Ж2, Ж6 и Ж10, се подреждатот горе надолу по реда на достигането им. <ref name="МВР"></ref>
 
=== Група „Т“ – Допълнителни табели ===
3353

редакции