Разлика между версии на „Близкоземни астрономически обекти“

Добавка 3: Близкоземни комети и метеориди
(Добавка 2: класификация)
(Добавка 3: Близкоземни комети и метеориди)
* [[Атири]]: наричани също [[апохели]], са астероиди, чиито орбити са изцяло вътрешни спрямо орбитата на Земята, т.е. техният афелий винаги е по-близо до Слънцето от перихелия на Земята. Често биват класифицирани като подгрупа на атените. Наречени са по първия открит астероид с такива параметри [[163693 Атира]], който е [[двоен астероид]], въртящ се около общ [[барицентър]], с размери съответно 4,8 и 1,0 km и параметри q = 0,5; Q = 0,98, e = 0,32; a = 0,74 а.е. Поради малките им размери и трудности при наблюдението, към 2020 г. са открити само 20 такива астероида – могат да се уловят за кратко ниско над хоризонта при изгрев или залез слънце.
* [[Амури (астероиди)|Амури]]: това са астероиди, които никога не пресичат [[земна орбита|земната орбита]], т.е. те са изцяло външни спрямо Земята. Общите им орбитални параметри са: голямата им полуос полуос a > 1 а.е., орбиталният им период е повече от една година, в перихелия си не пресичат земния афелий, но са причислени към близкоземните астероиди, защото перихелият им е '''1,017 < q < 1,3 а.е.''' Групата носи името на първия открит астероид [[1221 Амур]] (q = 1,08 AU, Q = 2,75 AU, a = 1,92 AU, e = 0,44 и диаметър окомо 1 km). Астероидите от тази група в афелия си пресичат орбитата на [[Марс (планета)|Марс]], други достигат до [[Астероидния пояс]], а трети дори се доближават отвътре до орбитата на [[Юпитер (планета)|Юпитер]]. Сред амурите има и няколко потенциално опасни астероида, като напр. [[3671 Дионисий]], [[3908 Никс]] и др.
 
== Близкоземни комети ==
[[Комети]]те са тела, които орбитират около Слънцето и при приближаването си до него под действие на [[слънчев вятър|слънчевия вятър]] развиват [[кома]] и [[опашка]]. Орбитите на краткопериодичните комети са проучени добре и с достатъчна точност може да се предскаже кога и на какво разстояние ще преминат покрай Земята. Трудността при дългопериодичните комети (появяващи се през над 200 и повече години) е в това, че такава комета може да бъде открита едва при приближаването и едва тогава да се изчислят орбиталните ѝ параметри. Към 2018 г. са открити 107 близкоземни комети, от които 20 са преминали на разстояние от земната орбита по-малко от 0,1 а.е. Такива комети например са [[73P/Швасман – Вахман]], [[55P/Темпел – Татъл]] (родителско тяло на [[леониди]]те), [[109P/Суифт – Татъл]] (родителско тяло на [[персеиди]]те) и др.
 
== Метеориди и метеорити ==
[[Метеориди]]те са малки твърди тела, движещи се в космическото пространство, по различни определения с размер от 30 микрометра до 3, или 10 или 30 метра, които, поради малкия им размер, могат да се открият от непосредствена близост от Земята. Навлизайки в атмосферата, наблюдаваме явлението [[метеор]], а твърди части, паднали на земната или морската повърхност, се наричат [[метеорит]]и. Такъв например е [[Челябински метеоритен взрив|Челябинският метеорит]] от 15 февруари 2013 г.
 
Някои метеориди извършват съвсем близко приближаване до Земята и в случай на сблъсък биха причинили регионални щети или цунами при попадане в океана. Такива са [[2004 FU162]] (с размер около 20 м, преминал на 6500 km от земната повърхност на 30 март 2004), [[2009 VA]] (около 7 m, преминал на 14000 км от земната повърхност на 06 ноември 2009) и др.
 
 
== Източници ==