Разлика между версии на „Провадия (община)“

редакция без резюме
м (други дребни редактирано с AWB)
{{Община в България
| име = Община Провадия
| карта = Map of Provadia municipality (Varna Province).png
| карта = Provadiya Municipality Within Bulgaria.png
| герб =
| знаме =
| сев-ширина = 43.183
| изт-дължина = 27.433
| област = ОбластВарна (област){{!}}Варна
| площ = 520.88
| код = VAR24
| брой селища = 25
| съвет-брой = 21
| съвет-партия-1 = [[ГЕРБ]] (9)
| съвет-партия-2 = [[БСП за България]] (7)
| съвет-партия-3 = [[Движение за права и свободи|ДПС]] (4)
| съвет-партия-4 = [[Воля (партия)|Воля]] (1)
| карта-файл2 = Map of Provadia municipality (Varna Province).png
| сайт = {{URL|http://www.provadia.bg/}}
| сайт = {{URL|provadia.bg}}
}}
[[Файл:Bulgaria Provadiya Municipality geographic map bg.svg|мини|дясно|260п|[[Топографска карта]] на община Провадия.]]
'''Община Провадия''' се намира в Североизточна [[България]] и е една от съставните общини на [[област Варна]].
'''Община Провадия''' се намира в Североизточна [[България]] и е една от съставните [[Общини в България|общини]] на [[Варна (област)|област Варна]].
 
== География ==
=== Географско положение, граници, големина ===
Общината е разположена в западната част на [[Варна (област)|област Варна]]. С площта си от 520,882 km<sup>2</sup> заема 1-во място сред 12-те общините на областта, което съставлява 13,61% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
* на север – [[Ветрино (община)|община Ветрино]];
* на изток – [[Аврен (община)|община Аврен]];
* на югоизток – [[Долни чифлик (община)|община Долни чифлик]];
* на юг – [[Дългопол (община)|община Дългопол]];
* на югозапад – [[Смядово (община)|община Смядово]] от [[Шумен (област)|област Шумен]];
* на запад- [[Шумен (община)|община Шумен]] от област Шумен;
* на северозапад – [[Каспичан (община)|община Каспичан]] от област Шумен.
 
=== Релеф, водни ресурси, биоразнообразие, полезни изкопаеми, почви ===
В североизточната четвъртина на общината, източно от долината на [[Провадийска река]] попада по-голямата част от [[Добринско плато|Добринското плато]], на което западните и северните му склонове са стръмни, а южните полегати. Билото му също е равнинно и слабо хълмисто, над което стърчат отделни издигнати части, с най-висока точка връх '''Бърдото''' (360 m), максималната височина на общината.
 
В южната част, южно от долината на река [[Главница (река)|Главница]] попада северните разклонения на [[Роякско плато|Роякското плато]], с полегати северни склонове. Тук най-високата точка е връх Дооря (355 m), южно от село [[Комарево (Областобласт Варна)|Комарево]].
 
==== Водни ресурси ====
Територията на община Провадия не се отличава с голямо почвено разнообразие. Най-добре представени са черноземните почви (типични, карбонатни, излужени). Слабо проявление има и на рендзини (хумусно карбонатни) почви. Основният почвен тип са богати, слабо излужени черноземи, предполагащи отглеждането на много земеделски култури при високи и стабилни добиви. Мощността на почвената покривка при типичните черноземи е около 0,8 м. Почвообразуващите скали са предимно льосовидни глини, пясъчници и варовици, а също така и алувиални и делувиални наслаги. Почвената покривка е твърде хомогенна, с участие на излужени черноземи и малко ливадни почви. Излужените черноземи, характерни за територията на общината, са със средномощен (45 – 55 см) хумусен хоризонт, дълбок профил, тежко песъкливо-глинест механичен състав (физична глина 58%), сравнително високо съдържание на органично вещество (2,5 – 3%) хумус и неутрална до слабо кисела реакция (рН във вода 6 – 7). Около 20% от площта на почвите е ерозирана в различна степен. На сравнително малка площ по терасите на р. Провадийска са разпространени алувиално-ливадни почви, които се отличават със средно мощен (30 – 50 см) хумусен хоризонт, тежък механичен състав (физична глина 35 – 60%), мощен текстурно недиференциран профил, средно съдържание на органично вещество (2 – 3% хумус), неутрално до слаба алкална реакция (рН във вода 6 – 8) и предимно дълбоко ниво на подпочвените води (по дълбоко от 300 см).
 
=== Населени места ===
== Население ==
[[Файл:Платото "Табиите" 001.jpg|мини|дясно|250п|Изглед от платото „Табиите“ към град [[Провадия]] през 2015 г.]]
=== Етнически състав (2011) ===
Численост и дял на етническите групи според [[Преброяване на населението в България (2011)|преброяването на населението през 2011 г.]]:<ref name="pop-stat.mashke.org">{{Цитат уеб| уеб_адрес = http://pop-stat.mashke.org/bulgaria-ethnic-loc2011.htm | заглавие = Етнически състав на населените места в България според преброяването на населението през 2011 г. | достъп_дата = 30 юни 2015 | издател = pop-stat.mashke.org | език = en }}</ref>
 
Общината се състои от 25 [[Населено място|населени места]]. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:<ref>[http://statlib.nsi.bg:8181/isisbgstat/ssp/fulltext.asp?content=/FullT/FulltOpen/P_22_2011_T1_KN1.pdf Преброяване на населението, 01.02.2011, НСИ]</ref>
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto;margin-right:auto" style="text-align:right;"
|- bgcolor="#ececec" valign=top
| || Численост || Дял (в %)
|-
|align="left"| Общо || 22 934 || 100,00
|-
|align="left"| [[Българи в България|Българи]] || 13 220 || 57.64
|-
|align="left"| [[Турци в България|Турци]] || 2 418 || 10.54
|-
|align="left"| [[Цигани в България|Цигани]] || 3 381 || 14.74
|-
|align="left"| Други || 90 || 0.39
|-
|align="left"| Не се самоопределят || 447 || 1.95
|-
|align="left"| Неотговорили || 3 378 || 14.73
|}
 
=== Населени места ===
По данни на служба ГРАО към общинска администрация – Провадия, населението на Общината към 15.07.2013 е 22 349, разпределени в 25 населени места.<ref>[http://statlib.nsi.bg:8181/isisbgstat/ssp/fulltext.asp?content=/FullT/FulltOpen/P_22_2011_T1_KN1.pdf Преброяване на населението, 01.02.2011, НСИ]</ref>
 
{| class="wikitable" style="margin-left:auto;margin-right:auto" style="text-align:right;"
{| border="1" cellpadding="2"
|- align="center" bgcolor="#eaecf0" valign=top
|+ '''Списък на населените места в община Провадия, население и площ на землищата им'''
| Населено място || Пребр. на<br> населението<br> през 2011 г. || Площ на<br> землището<br> (в км<sup>2</sup>) || Забележка (старо име) || Населено място || Пребр. на<br> населението<br> през 2011 г. || Площ на<br> землището<br> (в км<sup>2</sup>) || Забележка (старо име)
! width="170" bgcolor="yellow" | Населено място
! width="75" bgcolor="yellow" | Население{{Br}}(2013 г.)
! width="75" bgcolor="yellow" | Площ на землището{{Br}}km<sup>2</sup>
! width="250" bgcolor="yellow" | Забележка (старо име)
! width="150" bgcolor="yellow" | Населено място
! width="75" bgcolor="yellow" | Население{{Br}}(2013 г.)
! width="75" bgcolor="yellow" | Площ на землището{{Br}}km<sup>2</sup>
! width="270" bgcolor="yellow" | Забележка (старо име)
|-
| align="left"|[[Блъсково]] || align="right" | 1173 || align="right" | 32,812 || Асълбейли, Кръсте || align="left"|[[Овчага]] || align="right" | 154 || align="right" | 15,665 || Мурад Софу
|-
| align="left"|[[Бозвелийско]] || align="right" | 1241 || align="right" | 31,055 || Кадъкьой, Чарвениче || align="left"|[[Петров дол (Областобласт Варна)|Петров дол]] || align="right" | 296 || align="right" | 26,503 || Дерекьой
|-
| align="left"|[[Бързица]] || align="right" | 211 || align="right" | 12,457 || Шеремет, Зир Бей, Шимерд || align="left"|'''[[Провадия]]''' || align="right" | 13285 || align="right" | 21,738 ||Пир-и Вади, Правади, Превади
|-
| align="left"|[[Венчан]] || align="right"284 || 28416,596 ||Ванчан || align="rightleft"|[[Равна (област Варна)|Равна]] 16|| 173 || 20,596140 ||ВанчанРафна
|[[Равна (Област Варна)|Равна]] || align="right" | 173 || align="right" | 20,140 ||Рафна
|-
| align="left"|[[Градинарово]] || align="right" | 827 || align="right" | 18,690 || Кьопекли || align="left"|[[Славейково (Областобласт Варна)|Славейково]] || align="right" | 416 || align="right" | 38,678 ||Дамлалу Юрду, Дамлалъ
|-
| align="left"|[[Добрина (село)|Добрина]] || align="right" | 232 || align="right" | 25,278 || Джиздар кьой, Диздар || align="left"|[[Снежина (село)|Снежина]] || align="right" | 527 || align="right" | 13,883 || Кар яйдъ, Кайредне
|-
| align="left"|[[Житница (Областобласт Варна)|Житница]] || align="right" | 802 || align="right" | 29,627 || Дестеджи, Тестаджъ || align="left"|[[Староселец]] || align="right" | 36 || align="right" | 5,384 || Ески Арнавудлар
|-
| align="left"|[[Златина (село)|Златина]] || align="right" | 203 || align="right" | 17,620 || Йенидже кьой || align="left"|[[Тутраканци]] || align="right" | 224 || align="right" | 11,419 || Балдър кьой, Бълдър
|-
| align="left"|[[Китен (Областобласт Варна)|Китен]] || align="right" | 60 || align="right" | 12,336 || Мухални || align="left"|[[Храброво (Областобласт Варна)|Храброво]] || align="right" | 392 || align="right" | 14,097 || Фете кьой
|-
| align="left"|[[Комарево (Областобласт Варна)|Комарево]] || align="right"410 || 41020,054 ||Комарева, Кумарива || align="rightleft"|[[Чайка (област Варна)|Чайка]] 20|| 88 || 14,054893 ||Комарева Чайляк, КумариваЧайлък, Чайлайък
|[[Чайка (Област Варна)|Чайка]] || align="right" | 88 || align="right" | 14,893 || Чайляк, Чайлък, Чайлайък
|-
| align="left"|[[Кривня (Областобласт Варна)|Кривня]] || align="right"323 || 32334,597 ||Кривне, Кривине || align="rightleft"|[[Черковна (област Варна)|Черковна]] 34,597|| 226 ||Кривне 21,318 Кривине||Черковине
|[[Черковна (Област Варна)|Черковна]] || align="right" | 226 || align="right" | 21,318 ||Черковине
|-
| align="left"|[[Манастир (Областобласт Варна)|Манастир]] || align="right"511 || 51125,875 ||Манастър || align="rightleft"|[[Черноок]] || 25196 || 24,875864 ||Манастър Кара Кьоселер, Чернооко
|[[Черноок]] || align="right" | 196 || align="right" | 24,864 || Кара Кьоселер, Чернооко
|-
| align="left"|[[Неново]] || align="right"59 || 5912,303 ||Леново, Ненова || align="rightleft"|'''ОБЩО''' || 12,303'''22349''' ||Леново '''520,882''' Ненова|| | няма населени места без землища
|'''ОБЩО''' || align="right" | '''22349''' || align="right" | '''520,882''' || | няма населени места без землища
|}
 
 
Указ № 385/обн. ДВ бр. 98/04.11.1996 г. – отделя селата Венчан, Златина, Петров дол и Староселец и техните землища от община Ветрино и ги присъединява към община Провадия.
 
== Население ==
 
=== Етнически състав ===
;Преброяване на населението през 2011 г.
 
Численост и дял на [[Етническа група|етническите групи]] според [[Преброяване на населението в България (2011)|преброяването на населението през 2011 г.]], по населени места (подредени по численост на населението):{{Small|<ref name="pop-stat.mashke.org">{{Цитат уеб| уеб_адрес = http://pop-stat.mashke.org/bulgaria-ethnic-loc2011.htm | заглавие = „Ethnic composition, all places: 2011 census“ | достъп_дата = 20 октомври 2020 | издател = pop-stat.mashke.org | език = en }}</ref>}}
 
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto;margin-right:auto" style="text-align:right;"
|- valign=top
! rowspan="2"|Населено<br> място !! colspan="7"|Численост !! rowspan="2"|Населено<br> място !! colspan="6"|Дял (в %)
|- valign=top
! Общо !! [[Българи в България|Българи]] !! [[Турци в България|Турци]] !! [[Цигани в България|Цигани]] !! Други !! <small>Не се<br> самоопределят</small> !! <small>Не<br> отговорили</small> !! [[Българи в България|Българи]] !! [[Турци в България|Турци]] !! [[Цигани в България|Цигани]] !! Други !! <small>Не се<br> самоопределят</small> !! <small>Не<br> отговорили</small>
|- valign=top
! Общо !! 22934 !! 13220 !! 2418 !! 3381 !! 90 !! 447 !! 3378 !! 100,00 !! 57,64 !! 10,54 !! 14,74 !! 0,39 !! 1,94 !! 14,72
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|'''[[Провадия]]''' || bgcolor="#eaecf0"|13255 || 8562 || 1510 || 734 || 36 || 287 || 2126 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|'''[[Провадия]]''' || 64,59 || 11,39 || 5,53 || 0,27 || 2,16 || 16,03
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Блъсково]] || bgcolor="#eaecf0"|1336 || 507 || 44 || 610 || 3 || 5 || 167 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Блъсково]] || 37,94 || 3,29 || 45,65 || 0,22 || 0,37 || 12,50
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Бозвелийско]] || bgcolor="#eaecf0"|1324 || 757 || 74 || 448 || 3 || 15 || 27 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Бозвелийско]] || 57,17 || 5,58 || 33,83 || 0,22 || 1,13 || 2,03
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Бързица]] || bgcolor="#eaecf0"|198 || 122 || 16 || 5 || || || 54 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Бързица]] || 61,61 || 8,08 || 2,52 || || || 27,27
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Венчан]] || bgcolor="#eaecf0"|248 || 210 || || || || 26 || 10 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Венчан]] || 84,67 || || || || 10,48 || 4,03
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Градинарово]] || bgcolor="#eaecf0"|807 || 139 || 22 || 635 || || || 7 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Градинарово]] || 17,22 || 2,72 || 78,68 || || || 0,86
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Добрина (село)|Добрина]] || bgcolor="#eaecf0"|232 || 208 || || 9 || || 0 || 2 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Добрина (село)|Добрина]] || 89,65 || || 3,87 || || 0,00 || 0,86
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Житница (област Варна)|Житница]] || bgcolor="#eaecf0"|891 || 282 || 3 || 95 || || || 509 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Житница (област Варна)|Житница]] || 31,64 || 0,33 || 10,66 || || || 57,12
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Златина (село)|Златина]] || bgcolor="#eaecf0"|260 || 146 || 42 || 67 || || || 1 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Златина (село)|Златина]] || 56,15 || 16,15 || 25,76 || || || 0,38
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Китен (област Варна)|Китен]] || bgcolor="#eaecf0"|52 || 34 || 16 || 0 || || || 1 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Китен (област Варна)|Китен]] || 65,38 || 30,76 || 0,00 || || || 1,92
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Комарево (област Варна)|Комарево]] || bgcolor="#eaecf0"|437 || 307 || 0 || 89 || 3 || 0 || 38 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Комарево (област Варна)|Комарево]] || 70,25 || 0,00 || 20,36 || 0,68 || 0,00 || 8,69
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Кривня (област Варна)|Кривня]] || bgcolor="#eaecf0"|398 || 239 || 9 || 132 || || || 8 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Кривня (област Варна)|Кривня]] || 60,05 || 2,26 || 33,16 || || || 2,01
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Манастир (област Варна)|Манастир]] || bgcolor="#eaecf0"|495 || 260 || 64 || 71 || || || 3 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Манастир (област Варна)|Манастир]] || 52,52 || 12,92 || 14,34 || || || 0,60
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Неново]] || bgcolor="#eaecf0"|57 || 47 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Неново]] || 82,45 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 17,54
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Овчага]] || bgcolor="#eaecf0"|166 || 25 || 6 || 0 || 0 || 0 || 135 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Овчага]] || 15,06 || 3,61 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 81,32
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Петров дол (област Варна)|Петров дол]] || bgcolor="#eaecf0"|369 || 345 || 0 || || 10 || || 13 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Петров дол (област Варна)|Петров дол]] || 93,49 || 0,00 || || 2,71 || || 3,52
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Равна (област Варна)|Равна]] || bgcolor="#eaecf0"|149 || 148 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Равна (област Варна)|Равна]] || 99,32 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,67
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Славейково (област Варна)|Славейково]] || bgcolor="#eaecf0"|413 || 132 || 238 || 3 || 0 || 0 || 40 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Славейково (област Варна)|Славейково]] || 31,96 || 57,62 || 0,72 || 0,00 || 0,00 || 9,68
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Снежина (село)|Снежина]] || bgcolor="#eaecf0"|616 || 68 || 78 || 448 || || || 9 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Снежина (село)|Снежина]] || 11,03 || 12,66 || 72,72 || || || 1,46
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Староселец]] || bgcolor="#eaecf0"|60 || 60 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Староселец]] || 100,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Тутраканци]] || bgcolor="#eaecf0"|226 || 195 || 3 || 0 || 0 || 0 || 28 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Тутраканци]] || 86,28 || 1,32 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 12,38
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Храброво (област Варна)|Храброво]] || bgcolor="#eaecf0"|390 || 119 || 61 || 26 || || || 183 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Храброво (област Варна)|Храброво]] || 30,51 || 15,64 || 6,66 || || || 46,92
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Чайка (област Варна)|Чайка]] || bgcolor="#eaecf0"|71 || 64 || 6 || 0 || 0 || 0 || 1 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Чайка (област Варна)|Чайка]] || 90,14 || 8,45 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 1,40
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Черковна (област Варна)|Черковна]] || bgcolor="#eaecf0"|216 || 199 || || 6 || || 0 || 5 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Черковна (област Варна)|Черковна]] || 92,12 || || 2,77 || || 0,00 || 2,31
|-
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Черноок]] || bgcolor="#eaecf0"|268 || 45 || 222 || 0 || 0 || 0 || 1 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Черноок]] || 16,79 || 82,83 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,37
|}
 
=== Вероизповедания ===
Численост и дял на населението по [[Религия|вероизповедание]] според [[Преброяване на населението в България (2011)|преброяването на населението през 2011 г.]]:{{Small|<ref name="Religious composition: 2011 census">{{Цитат уеб| уеб_адрес = http://pop-stat.mashke.org/bulgaria-religion2011.htm | заглавие = „Religious composition: 2011 census“ | достъп_дата = 20 октомври 2020 | издател = pop-stat.mashke.org | език = en }}</ref>}}
 
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto;margin-right:auto" style="text-align:right;"
|- align="center" bgcolor="#eaecf0" valign=top
| || Численост || Дял (в %)
|- bgcolor="#eaecf0" valign=top
| align="center"|Общо || 22 934 || 100,00
|-
|align="left"|[[Православие в България|Православие]] || 10 043 || 43,79
|-
|align="left"|[[Католицизъм в България|Католицизъм]] || 61 || 0,26
|-
|align="left"|[[Протестантство в България|Протестантство]] || 129 || 0,56
|-
|align="left"|[[Ислям в България|Ислям]] || 1 707 || 7,44
|-
|align="left"|Друго || 10 || 0,04
|-
|align="left"|Нямат || 1657 || 7,22
|-
|align="left"|Не се самоопределят || 2 698 || 11,76
|-
|align="left"|Непоказано || 6 629 || 28,90
|}
 
== Селско стопанство ==
== Източници ==
<references />
* {{Мичев}}
 
== Външни препратки ==
* [http://www.provadia.bg/ Официален сайт на{{Commonscat-inline|Provadia Municipality|община Провадия]}}
* {{Икона|bg}} {{Official website|provadia.bg}}
* {{Мичев}}
 
{{Община Провадия}}
{{Общини в Областобласт Варна}}
{{Портал|География|България}}