Разлика между версии на „Парламентарни избори в България (2021)“

(→‎Национални: Добавяне на бележка към колона „Активност“; Увеличаване на ширината на колона „Социологическа агенция“ на 154 пиксела за избягване на двуредие;)
 
</div>
 
{{Graph:Chart
| hannotatonslabel=4%
| hannotatonsline=4
| vannotatonslabel=Начало на протести
| vannotatonsline=2020/07/01
| width = 750
| height= 450
| type = line
| interpolate = bundle
| xType = date
| xAxisAngle = -40
| yAxisTitle = % Support
| yGrid = yes
| yAxisMin = 0
| linewidth = 2
| x = 2019/06/05, 2019/06/11, 2019/09/10, 2019/11/7, 2019/11/21, 2019/12/05, 2020/01/09, 2020/02/03, 2020/02/27, 2020/02/28, 2020/05/05, 2020/06/03, 2020/06/25, 2020/06/25, 2020/07/01, 2020/07/23, 2020/07/30, 2020/08/03, 2020/08/05, 2020/08/07, 2020/08/10, 2020/08/11, 2020/08/25, 2020/09/05, 2020/09/11, 2020/09/26, 2020/09/30, 2020/10/09, 2020/10/10, 2020/10/15, 2020/10/16, 2020/10/21, 2020/11/03, 2020/11/11, 2020/11/29, 2020/12/12, 2020/12/17, 2020/12/21,
| y1 = 23.80,30.60,21.50,23.80,25,21.70,35.50,20.30,35.20,21.70,20.80,28,33.50,22.10,21.30,26.70,20.30,21.20,30.10,14.50,24.20,24.90,17.80,23.80,13.20,22.30,20.50,13,24.10,20.90,22.90,27.10,15.90,20.50,20.10,18.60,18.50,24.30
| y2 = 18.90,28.90,18.70,18.40,25,18.20,28.20,18.10,24,19,12.20,21,18.20,17.60,12.20,19.20,19.10,19.90,19.70,13.90,22.90,12.10,15.70,23.40,13.50,22.20,19.60,13.50,23.60,15.10,21.80,26.30,15.00,13.20,12.50,16.50,19.70,21.90
| y3 = 7.10,8,8.60,6.90,7,7.80,11,6.70,10.50,9.80,6.40,8,10,6,4.40,8.30,6.30,8.50,10.80,6.80,9.80,7.80,5.90,10.40,7.60,8.10,9.90,6.90,10.20,7.90,10.40,8.30,5.20,7.50,7.90,5.40,8.30,7.20
| y4 = 4.90,6,4.80,3.40,5,5.30,11,2.60,9,4.30,3.90,3,9,2.90,4.30,4.10,3.30,4,4.30,2.30,4.10,7.50,2.80,3.90,2.70,2.20,3.80,2.30,3.80,7.20,3.40,2.80,3.30,7.30,7.60,3.50,3.60,2.70
| y5 = 3.30,5.30,4.10,3.10,9,5.10,3.20,4,3.10,2,3.70,7,3,2.40,2.40,12.30,2.40,10.30,10.10,5.70,10.10,3.10,4.50,9.90,5.20,9.60,9.40,5,8.80,3,12.20,7.60,5.00,3.10,3.10,3.90,2.60,6.10
| y6 = 1.20,3.30,2,1.20,2,1.50,0,1.30,1.40,1.40,1,0,1.30,1.80,2.40,0.90,1.80,0,2.10,1.60,1.20,1.10,1.90,1.20,1.80,0,0.30,1.80,1.60,0.70,0.80,1.10,1.90,0.70,0.70,0,1.20,0
| y7 = 0,0,8.30,5.10,9,8.60,3.60,7.10,3.70,9.50,9.10,8,3.40,5.30,5.20,18.80,6.40,11.10,13.90,7.90,14.90,3.40,10.10,15.90,8.30,11,14.90,8.60,15.90,3.90,16.10,18.60,6.80,3.70,3.70,9,13,10.20
| y8 = 0,0,0,0,0,0,0,0,1.60,0,0,0,1.50,1.80,1.50,5.90,1.30,2,5,2.40,4.40,1.20,2.90,4,2.20,2.50,4.60,2.50,3.90,1.70,3.50,3.90,3.40,1.60,1.50,2.40,3.70,4.90
| colors = #0056A7, #D71921, #0066B7, #000000, #004A80, #00718F, #4BB9DE, #5BA546;
| showSymbols = 1,1,1,1, 1
| symbolsShape = circle
}}
 
=== София ===