Разлика между версии на „Музикален интервал“

м
! Интервал
! Разлика в степените на гамата
! Пример
|-
| 1
| '''[[Прима (интервал)|Прима]]'''
| няма разлика в степените (един и същи тон)
|[[Файл:Чиста прима (музикален интервал).ogg|мини|Чиста прима]]
|-
| 2
| '''[[Секунда (интервал)|Секунда]]'''
| между две съседни степени
|[[Файл:Малка секунда (музикален интервал).ogg|мини|Малка секунда]]
|-
| 3
| '''[[Терца (интервал)|Терца]]'''
| между първата и третата степен
|[[Файл:Малка терца (музикален интервал).ogg|мини|Малка терца]]
|-
| 4
| '''[[Кварта (интервал)|Кварта]]'''
| между първата и четвъртата степен
|[[Файл:Чиста кварта (музикален интервал).ogg|мини|Чиста кварта]]
|-
| 5
| '''[[Квинта (интервал)|Квинта]]'''
| между първата и петата степен
|[[Файл:Чиста квинта (музикален интервал).ogg|мини|Чиста квинта ]]
|-
| 6
| '''[[Секста]]'''
| между първата и шестата степен
|[[Файл:Малка секста (музикален интервал).ogg|мини|Малка секста]]
|-
| 7
| '''[[Септима (интервал)|Септима]]'''
| между първата и седмата
|[[Файл:Малка септима (музикален интервал).ogg|мини|Малка септима]]
|-
| 8
| '''[[Октава]]'''
| между първата и осмата степен
|[[Файл:Чиста октава (музикален интервал).ogg|мини|Чиста октава]]
|}