Разлика между версии на „Стоян Гаджев“

м
редакция без резюме
м
м
}}
 
'''Стоян Димитров Гаджев''' е реномиран български ветеринарен лекар, учен и университетски преподавател по ветеринарна анатомия.
 
== Биография ==
Доц. д-р Стоян Гаджев е роден на 29 декември 1940 година в село Крушево, Неврокопско. Завършва гимназия в град [[Гоце Делчев (град)|Гоце Делчев]] в (1958 година) и отбива двугодишна военна служба като топограф във Врачански окръг до (1960 година). Завършва ветеринарна медицина във Висшия ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Г. Павлов“ в град София (1965).<ref name="...">Попов, Ч., Пашов, Д., Попова, М. & Миронова, М. (1993). Алманах 70 години Ветеринарномедицински факултет 1923 – 1993, Стара Загора, стр. 73</ref>
 
Доц. д-р Стоян Гаджев има 42 годинагодини трудов стаж като реномиран ветеринарен лекар и преподавател по ветеринарна анатомия. Работи като главен ветеринарен лекар на Трудовото кооперативно земеделско стопанство в село [[Татари]], община Белене, област Плевен (1970) и ДЕСС „Сортови семена“ в село Сърница, област Пазарджик (1971) и началник ДВСК в Батак (1974).<ref>Андреев, З. Татари. Записки по история на селото. Свищов: Академично издателство „Ценов“, 2013, стр. 123 (ISBN 978-954-23-0907-9)</ref>
 
След конкурс впрез 1974 година е избран за асистент в Катедрата по анатомия на домашните животни на Ветеринарномедицински факултет (ВМФ) на новосъздадения Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина (ВИЗВМ) в Стара Загора. Става старши асистент в (1977 година) и главен асистент в (1979 година ) в същата катедра <ref>Иванова, Т. (1993). История на Ветеринарномедицинския факултет 1923 – 1993, Стара Загора: Научно-изследователски сектор при Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, стр. 211, 265, 278 (ISBN 954-8180-11-1)</ref><ref name="..."></ref> Специализира в Медицинския университет – Варна, катедра „Анатомия и хистология“ (1978, 1981).
 
Защитава кандидатска дисертация на тема „Морфологични изследвания върху артериалните и венозните кръвоносни съдове и техните образувания в областта на главата и главния мозък при овцата“ и получава научна степен кандидат на ветеринарномедицинските науки (1986) и научното звание доцент (1988).
През 1995 г. се създава [[Тракийски университет|Тракийският университет]] в Стара Загора и Гаджев става член на Научния съвет към Ветеринарномедицинския факултет (1995 – 1999). Ръководител е на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ в периода от 1997 г. до 2000 г. и за няколко месеца в периода до 2004 г.<ref>Алманах 90 години Ветеринарномедицински факултет 1923 – 2013, Стара Загора: 2013.</ref><ref>Алманах 95 години Ветеринарномедицински факултет 1923 – 2018, Стара Загора: 2018, стр. 40.</ref> Пенсионира се през 2005 г.
 
Става член на БЗНС (1970). През 1998 г. Комисията по Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност (ЗДДБДС) удостоверява, че няма данни да е събирана информация за доц. д-р Стоян Димитров Гаджев от бившата ДС.
Гаджев става член на Българския земеделски народен съюз в 1970 година.
 
През 2015 г. доц. д-р Стоян Гаджев е удостоен със Златна диплома от ръководството на Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет, която се дава на „изявени ветеринарни лекари, завършили висшето си ветеринарномедицинско образование преди 50 години и със съществени приноси за развитието и просперитета на ветеринарномедицинската професия“.<ref>[http://www.nbp.bg/nbp/77-ветеринарни-лекари-получиха-дипломи/ 77 ветеринарни лекари получиха дипломи днес], News Business Policy nbp.bg, 13 февруари 2015, посетен на 25 юли 2020 г.</ref>
 
Стоян Гаджев умира на 19 август 2017 г. във град. Велинград.
 
== Научни постижения ==
Доц. д-р Стоян Гаджев е публикувал 4 учебника, 51 научни и 41 научнопопулярни статии в наши и чуждестранни списания и вестници и други.<ref>Иванова, Т. (2003). Алманах 80 години Ветеринарномедицински факултет 1923 – 2003, Стара Загора, стр. 77.</ref><ref name=":0">[https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/33368 Регистър на академични длъжности и дисертации на Национален център за информация и документация (НАЦИД)]</ref>
 
УчебницитеДоц. над-р Стоян Гаджев сае издал самостоятелно учебници по „Приложна и топографска анатомия на домашните животни и птици“ (1995, 2-ро прер. и доп. изд. 2014), „Анатомия на домашните животни, Том I (2000, 2016) и Том II (1999) и „Анатомия на домашните птици“ (1997, 2-ро прер. и доп. изд. 2019), единствените учебници по ветеринарна анатомия за университети в България в момента на международно ниво, с библиография и използвана съвременна номенклатура, като внимание е обърнато и на приложния характер на анатомичните данни.
 
Автор е на единствената в България научнопопулярна книга за [[магарето]] „Всичко за магарето“ (1997). Съавтор е в написването на „Болести на котката“ (1999) и две ръководства за упражнения по Систематична (1992) и Топографска (1993) анатомия на домашните животни.
 
Дисертацията му за получаване на научната степен „Кандидат на ветеринарномедицинските науки”, Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина (ВИЗВМ), Стара Загора, София е на тема "''Морфологични изследвания върху артериалните и венозните кръвоносни съдове и техните образувания в областта на главата и главния мозък при овцата"''. Проучени са цялостно макроморфологичните и хистомоморфологичните особености на кръвоносните съдове и техните образувания в областта на главата и главния мозък при новородени и подрастващи агнета и овце. За първи път са установени някои неописани досега артерии и вени, венозни мрежи и сплетения в дъвкателните мускули, глътката, очницата, носната и устната кухина. Проследен е хода и облитерацията на вътрешната сънна артерия. Установени са някои особености в строежа на окципито-вертебралната анастомоза, синусната система и артериите и вените на мозъка. Направени са изследвания и върху хистоструктурата на големите съдове и съдови сплетения<ref name=":0" />.
 
Освен разглеждането на различни проблеми в областта на кръвоснабдяването на различни органи при различни видове домашни животни, научните трудове на доц. д-р Стоян Гаджев обръщат внимание и на други системи в организма. Разработил е методи за изготвяне на сухи анатомични препарати от различни органи за онагледяване на учебния процес и метод за вземане на кръв от домашни птици.
 
Учебниците / книгите и много научни статии на доц. д-р Стоян Димитров Гаджев са цитирани в международни и български научни трудове и са също така реферирани в международни световноизвестни бази данни с научна информация като Scopus, MEDLINE/PubMed, Google Scholar, FAO AGRIS, CAB Direct и др. много преди тази система за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност да навлезе в България.
 
Член е на Българското анатомично дружество и германското дружество Anatomischen Gesellschaft (1981 – 1995). Поддържа научни контакти с видни учени от редица западноевропейски държави въпреки, че никога не му разрешават да пътува в чужбина. Участва с научни доклади в редица конгреси, симпозиуми, научни сесии и др. вкл. с международно участие – Варна (1978, 1992), Златни Пясъци (1981), Плевен (1985, 1999), София (1985), Албена (1987), Пловдив (1987), Костинброд (1988), Стара Загора (1982, 1989, 1990, 1991, 1996) и др.
== Научни публикации ==
; Учебници и книги
* Гаджев, С. (1995). Приложна и топографска анатомия на домашните животни и птици. Стара Загора, самиздатсамоизд., 70 фиг., 360 с. (ISBN 954-8180-31-6).
* Гаджев, С. (1997). Анатомия на домашните птици. Стара Загора, самиздатсамоизд., 43 фиг., 148 с. (ISBN 954-9584-03-8).
* Гаджев, С. (1997). Всичко за магарето. Стара Загора, самиздатсамоизд., 9 фиг., 96 с. (ISBN 954-8180-30-8).
* Гаджев, С. (1999). Анатомия на домашните животни, Том II. Стара Загора, 113 фиг., самоизд., 396 с. (ISBN 954-487-028-8).
* Гаджев, С. (2000). Анатомия на домашните животни, Том I. Стара Загора, 249 фиг., самоизд., 512 с. (ISBN 954-487-037-7).
* Гаджев, С. (2014). Приложна и топографска анатомия на домашните животни и птици, 2-ро прер. и доп. изд. Стара Загора, самиздатсамоизд., 194 фиг., 500 с. (ISBN 978-954-487-126-0).
* Гаджев, С. (2016). Анатомия на домашните животни, Том I, 2-ро изд. Стара Загора, самиздатсамоизд., 249 фиг., 512 с. (ISBN 978-954-487-140-6).
* Гаджев, С. (2019). Анатомия на домашните птици, 2-ро прер. и доп. изд. Стара Загора: Мая Стоянова Гаджева, 46 фиг., 194 с. (ISBN 978-619-91431-0-0).
 
187

редакции