Разлика между версии на „Парламентарни избори в България (2021)“

м
| xType = date
| xAxisAngle = -40
| yAxisTitle = % Supportот гласовете
| yGrid = yes
| yAxisMin = 0
| linewidth = 2
| legend=Legend
| y1Title=ГЕРБ
| y2Title=БСП
| y3Title=ДПС
| y4Title=ОП
| y5Title=ДБ
| y6Title=Воля
| y7Title=ИТН
| y8Title=ИС.БГ
| x = 2019/06/05, 2019/06/11, 2019/09/10, 2019/11/7, 2019/11/21, 2019/12/05, 2020/01/09, 2020/02/03, 2020/02/27, 2020/02/28, 2020/05/05, 2020/06/03, 2020/06/25, 2020/06/25, 2020/07/01, 2020/07/23, 2020/07/30, 2020/08/03, 2020/08/05, 2020/08/07, 2020/08/10, 2020/08/11, 2020/08/25, 2020/09/05, 2020/09/11, 2020/09/26, 2020/09/30, 2020/10/09, 2020/10/10, 2020/10/15, 2020/10/16, 2020/10/21, 2020/11/03, 2020/11/11, 2020/11/29, 2020/12/12, 2020/12/17, 2020/12/21,
| y1 = 23.80,30.60,21.50,23.80,25,21.70,35.50,20.30,35.20,21.70,20.80,28,33.50,22.10,21.30,26.70,20.30,21.20,30.10,14.50,24.20,24.90,17.80,23.80,13.20,22.30,20.50,13,24.10,20.90,22.90,27.10,15.90,20.50,20.10,18.60,18.50,24.30
| y7 = 0,0,8.30,5.10,9,8.60,3.60,7.10,3.70,9.50,9.10,8,3.40,5.30,5.20,18.80,6.40,11.10,13.90,7.90,14.90,3.40,10.10,15.90,8.30,11,14.90,8.60,15.90,3.90,16.10,18.60,6.80,3.70,3.70,9,13,10.20
| y8 = 0,0,0,0,0,0,0,0,1.60,0,0,0,1.50,1.80,1.50,5.90,1.30,2,5,2.40,4.40,1.20,2.90,4,2.20,2.50,4.60,2.50,3.90,1.70,3.50,3.90,3.40,1.60,1.50,2.40,3.70,4.90
| colors = #0056A7, #D71921, #0066B7, #000000, #004A80, #00718F, #4BB9DE, #5BA546;
| showSymbols = 1,1,1,1,1,1,1,1
| symbolsShape = circle