Московски държавен институт по международни отношения: Разлика между версии

редакция без резюме
Редакция без резюме
Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение
Редакция без резюме
Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение
 
МГИМО са завършили над 30 хиляди души, включително повече от 4 хил. чужденци. В него се обучават около 7 хил. души към 2017 г. Сред неговите випускници са авторитетни международници (дипломати, бизнесмени, журналисти, юристи и др.), както и видни политици, дейци на науката и културата.
 
От 1951 г. там се обучават и български граждани, което е породено от острата нужда в [[Народна република България]] по онова време от повече квалифицирани кадри за международната сфера. Постепенно, и особено след откриването от началото на 1970-те години на международни специалности в тогавашния Висш икономически институт „Карл Маркс“ в София (днес [[УНСС]]), се налага тенденцията България да изпраща свои граждани в МГИМО предимно заради предлаганите специализации (по сфери или страни) и редки езици.
 
Повече от 650 български граждани са завършили пълния 5-годишен курс на обучение с международни специалности – главно „[[Международни отношения]]“, „[[Международни икономически отношения]]“ и „[[Международно право]]“. В университета са подготвили и защитили дисертация над 50 [[кандидат на науките|кандидати на науките]] (''[[доктор]]и'' в България) и [[доктор на науките|доктори на науките]] от България, десетки българи са завършили второ висше образование, 2-годишни магистърски програми, специализации.
Анонимен потребител