Разлика между версии на „Близкоземни астрономически обекти“

дребни допълнения и корекции
(escape)
(дребни допълнения и корекции)
[[File:Trajectory of near-Earth asteroid 2011 MD 2.gif|thumb|right|220 px|Траектория на околоземния астероид [[2011 MD]], преминал на 12000 km от повърхността на Земята на 27 юни 2011]]
Към '''близкоземните астрономически обекти''' се причислява всяко тяло от [[Слънчевата система]] ([[астероид]], [[комета]], [[метеоридметеороид]]), което преминава в диапазона между 0,983 до 1,3 [[Астрономическа единица|а.е.]] от [[Слънцето]].
<ref>[https://cneos.jpl.nasa.gov/about/neo_groups.html NEO Groups]</ref><ref>[https://www.boulder.swri.edu/~bottke/Reprints/Morbidelli-etal_2002_AstIII_NEOs.pdf Origin and Evolution of Near-Earth Objects]</ref>
 
Ако [[орбита]]та на тялото пресича орбитата на [[Земята]] (средно 1 а.е.) и ако е с размер по-голям от 100 – 150 m, то се причислява към групата на [[Потенциално опасни обекти|Потенциално опасните обекти]]<ref>[https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2004E%26PSL.222....1C/abstract The hazard of near-Earth asteroid impacts on earth]</ref>
 
Към моментаянуари 2021 са регистрирани надоколо 2025 000 близкоземни астероида и над 100113 краткопериодични комети,<ref>[https://cneos.jpl.nasa.gov/stats/totals.html Discovery Statistics]</ref> от които около 1000 с размер над 1 km и около 10000 с размер над 140 m. Към близкоземните астрономически обекти още биват причислявани метеоридиметеороиди, [[квазиспътник|квазиспътници]]<ref>[https://news.arizona.edu/story/earths-new-buddy-asteroid-not-space-junk Earth's New Buddy Is Asteroid, Not Space Junk]</ref> на Земята, а също и отломки от космически апарати (т.н. [[космически отпадъци]]). Тези тела се регистрират и следят от Центъра за малки планети (Minor Planet Center). Регистрацията им се извършва след наблюдение при две или повече [[Опозиция (астрономия)|опозиции]]. Тези от тях, доближаващи се на по-малко разстояние 0,05 а.е., се водят в отделен списък на Потенциално опасните обекти.
 
== Потенциално опасни обекти<ref>[https://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/t_phas.html List Of Potentially Hazardous Minor Planets]</ref> ==
По дефиниция това са всички близкоземни обекти (астероиди, комети, метеоридиметеороиди), които в даден момент могат да се приближат близо до Земята и които са достатъчно големи да предизвикат значително регионално унищожение в случай на сблъсък.
.<ref>[https://web.archive.org/web/20161210142717/http://nss.org/resources/library/planetarydefense/2000-ReportOfTheTaskForceOnPotentiallyHazardousNearEarthObjects-UK.pdf Report of the Task Force on potentially hazardous NEAR EARTH OBJECTS]</ref> Дефинират се като обекти, пресичащи земната орбита на разстояние по-малко от 0,05 а.е. (19,5 разстояния до [[Луна]]та) и чиято [[абсолютна звездна величина]] е 22 или по-ярка (което при средно [[албедо]] 0,14 предполага, че имат размер 140 m и повече). Над 98% от познатите към момента потенциално опасни обекти не представляват опасност в близките 100 години. Само 38 от тях се водят в списъка Sentry Risk Table на Центъра за изследване на близкоземните обекти на [[НАСА]].<ref>[https://cneos.jpl.nasa.gov/sentry/ Sentry: Earth Impact Monitoring]</ref> Към септемвриянуари 20202021 са записани 21162164 потенциално опасни тела (около 9% от общия брой на околоземните обекти), като 157 от тях са с диаметър повече от 1 km.<ref>[https://cneos.jpl.nasa.gov/stats/totals.html Discovery Statistics]</ref><ref>[https://minorplanetcenter.net/iau/lists/Unusual.html Unusual Minor Planet]s</ref> Повечето потенциално опасни астероиди спадат към групата на [[аполони]]те (1730) и 171 принадлежат към групата на [[атени]]те. Каталогът на НАСА за околоземни обекти включва по дати приближаването на астероиди и комети до Земята, изразено в лунни диаметри, относителна скорост и размер на обекта.<ref>[https://cneos.jpl.nasa.gov/ca/ NEO Earth Close Approaches]</ref> Пълен списък на потенциално опасните астероиди е даден на сайта на Центъра за малки планети заедно с описанието им.<ref>[https://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/t_phas.html List Of Potentially Hazardous Minor Planets (by designation)]</ref>
 
== Класификация на близкоземните астероиди ==
* [[Атени]]: астероиди, вътрешни на земната орбита, с характеристики '''a < 1 AU; Q > 0,983''', т.е голямата им полуос е по-малка от 1 а.е., което е средната величина на разстоянието на земната орбита около Слънцето, и при своя афелий пресичат перихелия на Земята. По този начин орбитите им почти изцяло са между Слънцето и Земята. Тази група е наречена по първия такъв открит астероид [[2062 Атен]] (1976 г.) с перихелий q = 0,79, афелий Q = 1,434, ексцентрицитет e = 0,183 и голяма полуос a = 0,97 а.е. Към 2020 г. са открити 1841 атени, което е значително по-малко от аполоните. Причина за това е, че като вътрешни астероиди, те могат да се наблюдават за кратко време преди изгрев слънце.
* [[Атири]]: наричани също [[апохели]], са астероиди, чиито орбити са изцяло вътрешни спрямо орбитата на Земята, т.е. техният афелий винаги е по-близо до Слънцето от перихелия на Земята. Често биват класифицирани като подгрупа на атените. Наречени са по първия открит астероид с такива параметри [[163693 Атира]], който е [[двоен астероид]], въртящ се около общ [[барицентър]], с размери съответно 4,8 и 1,0 km и параметри q = 0,5; Q = 0,98, e = 0,32; a = 0,74 а.е. Поради малките им размери и трудности при наблюдението, към 2020 г. са открити само 20 такива астероида – могат да се уловят за кратко ниско над хоризонта при изгрев или залез слънце.
* [[Амури (астероиди)|Амури]]: това са астероиди, които никога не пресичат [[земна орбита|земната орбита]], т.е. те са изцяло външни спрямо Земята. Общите им орбитални параметри са: голямата им полуос полуос a > 1 а.е., орбиталният им период е повече от една година, в перихелия си не пресичат земния афелий, но са причислени към близкоземните астероиди, защото перихелият им е '''1,017 < q < 1,3 а.е.''' Групата носи името на първия открит астероид [[1221 Амур]] (q = 1,08 AU, Q = 2,75 AU, a = 1,92 AU, e = 0,44 и диаметър окомооколо 1 km). Астероидите от тази група в афелия си пресичат орбитата на [[Марс (планета)|Марс]], други достигат до [[Астероидния пояс]], а трети дори се доближават отвътре до орбитата на [[Юпитер (планета)|Юпитер]]. Сред амурите има и няколко потенциално опасни астероида, като напр. [[3671 Дионисий]], [[3908 Никс]], [[3122 Флоренс]] и др.
 
== Близкоземни комети ==
[[Комети]]те са тела, които орбитират около Слънцето и при приближаването си до него под действие на [[слънчев вятър|слънчевия вятър]] развиват [[Кома (астрономия)|кома]] и [[опашка (комета)|опашка]]. Орбитите на краткопериодичните комети са проучени добре и с достатъчна точност може да се предскаже кога и на какво разстояние ще преминат покрай Земята. Трудността при дългопериодичните комети (появяващи се през над 200 и повече години) е в това, че такава комета може да бъде открита едва при приближаването и едва тогава да се изчислят орбиталните ѝ параметри. Към 20182021 г. са открити 107113 близкоземни комети, от които 20 са преминали на разстояние от земната орбита по-малко от 0,1 а.е. Такива комети например са [[73P/Швасман – Вахман]], [[55P/Темпел – ТатълТътъл]] (родителско тяло на [[леониди]]те), [[Суифт-Тътъл|109P/Суифт – ТатълТътъл]] (родителско тяло на [[персеиди]]те) и др.
 
== МетеоридиМетеороиди и метеорити ==
[[МетеоридиМетеороид]]теите са малки твърди тела, движещи се в космическото пространство, по различни определения с размер от 30 микрометра до 3, или 10 или 30 метра, които, поради малкия им размер, могат да се открият отв непосредствена близост от Земята. Навлизайки в атмосферата, наблюдаваме явлението [[метеор]], а твърди части, паднали на земната или морската повърхност, се наричат [[метеорит]]и. Такъв например е [[Челябински метеоритен взрив|Челябинският метеорит]] от 15 февруари 2013 г.
 
Някои метеориди извършват съвсем близко приближаване до Земята и в случай на сблъсък биха причинили регионални щети или цунами при попадане в океана. Такива са [[2004 FU162]] (с размер около 20 м, преминал на 6500 km от земната повърхност на 30 март 2004), [[2009 VA]] (около 7 m, преминал на 14000 км от земната повърхност на 06 ноември 2009) и др.
 
=== Изследване на комети ===
* Първата изследвана околоземна комета (1985 г.) е [[21P/Джакобини – Цинер]], когато сондата на [[НАСА]] и [[ЕКА]] ''International Cometary Explorer (ICE)'' преминава през нейната [[кома (астрономия)|кома]].
* По-късно, през март 1986, сондата ICE заедно със съветските сонди [[Вега 1]] и [[Вега 2]] и [[Джото (космически апарат)|Джото]], последователно прелитат около ядрото на [[Халеевата комета]].
* През 1992 г. сондата на ЕКА [[Джото (космически апарат)|Джото]] посещава кометата [[26P/Григ – Скьерелуп]], но мисията е неуспешна поради повредени камери от предишното посещение на Халеевата комета.