Груди Ангелов: Разлика между версии

Версия от 17:31, 26 април 2020 на Vodenbot
No edit summary
Етикет: Отменени
(Версия от 17:31, 26 април 2020 на Vodenbot)
Етикет: Ръчна отмяна
{{без източници}}
{{прессъобщение}}
{{Личност|генерал
| име = Груди Ангелов
 
== Биография ==
Груди Ангелов е роден на 10 септември 1965 г. в [[Хасково]]. През 1987 г. завършва [[Факултет „Общовойскови“|ВНВУ „Васил Левски“]] във [[Велико Търново]], мотострелкови профил. Служи в [[Симеоновград]] като командир на мотострелкова взвод, рота и батальон в 49-и мотострелкови полк, [[Харманли]] (началник-щаб на 22 мотострелкови полк), [[Стара Загора]] (38-и механизиран батальон) и [[София]]. През 1996 г. завършва Военната академия в София, а през 2007 г. и Сухопътния колеж по отбраната на САЩ. Между април и септември 2001 г. е изпълняващ длъжността командир на 49-и мотострелкови полк в Симеоновград.
Роден на 10.09.1965 г. в гр. Хасково
 
През 2003 г. заминава за мисия в Ирак с първия български контингент като старши национален представител. В периода септември 2010 – септември 2013 служи в Обединеното командване на силите на НАТО в Неапол. През октомври 2013 г. е назначен за началник на отдел „Бойна подготовка на войските“ при Сухопътните войски. От 26 ноември 2015 г. до 25 ноември 2016 г. е командир на [[61-ва Стрямска механизирана бригада]].<ref>[http://armymedia.bg/archives/43235 Командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Груди Ангелов:Основен проблем е окомплектоването с личен състав, 18.12.2015]</ref>
=== Образование ===
1983 завършва Математическа гимназия в гр. Хасково
 
С указ от 8 ноември 2016 г. е освободен от длъжността командир на 61<sup>-ва</sup> механизирана бригада, назначен на длъжността началник на [[Военна академия „Г. С. Раковски“]] и удостоен с висше офицерско звание „генерал-майор“.<ref>[https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=109234 Указ № 359 за освобождаване на бригаден генерал Груди Иванов Ангелов от длъжността командир на 61-ва механизирана бригада, назначаването му на длъжността началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“]</ref>
1983 – 1987 ВНВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново
 
Награждаван е с Награден знак за вярна служба под знамената – ІІІ ст., Медал за принос към НАТО „10 години България в НАТО“ и Награден знак за отлична служба І степен.<ref>[https://61mbrkarlovo.alle.bg/ръководство/командир-на-61-ва-стрямска-бригада/ Командир на 61-ва Стрямска бригада]</ref>
1994 – 1996 Военна академия „Г.С.Раковски“ – гр. София
 
2006 – 2007 Сухопътен колеж по отбраната на САЩ – Карлайл, Пенсилвания, САЩ (генерал-щабна академия) – Магистратура по „Стратегически науки“
 
2018 Придобива докторска степен с дисертация на тема „Концептуален модел на системата Държавност-Сигурност“ в професионална област 9.1 Национална сигурност в следдипломно обучение по Национална сигурност, Университет по библиотекознание и информационни технологии, София
 
== Военна кариера ==
1987 – 1988 Командир на мотострелкови взвод в 49 МСП – Симеоновград
 
1988 – 1991 Командир на мотострелкова рота в 49 МСП – Симеоновград
 
1991 – 1993 Началник на щаба на мотострелкови батальон в 49 МСП – Симеоновград
 
1993 – 1994 Началник на щаба на мотострелкови батальон в 22 МСП – Харманли
 
1996 – 2000 Заместник-началник на щаба на 22 МСП – Харманли
 
2000 – 2001 Началник на щаба на 49 МСП – Симеоновград
 
04.2001 – 09.2001 Изпълняващ длъжността Командир на 49 МСП – Симеоновград
 
2001 – 2003 Командир на пехотен батальон – Стара Загора
 
2003 – 2006 Командир на механизиран батальон – Стара Загора
 
2007 – 2008 Заместник-командир на 9 Бронетанкова бригада – София
 
2008 – 2010 Началник на щаба на 9 Бригаден щаб – София
 
2010 – 2013 Обединено командване на силите на НАТО в Неапол, Италия
 
2010 – 05. 2012 Началник на екип от съветници към НЩ на Обединеното командване на силите на НАТО в Неапол, Италия
 
05.2012 – 02.2013 Началник на отдел „Управление на бизнес-процесите“
 
02.2013 – 09.2013 Началник на отдел „Доктрини и поуки от практиката“ в Обединеното командване на силите на НАТО в Неапол, Италия
 
2013 – 2015 Началник на отдел „Бойна подготовка“ в командването на Сухопътните войски
 
2015 – 2016 Командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада – Карлово
 
2016 Началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ – София
 
== Участие в мисии ==
2003 – 2004 Заместник-национален представител на 1 Български контингент в Ирак – участие в операция „Иракска свобода“
 
== Допълнителна квалификация ==
1991 Курс за НЩ и командири на мотострелкови батальони
 
1992 Курс за предни авионасочвачи
 
2001 Езиков курс „Английски език“ в НВУ – Велико Търново
 
2005 Езиков курс „Английски език“ – Йорк, Великобритания
 
2005 Курс за действия в среда различна от война – Кьонингсберг, Австрия
 
2011 Участие в семинар за висши офицери на НАТО – Рига, Латвия
 
2012 Курс за старши офицери за планиране операции на НАТО – в училището на НАТО в Оберамергау, Германия
 
== Член на ==
1. Управителния съвет на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността.
 
2. Управителния съвет на Съвета на Ректорите на висшите училища
в Република България.
 
3. Управителния съвет на Индустриален клъстер Електромобили.
 
4. Управителния съвет на Консорциума „Партньорство за мир“
 
Председател на Управителния съвет на Сдружение „Единение“
 
Председател на управителния съвет на Сдружение "Училищно настоятелство при СУ „Иван Вазов“ гр. Стара Загора"
 
== Награди ==
2004 Награден знак за вярна служба под знамената – ІІІ степен
 
2013 „10 години България в НАТО“ медал за принос към НАТО
 
2015 Награден знак за отлична служба І степен
 
2017 Награден знак за вярна служба I степен
 
2018 Награден знак за вярна служба под знамената – I степен
 
Други награди и грамоти
 
== Владеене на чужди езици ==
Английски STANAG 6001 (4 – 4 – 3+ – 3+), Испански (B1), Италиански и Руски.
 
== Военни звания ==
* [[Полковник]] (2008)
* [[Бригаден генерал]] (2015)
* [[Генерал-майор]] (8 ноември 2016)
 
== Бележки ==
<references />
 
== Публикации ==
# Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията. – В: Сборник от доклади от Международна научна конференция на Военна академия „Г. С. Раковски“ 11 – 12.04.2018 г., Първа част, с. 7 – 15, <nowiki>ISBN 978-619-7478-18-1</nowiki>. Достъпно на: <nowiki>http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2019/</nowiki> 05/K-2018-1.pdf
# Ангелов, Г., Стойков, М. Стратегически подходи към прегледа на сигурността и отбраната. – В: сп. „Военен журнал“ 1 – 2/2019, с. 5 – 16, ISSN 2534 – 8388.
# Ролята на човешкия фактор за осигуряване на въздушния суверенитет на страната. – В: Сборник доклади от научна конференция „Необходима достатъчност за осигуряване на въздушния суверенитет на България и ролята на човешкия фактор“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г.С. Раковски“ 2018 г., стр. 5 – 11, <nowiki>ISBN 978-619-7478-10-5</nowiki>. Достъпно на: <nowiki>https://rndc.bg/wp-content/uploads/2020/01/BBC-2018.pdf</nowiki>
# Ангелов, Г., Денчев, С. Базова концепция за национална мощ. – В: Сборник доклади от годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г. С. Раковски“ 2018 г. „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната“, с. 13 – 19, <nowiki>ISBN 978-619-7478-05-1</nowiki>. Достъпно на: <nowiki>http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2019/03/FNSO-2018-1.pdf</nowiki>.
# Ангелов, Г., Б. Медникаров. Приложение на историческия подход при изследване на националната мощ. – В: сп. „Военен журнал“ 2/2018, с. 9 – 21, ISSN 2534 – 8388.
# Кибер война –аспекти на сигурността при управление на силите и оръжията. – В: сп. „Българска военна мисъл“ 1/2018, ISSN 2603 – 3550.
# Развитие на оперативната структура на НАТО след края на Студената война. – В: сп.„Военен журнал“ 1/2018 г., с. 5 – 14, ISSN 2534 – 8388.
# Angelov, G., Tashkov, D., Enev, E.Training of Trainers at Operational and Strategic Level. In:, International Conference Knowledge Based Organization, 2019,Vol. XXV, No 1, 14 – 19. Sciendo. Достъпно на: <nowiki>https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/kbo.2019.25.issue-1/kbo-2019-0002/kbo-2019-0002.pdf</nowiki>
# Ангелов, Г., Стойков, М. Всеобхватен подход към стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България. – В: сп. „Военен журнал“ 4/2019, с. 88 – 93, ISSN 0861 – 7392 (print); ISNN 2534 – 8388 (online).
# Ньойският договор и въздействието му върху националната мощ на България. / The treaty of Neuilly and its impact on the national power of Bulgaria. – В: сп. „Публични политики.bg“. Сигурност – тематичен брой, 11, бр. 2/2020. ISSN 1314 – 2313. Достъпно на: <nowiki>http://ejpp.eu/index.php/ejpp/article/view/349</nowiki>
# Ангелов, Г. Монография. Държавност – национална сигурност. Военно издателство, издател, 2020. <nowiki>ISBN 978-954-509-581-8</nowiki>, София, 2020, 128 с.
{{Портал Военна история на България}}
{{СОРТКАТ:Ангелов, Груди}}