Разлика между версии на „Потребител:LeeKeoma/Лаборатория“

===Павлово===
На 05.06.1891 г. Софийския окръжен съд издава изпълнителен лист в полза на Българската народна банка против „Лазар Трифкович и син“ за 220898,55 лева. През 1891 г. съдебният пристав при Софийския окръжен съд прави неуспешен опит да продаде ипотекираните 2/3 идеални части от пивованата, но продажбата е неуспешна.<ref>„Държавен вестник“, 01.10.1891 г., бр.214, Обявления,с.4</ref> Ва 20.05.1892 г. съдебният пристав при Софийския окръжен съд изнася на публична продан цялата пивоварна фабрика съ всичките и принадлежности, находяща се въ района на с.Княжево, с наименование „Павлово“, а именно : а) едно пространство земя от около 150000 кв.метра, върху което пространство има построени следните сгради : главно здание с две крила служещо за пивоварене и изби на 2 етажа от 1600 кв.метра, двуетажното здание от 700 кв.метра и едноетажното от 380 кв.метра, с висок комин от 25 метра, всички построени отъ камък и тухли, покрити по наполовина с керемиди и ламарина; б) едно здание двуетажно ново служещо за ресторант (гостинница), с две дълбоки изби отдолу, построено на 350 кв.метра; в) една конюшна с обиталница за слуги с изба подъ конюшната построена на 800 кв.метра с втори основи и стени за нови конюшни; г) една механа пивница до Софийско Кюстендилското шосе на 1 етаж построена на 176 кв.метра; д) една солидна двуетажна къща за живеене на собственика построена на 310 кв.метра; е) едно здание едноетажно, в швейцарски стилъ служещо на дворника на пивоварната от 70 кв.метра; ж) една сграда от 250 кв.метра служаща за кочина. На публичва продан се изнасят и движимостите, принадлежащи на пивоварната, които включват : парна пивоварна машина, с принадлещажите и казани, тръби, мелници, сладник и други принадлежности; 65 големи бъчви с вместимост от 40-50 хектолитра, 30 големи бъчви с вместимост от 25 хектолитра,30 големи бъчви с вместимост от 7-8 хектолитра,72 големи каци от 30 хектолитра, още 14 малки по 10 хектолитра едната, общо 5273 варелчета с вместимост 12,5 25, 50 и 100 литра, и една ковачница за правене на разни железни и др. потреби за пивоварницата. В обявлението се посочва че описаните имущества движими и недвижими ще се продават всички заедно, като 2/3 части от тях са ипотекирани в полза на Българската народна банка, а останалата 1/3 част принадлежи на Българската държава по завещание. Първоначалната цена на пивоварната е 400000 златни лева.<ref>[https://books.google.bg/books?id=pvJkvIGbg40C&dq=%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE&hl=bg&pg=RA24-PA10#v=onepage&q=%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE&f=false „Държавен вестник“, 02.06.1892 г., бр.116, Обявления,с.2]</ref>
Първата продан е неуспешна и на 20.01.1894 г.е обявена втора публична продан <ref>[https://books.google.bg/books?id=727_7FS73MQC&dq=%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%201891&hl=bg&pg=RA23-PR5#v=onepage&q=%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE&f=false „Държавен вестник“, 03.02.1894 г., бр.25, Обявления,с.5] </ref> На 7 март 1894 г. съдебният присъв присъжда пивоварната на последния наддавач Българска народна банка, предложил най-високата цена от 306000 лева, като продажбата е неокончателна и дава възможност ако в продължение на 10 дни някой наддаде 5 %, тя да продължи още 21 дни. <ref>[https://books.google.bg/books?id=727_7FS73MQC&dq=%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%201891&hl=bg&pg=RA58-PR5#v=onepage&q=%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE&f=false „Държавен вестник“, 14.03.1894 г., бр.56, Обявления,с.5]</ref> Наддаването продължава и приключва на 07.04.1894 г. когато за купувач е обявена Българска народна банка при цена 362000 лева. С определение № 389/01.09.1984 г. Софийският окръжен съд утвърждава публичната продан по изп.дело 1360/1891 г. <ref>[https://books.google.bg/books?id=8i7ETCzRNg0C&dq=%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC%201895&hl=bg&pg=RA55-PP2#v=onepage&q=%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%8A%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8A&f=false „Държавен вестник“, 04.11.1894 г., бр.239, Обявления,с.1]</ref>
След обявяването и за купувач БНБ влиза във владение на имота и започва ремонт на фабричните здания. Със Заповед № 1415/11.10.1894 г. министъра на обществените сгради, пътищата и съобщенията назначава надзирател на работите по поправянето на пивоварната <ref>„Държавен вестник“, 22.10.1894 г., бр.229, с.5</ref>, който след приключване на работите по поправка на сградите на пивоварната е уволнен със Заповед № 1549/23.11.1894 г. <ref>„Държавен вестник“, 30.11.1894 г., бр.259, с.2</ref>
 
На 01.11.1894 г. министърът на финансите обявява търг за отдаване под наем за срок от 15 години на правителствената парна пивоварница и мацова фабрика „Павлово“ (бивша „Лазар Трифкович и син“)<ref>[https://books.google.bg/books?id=8i7ETCzRNg0C&dq=%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC%201895&hl=bg&pg=RA69-PP1#v=onepage&q=%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE&f=true „Държавен вестник“, 24.11.1894 г., бр.254, с.2 и „Държавен вестник“, 19.12.1894 г., бр.274, с.1]</ref>