Разлика между версии на „Процент на телесните мазнини“

Допълнение, разширение, редактиране, източници.
(Допълнение, разширение, редактиране, източници.)
'''Процент на телесните мазнини''' ('''ПТМ, ТМ%''', на англ. ''body fat percentage – BFP, BF%'') на човек или друго живо същество е общата [[маса]] на [[мазнини]]те, разделена на [[Човешко тяло#Състав, размер, вид и пропорции|общата телесна маса]], умножена по 100. Телесните мазнини включват основни телесни мазнини и складиране на телесни мазнини. Основните телесни мазнини са необходими за поддържане на живота и [[Репродуктивност|репродуктивните функции]]. Процентът на основните телесни мазнини за жените е по-голям от този за мъжете, поради нуждите на раждането и други хормонални функции. Натрупването на телесни мазнини се състои от натрупване на мазнини в мастната тъкан, част от която защитава вътрешните органи в гърдите и корема. Налични са редица методи за определяне на процента на телесните мазнини, като измерванедвуенергийна срентгенова дебеломериабсорбциометрия, илиизмерване чрезна използванеплътността на тялото, анализ на биоелектричниябиоелектричното съпротивление, близко инфрачервено взаимодействие, антропометрични импедансизмервания.
 
Процентът на телесните мазнини е мярка за нивото на физическа форма, тъй като това е единственото измерване на тялото, което директно изчислява относителния състав на тялото на човек, без оглед на ръста или теглото. Широко използваният [[индекс на телесната маса]] (ИТМ) предоставя мярка, която позволява сравняване на затлъстяването на индивиди с различна височина и тегло. Докато ИТМ до голяма степен нараства с увеличаване на затлъстяването, поради разликите в телесния състав, други показатели за телесните мазнини дават по-точни резултати; например лица с по-голяма мускулна[[мускул]]на маса или по-големи [[кости]] ще имат по-висок ИТМ. Като такъв, ИТМ е полезен индикатор за цялостната годност за голяма група хора, но лош инструмент за определяне на здравето на индивида.
 
== Типични количества телесни мазнини ==
Процентът на телесните мазнини при индивида варира в зависимост от пола[[пол]]а и възрастта[[възраст]]та. Съществуват различни теоретични подходи за връзките между процента на телесните мазнини, здравето, спортния капацитет и др. Впоследствие различни автори са разработили различни препоръки за идеален процент телесни мазнини. <ref>{{cite journal |vauthors=Jackson AS, Stanforth PR, Gagnon J, Rankinen T, Leon AS, Rao DC, Skinner JS, Bouchard C, Wilmore JH |title=The effect of sex, age and race on estimating percentage body fat from body mass index: The Heritage Family Study |journal=International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders |volume=26 |issue=6 |pages=789 – 96 |date=June 2002 |pmid=12037649 |doi=10.1038/sj.ijo.0802006 |doi-access=free }}</ref>
 
Тази графика от Националното изследване на здравето и храненето в [[Съединените щати]] показва средния процент на телесните мазнини на американците от проби през 1999 – 2004 г.:
|}
 
Основните мазнини са нивото, при което физическото и [[физиология|физиологичното]] здраве биха били засегнати отрицателно и под което смъртта е сигурна. Съществуват противоречия относно това дали определен процент телесни мазнини е по-добър за здравето; спортните постижения също могат да бъдат засегнати. Най-леките спортисти[[спортист]]и обикновено се състезават на нива от около 6 – 13 % за мъже или 14 – 20 % за жени. [[Културизъм|Културистите]] могат да се състезават при необходимите граници на телесните мазнини, всъщност [[Сертификация|сертифицирани]] лични треньори[[треньор]]и ще предложат да поддържат това изключително ниско ниво на телесни мазнини само за състезателното време. Не е ясно обаче, че такива нива някога действително се достигат, тъй като: (а) средствата за измерване на такива нива са, както е отбелязано по-долу, по принцип липсващи и неточни, и (б) 4 – 6 % обикновено се счита за физиологичен минимум за мъже. <ref name="Lower limit of body fat in healthy active men.">{{cite journal |vauthors=Friedl KE, Moore RJ, Martinez-Lopez LE, Vogel JA, Askew EW, Marchitelli LJ, Hoyt RW, Gordon CC |title=Lower limit of body fat in healthy active men |journal=Journal of Applied Physiology |volume=77 |issue=2 |pages=933 – 40 |date=August 1994 |pmid=8002550 |doi=10.1152/jappl.1994.77.2.933 }}</ref>
 
== Методи за измерване ==
=== Подводно претегляне ===
{{Основна|Хидростатично претегляне}}
Независимо от местоположението, откъдето са получени, мастните [[клетка|клетки]] при хората са съставени почти изцяло от чисти [[триглицерид]]и със средна плътност около 0,9 килограма на литър. Днес повечето съвременни лаборатории за телесен състав използват стойността от 1,1 килограма на литър за плътността на „масата без мазнини“ – теоретична тъкан, съставена от 72 % [[вода]] (плътност = 0,993), 21 % [[белтъчини]] (плътност = 1,340) и 7 % [[минерал]]и (плътност = 3,000) по тегло.
 
С добре проектирана система за претегляне може да се определи с голяма точност плътността[[плътност]]та на тялото чрез пълно потапяне на човек във вода и изчисляване на обема на изместената вода от теглото на изместената вода. Прави се корекция за плаваемостта на въздуха в [[бели дробове|белите дробове]] и други газове[[газ]]ове в телесните пространства. Ако няма никакви грешки при измерването на телесната плътност, несигурността в оценката на мазнините би била около ± 3,8 % от телесното тегло, главно поради нормалната вариабилностпроменливост в съставките на тялото.
 
Точната плътност на тялото може да бъде изчислена чрез следния израз:
Плетизмографията за изместване на [[въздух]]а от цялото тяло (ADP) е признат и научно утвърден денситометричен метод за измерване на процента на мазнините в човешкото тяло. <ref name="McCrory">{{cite journal |vauthors=McCrory MA, Gomez TD, Bernauer EM, Molé PA |title=Evaluation of a new air displacement plethysmograph for measuring human body composition |journal=Medicine and Science in Sports and Exercise |volume=27 |issue=12 |pages=1686 – 91 |date=December 1995 |pmid=8614326 |doi=10.1249/00005768-199512000-00016}}</ref> ADP използва същите принципи като златния стандартен метод за подводно претегляне, но представлява [[денситометричен]] метод, който се основава на изместване на въздуха, а не на потапяне във вода. Плетизмографията с изместване на въздуха предлага няколко предимства пред установените референтни методи, включително бърз, удобен, автоматизиран, неинвазивен и безопасен процес на измерване и настаняване на различни видове субекти (напр. деца, затлъстели, възрастни и хора с увреждания). <ref name="Fields">{{cite journal |vauthors=Fields DA, Goran MI, McCrory MA |title=Body-composition assessment via air-displacement plethysmography in adults and children: a review |journal=The American Journal of Clinical Nutrition |volume=75 |issue=3 |pages=453 – 67 |date=March 2002 |pmid=11864850 |doi=10.1093/ajcn/75.3.453 |doi-access=free }}</ref> Точността му обаче намалява в крайните проценти на телесните мазнини, като има тенденция леко да занижи процента телесни мазнини при лица с наднормено тегло и затлъстяване (с 1,68 – 2,94 % в зависимост от метода на изчисление) и да надцени в много по-голяма степен процента телесни мазнини при много слаби субекти (средно с 6,8 %, с до 13 % надценяване на отчетения телесен процент на един индивид – т.е. 2 % телесни мазнини от DXA, но 15 % от ADP). <ref name=LowryTomiyama>{{cite journal |vauthors=Lowry DW, Tomiyama AJ |title=Air displacement plethysmography versus dual-energy x-ray absorptiometry in underweight, normal-weight, and overweight/obese individuals |journal=PLOS One |volume=10 |issue=1 |pages=e0115086 |date=January 21, 2015 |pmid=25607661 |pmc=4301864 |doi=10.1371/journal.pone.0115086 |bibcode=2015PLoSO..1015086L }}</ref>
 
=== Двуенергийна рентгенова абсорбциометрия ===
=== Чрез ИТМ ===
{{Основна|Двуенергийна рентгенова абсорбциометрия}}
 
Двуенергийната рентгенова[[рентген]]ова [[абсорбция|абсорбциометрия]] или DXA (по-рано DEXA) е по-нов метод за оценка на процента на телесните мазнини и определяне на телесния състав и минералната плътност на костите.
 
Рентгеновите лъчи на две различни енергии се използват за [[скенер|сканиране]] на тялото, едната от които се абсорбирапоглъща по-силно от мазнините от другата. Компютърът може да извади едното изображение от другото, а разликата показва количеството мазнини спрямо останалите тъкани във всяка точка. СумаСумата върхуот цялотодвете изображениеизображения дава общата картина и позволява изчисляване на [[Човешко тяло#Състав, размер, вид и пропорции|цялостния състав на тялото]].
 
==== Разширения ====
Има няколко по-сложни процедури, които по-точно определят процента на телесните мазнини. Някои, наричани модели с много отделения, могат да включват DXA измерване на костите[[кости]]те, плюс независими мерки за телесна вода (като се използва принципът на разреждане с изотопно[[изотоп]]но маркирана вода) и телесен обем (или чрез изместване на водата или въздушна плетизмография). Различни други компоненти могат да бъдат измервани независимо, като общия [[калий]] в организма.
 
[[In-vivo]] активирането на [[неутрон]] може да определи количествено всички елементи на тялото и да използва математически връзки между измерените елементи в различните компоненти на тялото (мазнини, вода, протеини и др.), за да разработи едновременни уравнения за оценка на общия телесен състав, включително телесните мазнини. <ref>{{cite journal |vauthors=Cohn SH, Vaswani AN, Yasumura S, Yuen K, Ellis KJ |title=Improved models for determination of body fat by in vivo neutron activation |journal=The American Journal of Clinical Nutrition |volume=40 |issue=2 |pages=255 – 9 |date=August 1984 |pmid=6465059 |doi=10.1093/ajcn/40.2.255 }}</ref>
 
Двуенергийната рентгенова абсорбциометрия е най-точният метод за измерване на процента телесни мазнини, следван от методите, използващи плътността на тялото.
 
=== Близко инфрачервено взаимодействие ===
Лъч от [[инфрачервена светлина]] се предава в [[бицепс]]а. Светлината се отразява от подлежащия мускул и се абсорбира от мазнините. Методът е безопасен, [[инвазия|неинвазивен]], бърз и лесен за използване, но отчита мазнините само в един орган на тялото. <ref>{{cite journal |vauthors=Conway JM, Norris KH, Bodwell CE |title=A new approach for the estimation of body composition: infrared interactance |journal=The American Journal of Clinical Nutrition |volume=40 |issue=6 |pages=1123–30 |date=December 1984 |pmid=6507337 |doi=10.1093/ajcn/40.6.1123 |url=http://pdfs.semanticscholar.org/384c/51f787e976281df5ddabe4a55053822c3174.pdf }}</ref>
 
=== Анализ на биоелектричното съпротивление ===
Методът за анализ на биологичното [[електрично съпротивление]] (АБС, BIA) е по-евтин (от по-малко от един до няколкостотин щатски долара през 2006 г. <ref name="basis">{{cite book |last1=Brown |first1=Stanley P. |last2=Miller |first2=Wayne C. |last3=Eason |first3=Jane M. |name-list-format=vanc |title=Exercise physiology: basis of human movement in health and disease |publisher=Lippincott Williams & Wilkins |isbn=978-0-7817-7730-8 |edition=2nd |page=324 |year=2006}}</ref>), но по-малко точен начин за оценка на процента на телесните мазнини. Общ принцип на метода АБС: два или повече [[проводник]]а са прикрепени към човека и през тялото се прокарва малък [[електрически ток]]. Съпротивлението между двата електрода на проводниците е мярка за телесните мазнини, тъй като силата на протичащия електрически ток е различна за мастната, мускулната и [[скелет]]ната тъкан. Обезмаслената маса ([[мускул]]) е добър проводник, тъй като съдържа голямо количество вода (приблизително 73 %) и [[електролит]]и, докато мазнината е безводна и лош проводник на електрически ток. Факторите, които влияят върху точността и прецизността на този метод, включват инструментариум, тематични фактори, умения на техника и уравнение за прогнозиране, формулирано за оценка на масата без мазнини.
 
Всеки бос крак може да бъде поставен върху електрод, като токът се изпраща нагоре по единия крак, през корема и надолу по другия крак. За удобство инструментът, на който трябва да се стъпва, също измерва теглото.) Като алтернатива във всяка ръка може да се държи [[електрод]]; изчисляването на процента на мазнини използва теглото, така че това трябва да се измери с [[везни]] и да се въведе от потребителя. Двата варианта на метода могат да дадат различни проценти, без да са противоречиви, тъй като измерват мазнините в различни части на тялото. Предлагат се по-сложни инструменти за домашна употреба с електроди за краката и ръцете.
 
Малка е възможността за технически грешки, но фактори като [[хранене]], пиене и [[физически упражнения|упражнения]] трябва да бъдат контролирани <ref name="basis"></ref>, тъй като нивото на [[хидратация]] е важен източник на грешка при определяне на силата на електрическия ток за оценка на телесните мазнини. Инструкциите за употреба на инструменти обикновено препоръчват да не се правят измервания скоро след пиене, ядене, упражнения или когато човек е [[дехидратация|дехидратиран]]. Инструментите изискват да се въвеждат подробности като пол и възраст и се използват формули, които ги вземат предвид; например мъжете и жените съхраняват мазнини по различен начин около корема и [[бедро]]то.
 
Използваните анализатори могат да се различават. Налични са специфични за хората уравнения за някои инструменти, които са надеждни само за конкретни етнически групи, [[популация|популации]] и условия. Уравненията, специфични за населението, може да не са подходящи за лица извън определени групи. <ref>{{cite journal |vauthors=Dehghan M, Merchant AT |title=Is bioelectrical impedance accurate for use in large epidemiological studies? |journal=Nutrition Journal |volume=7 |pages=26 |date=September 2008 |pmid=18778488 |pmc=2543039 |doi=10.1186/1475-2891-7-26 }}</ref>
 
=== Антропометрични методи ===
[[Антропометрия|Антропометричните]] методи включват: метод за кожни гънки (чрез дебеломери), метод чрез ултразвук, метод за височина и обиколка, метод за височина и тегло (чрез [[индекс на телесната маса|ИТМ]]).
 
==== Методи за кожни гънки (дебеломери) ====
Метода за оценка на кожната гънка се основава на тест за изпъкнали кожни гънки, известен също като тест за щипка, при който щипка кожа се измерва прецизно чрез [[дебеломер]] (известен още като '''пликометър''' или '''калипер''') <ref name="zonatto">{{cite journal |vauthors=Zonatto HA, Ribas MR, Simm EB, Oliveira AG, Bassan JC |title=Correction equations to estimate body fat with plicometer WCS dual hand |journal=Research on Biomedical Engineering |date=Oct-Dec 2017 |volume=33 |issue=4 |pages=285–292 |doi=10.1590/2446-4740.01117 |doi-access=free }} ''In this paper the terms "skinfold caliper" and "plicometer" are used interchangeable, as in the description of Table 2''</ref> в няколко стандартизирани точки на тялото за определяне на дебелина на слоя подкожна мастна тъкан. <ref name="Sarria1998">{{cite journal |vauthors=Sarría A, García-Llop LA, Moreno LA, Fleta J, Morellón MP, Bueno M |title=Skinfold thickness measurements are better predictors of body fat percentage than body mass index in male Spanish children and adolescents |journal=European Journal of Clinical Nutrition |volume=52 |issue=8 |pages=573–6 |date=August 1998 |pmid=9725657 |doi=10.1038/sj.ejcn.1600606 |doi-access=free }}</ref> Тези измервания се преобразуват в прогнозен процент телесни мазнини чрез уравнение. Някои формули изискват по-малко от три измервания, други 7 до 10: [[талия]] – [[корем]] и отзад (на кръста); [[ханш]], ; [[гръден кош]] – [[голям гръден мускул]] (до [[подмишница]]та), [[широк гръбен мускул]]; ръце – [[двуглав мишничен мускул]] (бицепс), [[триглав мишничен мускул]] (трицепс); крака – прав [[бедро|бедрен]] мускул, [[триглав подбедрен мускул]] (прасец). <ref name="Калкулатор за калипер">[http://www.linear-software.com/online.html Body Fat Calculator for Men and Women], Fat caliper measurement sites - Калкулатор за телесни мазнини по измервания с калипер, Linear Software.</ref> Точността на тези оценки зависи по-скоро от уникалното разпределение на телесните мазнини на човек, отколкото от броя на измерваните места. Освен това е от изключителна важност да се тества на точно място с фиксирано [[налягане]]. Въпреки че може да не дава точен показател на реалния процент телесни мазнини, той е надеждна мярка за промяна на телесния състав за определен период от време, при условие че тестът се провежда от едно и също лице със същата техника. <ref>{{cite news|url= https://pqasb.pqarchiver.com/jpost/access/89293575.html?dids=89293575:89293575&FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&date=Nov+02%2C+2001&author=Dr.+Reuven+Bruner&pub=Jerusalem+Post&desc=A-Z+of+health%2C+fitness+and+nutrition+%28Part+one%29&pqatl=google |title=A-Z of health, fitness and nutrition |publisher=[[The Jerusalem Post]] |first=Reuven |last=Bruner |name-list-format=vanc |date=2 November 2001 |access-date=21 October 2011}}</ref>
 
Оценката на телесните мазнини на базата на кожни гънки е чувствителна към вида на използвания дебеломер и техниката. Този метод също така измерва само един вид мазнини: подкожната мастна тъкан (мазнини под кожата). Двама индивиди могат да имат почти еднакви измервания на всички места на кожните гънки, но същевременно се различават значително в нивата на телесните мазнини поради разликите в други телесни мастни натрупвания, като висцерална мастна тъкан (мазнини в коремната кухина). Някои модели се отнасят частично до този проблем, като включват възрастта като променлива в статистиката и получената формула. Установено е, че възрастните индивиди имат по-ниска телесна плътност за същите измервания на кожните гънки, което се предполага, че означава по-висок процент на телесни мазнини. Въпреки това, по-възрастните, силно атлетични индивиди може да не отговарят на това предположение, причинявайки формулите да подценяват телесната им плътност.
[[File:Body Fat Caliper.png|250п|мини|Калипер за телесни мазнини (Дебеломер)]]
'''Дебеломерите''' са широко използвани апарати в света за домашна и професионална употреба. Показалецът на механичната ска&#768;ла е със [[спусък]] и е свързан с щипка с пружина. При натискане с пръст спусъкът опъва пружината и тя разтваря щипка, която захваща с отлично сцепление измерваната част от тялото – най-често около ханша и коремната област. Двойните пружини позволяват последователни измервания. Уредите са леки и удобни за масово използване – имат тегло около 200 грама и размери около 28 х 25 см. Изработват се от устойчива [[пластмаса]] ABS и са механично здрави и надеждни. Показват много точни резултати и са подходящи за професионално приложение. Измерванията се отчитат с точност до 0,5 mm. В [[България]] се предлагат на достъпни цени от няколко десетки лева и са подходящи за масова употреба. Могат да измерват и големи кожни гънки – 80 mm и повече при размер на калибрираната челюст до 80 mm. <ref>[https://bazar.bg/obiava-28473896/debelomer Дебеломер.], 14.9.2020.</ref>
 
==== Чрез ултразвук ====
[[Ултразвук]]ът се използва широко за измерване на тъканната структура и се е доказал като точна техника за измерване на дебелината на подкожната мастна тъкан. <ref>{{cite book |last=Heymsfield |first=Steven |name-list-format=vanc |title=Human Body Composition|url= https://books.google.com/books?id=_WoPgY4KAxgC&pg=PA425 |year=2005 |publisher=Human Kinetics |isbn=978-0-7360-4655-8 |pages=425–}}</ref> Сега се използват ултразвукови системи в режим A и режим B и двете разчитат на използването на таблични стойности на скоростта на [[звук]]а в тъканите и автоматичен анализ на сигнала за определяне на дебелината на мазнините. Чрез измерване на дебелината на множество места по тялото можете да се изчисли прогнозния процент на телесни мазнини. <ref>{{cite journal |vauthors=Pineau JC, Guihard-Costa AM, Bocquet M |title=Validation of ultrasound techniques applied to body fat measurement. A comparison between ultrasound techniques, air displacement plethysmography and bioelectrical impedance vs. dual-energy X-ray absorptiometry |journal=Annals of Nutrition & Metabolism |volume=51 |issue=5 |pages=421–7 |year=2007 |pmid=18025814 |doi=10.1159/000111161 }}</ref><ref>{{cite journal |vauthors=Utter AC, Hager ME |title=Evaluation of ultrasound in assessing body composition of high school wrestlers |journal=Medicine and Science in Sports and Exercise |volume=40 |issue=5 |pages=943–9 |date=May 2008 |pmid=18408602 |doi=10.1249/MSS.0b013e318163f29e }}</ref> Ултразвукови техники могат също да се използват за директно измерване на [[мускул]]ната дебелина и количествено определяне на мускулната мастна тъкан. Ултразвуковото оборудване е скъпо и не е рентабилно единствено за измерване на телесните мазнини, но там, където е налично оборудване, както в болниците, допълнителните разходи за способността за измерване на телесните мазнини са минимални. <ref name=basis/>
 
==== Чрез ИТМ ====
Телесните мазнини могат да бъдат изчислени от [[индекс на телесната маса|индекса на телесната маса]] (ИТМ) – масата на човек в килограми, разделена на квадрата на височината в метри. <ref>{{cite web|url= http://health.ucsd.edu/specialties/lapband/candidate/criteria.htm |title=Gastric Banding Surgery |publisher=UC San Diego }}</ref> Има редица предложени формули, които свързват телесните мазнини с ИТМ. Тези формули се основават на работа на изследователи, публикувани в рецензирани списания, но техните връзки с телесните мазнини са само приблизителни; телесните мазнини не могат да бъдат точно определени от ИТМ.
 
Когато се правят изчисления, връзката между денситометрично определения процент телесни мазнини (TM%/BF%) и ИТМ/ITM трябва да отчита възрастта и пола. Вътрешното и външното кръстосано валидиране на формулите за прогнозиране показа, че те дават валидни оценки на телесните мазнини при мъже и жени във всички възрасти. При затлъстели лица обаче формулите за прогнозиране леко надценяват TM%. Грешката в предсказанието е сравнима с грешката в прогнозата, получена с други методи за изчисляване на TM%, като измервания на дебелината на кожната гънка и биоелектричен импеданс.
 
Мазнините в тялото могат да се изчислят от индекса на телесна маса по формули, изведени от Дьоренберг и колеги. Формулата за деца е различна; установено е, че връзката между ИТМ и TM% при деца се различава от тази при възрастни поради увеличението на ИТМ, свързано с височината при деца на възраст 15 години и по-млади. <ref>[http://www.halls.md/bmi/fat.htm BMI to body fat percentage formula], {{cite journal |vauthors=Deurenberg P, Weststrate JA, Seidell JC |title=Body mass index as a measure of body fatness: age- and sex-specific prediction formulas |journal=The British Journal of Nutrition |volume=65 |issue=2 |pages=105  – 14 |date=March 1991 |pmid=2043597 |doi=10.1079/BJN19910073 |doi-access=free }}</ref>
 
Процент телесни мазнини при деца (TM%=TMD):
В разгледания пример за процента телесни мазнини по тази формула се получава:<br> TMB = 1,39 × 28,82 + 0,16 × 65 – 10,34 × 1 – 9 = 31,12 %.
 
Могат да се използват и други индекси; [[индекс на телесното затлъстяване|индексът на телесното затлъстяване]] е създаден, за да даде директна оценка на процента телесни мазнини, но статистическите проучвания установяват, че това не е така. <ref>{{cite journal |vauthors=Barreira TV, Harrington DM, Staiano AE, Heymsfield SB, Katzmarzyk PT |title=Body adiposity index, body mass index, and body fat in white and black adults |journal=JAMA |volume=306 |issue=8 |pages=828  – 30 |date=August 2011 |pmid=21862743 |pmc=3951848 |doi=10.1001/jama.2011.1189 }}</ref>
 
==== Метод за височина и обиколка ====
=== Двуенергийна рентгенова абсорбциометрия ===
Съществуват и формули за оценка на процента на телесните мазнини от измерванията на теглото и обиколката на индивида. Например, методът за обиколка на американския флот сравнява измерванията на [[корем]]а или [[талия]]та и [[ханш]]а с измерването на [[шия]]та и височината, а други сайтове твърдят, че оценяват процента на телесните мазнини чрез преобразуване от индекса на телесна маса. В американския флот методът е известен като „въже и дросел“. Има обаче ограничена информация за валидността на метода „въже и дросел“ поради универсалното му приемане като неточен и лесно фалшифициран.
{{Основна|Двуенергийна рентгенова абсорбциометрия}}
 
Двуенергийната рентгенова абсорбциометрия или DXA (по-рано DEXA) е по-нов метод за оценка на процента на телесните мазнини и определяне на телесния състав и минералната плътност на костите.
 
Американската армия и американската морска пехота също разчитат на метода за височина и обиколка. При мъжете те измерват [[врат]]а и кръста точно над пъпа. Жените се измерват около ханша, кръста и врата. След това тези измервания се търсят в публикувани таблици, като височината на индивида е допълнителен параметър за отчитане на резултата. Този метод се използва, тъй като е евтин и удобен начин за прилагане на тест за телесни мазнини по време на цялата служба. <ref>{{cite book|chapter-url= http://www.armyg1.army.mil/hr/bodyComposition/docs/AR600_9_28-June-2013.pdf |title=Army Regulation 600–9: The Army Body Composition Program |date=28 June 2013 |publisher=Department of the Army |pages=26–31 |chapter=B–3 |quote=Description of circumference sites and their anatomical landmarks and technique |ref=PIN 003345–000}}</ref>
Рентгеновите лъчи на две различни енергии се използват за сканиране на тялото, едната от които се абсорбира по-силно от мазнините от другата. Компютърът може да извади едното изображение от другото, а разликата показва количеството мазнини спрямо останалите тъкани във всяка точка. Сума върху цялото изображение позволява изчисляване на цялостния състав на тялото.
 
Методите, използващи обиколката, се приемат слабо от [[Пентагон|Министерството на отбраната на САЩ]] поради негативната им репутация в сравнение с други методи. Точността на метода става проблем при сравняване на хора с различен състав на тялото, тези с по-големи вратове изкуствено генерират изчисления с по-нисък процент на телесни мазнини от тези с по-малки вратове.
==== Разширения ====
Има няколко по-сложни процедури, които по-точно определят процента на телесните мазнини. Някои, наричани модели с много отделения, могат да включват DXA измерване на костите, плюс независими мерки за телесна вода (като се използва принципът на разреждане с изотопно маркирана вода) и телесен обем (или чрез изместване на водата или въздушна плетизмография). Различни други компоненти могат да бъдат измервани независимо, като общия калий в организма.
 
[[In-vivo]] активирането на неутрон може да определи количествено всички елементи на тялото и да използва математически връзки между измерените елементи в различните компоненти на тялото (мазнини, вода, протеини и др.), за да разработи едновременни уравнения за оценка на общия телесен състав, включително телесните мазнини. <ref>{{cite journal |vauthors=Cohn SH, Vaswani AN, Yasumura S, Yuen K, Ellis KJ |title=Improved models for determination of body fat by in vivo neutron activation |journal=The American Journal of Clinical Nutrition |volume=40 |issue=2 |pages=255 – 9 |date=August 1984 |pmid=6465059 |doi=10.1093/ajcn/40.2.255 }}</ref>
 
Двуенергийната рентгенова абсорбциометрия е най-точният метод за измерване на процента телесни мазнини, следван от методите, използващи плътността на тялото.
 
== Източници ==
3384

редакции