Разлика между версии на „Италиански език“

редакция без резюме
Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение
Етикети: Визуален редактор Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение
Това, което впоследствие ще се нарече италиански език, се оформя в творчеството на [[Данте Алигиери]], които използва смесица от [[тоскански диалект]] и [[сицилиански говори]] в своята „Божествена Комедия“. Поради огромната популярност на творбата, нейният език постепенно се превръща в „lingua franca“ за населението на [[Апенински полуостров|Апенинския полуостров]].
 
Поради вековната политическата разпокъсаност на [[Апенински полуостров|Апенинския полуостров]] местните говори и диалекти продължават да играят важна роля в съвременна [[Италия]]. Разликата между език и диалект е доста условна, но все пак за отделни езици се смятат [[неаполитански език|неаполитанският]], [[венециански език|венецианският]], [[сардински език|сардинският]], [[фриулийски език|фриулийският]], [[сицилиански език|сицилианскиятс]].
 
В италиански има 7 гласни звука: /a/, /e/, /ɛ/, /i/, /o/, /ɔ/, /u/. Двойките /e/-/ɛ/ (тясно – широко е) и /o/-/ɔ/ (тясно – широко о) се записват с една и съща буква и това води до известно объркване у изучаващите италиански, макар че в повечето италиански говори съществуват и двата звука. Например в Северна Италия казват „perché“ [perˈkɛ] (защо) и „senti“ [ˈsenti] (слушай!), докато в централна и южна Италия казват [perˈke] и [ˈsɛnti]. Тези звукове обаче са различни, сравни [ˈpeska] (риболов) и [ˈpɛska] (праскова), които се пишат еднакво: ''pesca''.<ref>{{harv|Berloco|2018|}}</ref>
== Фонетика ==
=== Гласни звукове ===
В италиански има 7 гласни звука: /a/, /e/, /ɛ/, /i/, /o/, /ɔ/, /u/. Двойките /e/-/ɛ/ (тясно – широко е) и /o/-/ɔ/ (тясно – широко о) се записват с една и съща буква и това води до известно объркване у изучаващите италиански, макар че в повечето италиански говори съществуват и двата звука. Например в Северна Италия казват „perché“ [perˈkɛ] (защо) и „senti“ [ˈsenti] (слушай!), докато в централна и южна Италия казват [perˈke] и [ˈsɛnti]. Тези звукове обаче са различни, сравни [ˈpeska] (риболов) и [ˈpɛska] (праскова), които се пишат еднакво: ''pesca''.<ref>{{harv|Berloco|2018|}}</ref>
 
Съществуват [[дифтонг]]и: (uo, iu, ie, ai), но в тях винаги участва неударено /u/ или /i/ преди или след ударена гласна. Неудареното /u/ в дифтонг има стойност на полугласна /w/, а неударено /i/ – на /j/, сравни: ''buono'' [ˈbwɔno] (добър), ''ieri'' [ˈjɛri] (вчера).
Анонимен потребител