Разлика между версии на „Вектор“

Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение
Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение
Нека <math>\overrightarrow{AB}</math> е представител на векторът <math>\vec{a}</math> и <math>\overrightarrow{BC}</math> е представител на вектора <math>\vec{b}</math>. Тогава <math>\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}</math>.
* Правило на успоредника:
При правилото на успоредника се построяват представители <math>\overrightarrow{AB}</math> и <math>\overrightarrow{AD}</math> на двата вектора с общо начало. После се построява успоредник <math>ABCD</math> , който има за страни тези отсечки. Насочената отсечка <math>\overrightarrow{AD}</math>, представляваща диагонал на построения успоредник, е представител на сумата на векторитe <math>\vec{a} + \vec{b}</math>.
* Правило на многоъгълника:
За събиране на повече от две вектора се построява представител на всеки следващ вектор с начало във върха на представителя на последния добавен вектор. Сумата от всички вектори има за представител насочената отсечка от началото на първия до върха на последния вектор. Това обобщение на правилото на триъгълника се нарича '''правило на многоъгълника''' и намира приложение в статиката при събиране на сили.
204

редакции