Груди Ангелов: Разлика между версии

Етикети: Отменени Визуален редактор добавен етикет nowiki в статията
Роден на 10.09.1965 год. в гр. Хасково
 
==== Образование: ====
1983 завършва Математическа гимназия в гр. Хасково
 
2018 Придобива докторска степен с дисертация на тема „Концептуален модел на системата Държавност-Сигурност“ в професионална област 9.1 Национална сигурност в следдипломно обучение по Национална сигурност, Университет по библиотекознание и информационни технологии, София
 
==== Военна кариера: ====
1987 – 1988 Командир на мотострелкови взвод в 49 МСП – Симеоновград
 
2016 Началник на Военна академия „Г. С. Раковски” – София
 
==== Участие в мисии: ====
2003 – 2004 Заместник-национален представител на 1 Български контингент в Ирак – участие в операция „Иракска свобода“
 
==== Допълнителна квалификация: ====
1991 Курс за НЩ и командири на мотострелкови батальони
 
3. Управителния съвет на Индустриален клъстер Електромобили.
 
==== Награди: ====
2004 Награден знак за вярна служба под знамената – ІІІ степен
 
Други награди и грамоти
 
==== Владеене на чужди езици: ====
Английски STANAG 6001 (4 – 4 – 3+ – 3+), Испански (B1), Италиански и Руски.
 
* [[Генерал-майор]] (2016)
 
== БележкиПубликации ==
<references />
 
# Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията. – В: Сборник от доклади от Международна научна конференция на Военна академия “Г. С. Раковски” 11-12.04.2018 г., Първа част, с. 7-15, <nowiki>ISBN 978-619-7478-18-1</nowiki>. Достъпно на: <nowiki>http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2019/</nowiki> 05/K-2018-1.pdf
# Ангелов, Г., Стойков, М. Стратегически подходи към прегледа на сигурността и отбраната. – В: сп. „Военен журнал“ 1-2/2019, с. 5-16, ISSN 2534-8388.
# Ролята на човешкия фактор за осигуряване на въздушния суверенитет на страната. – В: Сборник доклади от научна конференция „Необходима достатъчност за осигуряване на въздушния суверенитет на България и ролята на човешкия фактор” на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г.С. Раковски“ 2018 г., стр. 5-11, <nowiki>ISBN 978-619-7478-10-5</nowiki>. Достъпно на: <nowiki>https://rndc.bg/wp-content/uploads/2020/01/BBC-2018.pdf</nowiki>
# Ангелов, Г., Денчев, С. Базова концепция за национална мощ. – В: Сборник доклади от годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г. С. Раковски“ 2018 г. „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната”, с. 13-19, <nowiki>ISBN 978-619-7478-05-1</nowiki>. Достъпно на: <nowiki>http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2019/03/FNSO-2018-1.pdf</nowiki>.
# Ангелов, Г., Б. Медникаров. Приложение на историческия подход при изследване на националната мощ. – В: сп. „Военен журнал“ 2/2018, с. 9-21, ISSN 2534-8388.
# Кибер война –аспекти на сигурността при управление на силите и оръжията. – В: сп. „Българска военна мисъл” 1/2018, ISSN 2603-3550.
# Развитие на оперативната структура на НАТО след края на Студената война. – В: сп.„Военен журнал“ 1/2018 г., с. 5-14, ISSN 2534-8388.
# Angelov, G., Tashkov, D., Enev, E.Training of Trainers at Operational and Strategic Level. In:, International Conference Knowledge Based Organization, 2019,Vol. XXV, No 1, 14-19. Sciendo. Достъпно на: <nowiki>https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/kbo.2019.25.issue-1/kbo-2019-0002/kbo-2019-0002.pdf</nowiki>
# Ангелов, Г., Стойков, М. Всеобхватен подход към стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България. – В: сп. „Военен журнал“ 4/2019, с. 88-93, ISSN 0861-7392 (print); ISNN 2534-8388 (online).
# Ньойският договор и въздействието му върху националната мощ на България. / The treaty of Neuilly and its impact on the national power of Bulgaria. – В: сп. „Публични политики.bg”. Сигурност – тематичен брой, 11, бр. 2/2020. ISSN 1314-2313. Достъпно на: <nowiki>http://ejpp.eu/index.php/ejpp/article/view/349</nowiki>
# Ангелов, Г. Монография. Държавност – национална сигурност. Военно издателство, издател, 2020. <nowiki>ISBN 978-954-509-581-8</nowiki>, София, 2020, 128 с.
{{Портал Военна история на България}}
{{СОРТКАТ:Ангелов, Груди}}
Анонимен потребител