Разлика между версии на „Захари Торманов“

Стилистични, добавена библиография
No edit summary
(Стилистични, добавена библиография)
}}
 
Той'''Захари Емилов Торманов''' е доцент[[българи|български]] [[юрист]], [[адвокат]] и университетски преподавател по- търговско[[доцент]] ипо [[Облигационно право|облигационно]] и [[търговско право|право]], декан нав [[Юридически факултет (Университет за национално и световно стопанство)|Юридическия факултет]] на [[УНСС]]<ref>[http://blogs.unwe.bg/ztoromanov/ blogs.unwe.bg]</ref>. През [[2019]] г. е избран за [[декан]] на същия факултет. Едновременно с това упражнява и [[адвокат]]ска професия към Софийската адвокатска колегия.
'''Захари Торманов''' е [[българи|български]] [[юрист]] и [[адвокат]].
 
Той е доцент и преподавател по търговско и [[Облигационно право|облигационно]] [[търговско право|право]], декан на [[Юридически факултет (Университет за национално и световно стопанство)|Юридическия факултет]] на [[УНСС]]<ref>[http://blogs.unwe.bg/ztoromanov/ blogs.unwe.bg]</ref>.
 
== Биография ==
РоденЗахари Торманов е роден в град [[Златоград]] през [[1970]] г. ЗавършваВисшето си образование със степен [[правомагистър]] завършва в [[Юридически факултет (Софийски университет)|СУСофийския „Св. Кл. Охридски“университет]], където се дипломира в специалност право, а по-късно и специалност „Управление и организация“ в същия университет. Работи като [[адвокат]] от [[1996]] г. иПрез [[2004]] г. постъпва като асистент в УНССкатедра от"Гражданскоправни науки" при [[2004Юридически факултет (Университет за национално и световно стопанство)|Юридическия факултет]] на [[Университета за национално и световно стопанство|УНСС]] г.<ref>[http://konkursi.unwe.bg/documents/247stanowiste%20prof.%20Goleva.pdf konkursi.unwe.bg]</ref>. ОтТам през [[2012]] г. епридобива [[доктор]]ска степен по гражданско и семейно право, след защитата на дисертационния си труд ''„Договор за организирано туристическо пътуване“'',. Две години по-късно се хабилитира като [[доцент]] в същия факултет.<ref>[http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=7. mail.nacid.bg]</ref> Води семинарни занятия и лекции по търговско и облигационно право в ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни науки“, както и основи на правото на студенти по икономика. Автор е на 5 монографии в областта на договора, както и на десетки статии в областта на облигационното и търговското право.
 
Води семинарни занятия и лекции по търговско и облигационно право на студентите юристи, както и основи на правото на студенти по икономика. Автор е на учебник по търговско право, 5 монографии в областта на търговските договори, както и на множество статии в областта на частното право.
 
==Библиография==
Списък на някои от по-основните трудове на Захари Торманов.
*Торманов, З. Едноличен търговец. Сиби, С. 2006 г.
*Торманов, З. Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти. Сиби, С. 2012 г.
*Торманов, З. Договорът за организирано туристическо пътуване. Сиби, С. 2012 г.
*Торманов, З. Прекратяване на договора. Сиби, С. 2013 г.
*Торманов, З. (в съавторство) Договор за франчайзинг. Добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението му. ИК УНСС, С. 2020 г.
*Торманов, З. Договорът - практическо ръководство за търговски и граждански договори. Сиби, С. 2020 (Седмо издание)
*Торманов, З. Търговско право. ИК УНСС, С. 2020 г.
 
== Източници ==