Разлика между версии на „Трафопост“

м
Премахнати редакции на 95.42.20.192 (б.), към версия на Vodenbot
(вече е прието волтовете за България да не са 230 , а 220V)
м (Премахнати редакции на 95.42.20.192 (б.), към версия на Vodenbot)
Етикет: Отмяна
 
'''Трафопостът''' служи за преобразуване и разпределяне на електрическата енергия, доставена от близка подстанция или малка централа през разпределителната мрежа (10 или 20 [[волт|kV]]). <ref>Наредба 3-Електрически уредби[http://econ.bg/Нормативни-актове/Наредба-3-от-9-юни-2004-г-за-устройството-на-електрическите-уредби-и-електропроводните-линии_l.l_i.130231_at.5.html]</ref>За разлика от подстанцията, трафопостът доставя енергия в посока единствено към даден брой крайни физически потребители на ниско напрежение. Той също така може да бъде част от устройството на голяма подстанция.
 
Добре известно е, че електрическата енергия за бита в България е с напрежение 220230 V (може да варира в границите 217 – 253 V) за монофазни и 400 V за трифазни консуматори при честота 50 Hz. Не е възможно това напрежение да доставя електроенергия на големи разстояния. Ето защо, след като се произведе от [[електрическа централа|електроцентрала]], напрежението на електроенергията се повишава чрез трансформатори на 110 kV, 220 kV или 400 kV и се доставя чрез [[електропровод]]и до [[Електрическа подстанция|подстанцията]] в близост до даденото населено място. В подстанцията то се понижава обикновено на 10 или 20 kV и се доставя до трафопостовете на отделните квартали или предприятия. Съответно трафопостът понижава напрежението до 230/400 V и захранва отделните потребители.
 
В най-общи линии трафопостът се състои от три части – разпределителна уредба за средно напрежение (РУ-СН), силов трансформатор и разпределителна уредба ниско напрежение (РУ-НН).
Силовите трансформатори обикновено са маслени, с естествена циркулация на маслото и охлаждащия въздух. Напрежението им се регулира без товар (в изключено състояние). Също така се използват и сухи силови трансформатори, които имат по-лоши технико-икономически характеристики, но понякога се предпочитат поради факта, че изискванията за място и начин на монтаж са по-леки сравнение с маслените.
[[Файл:Интерьерный макет БКТП.JPG|мини|Макет на БКТП. Вътрешно устройство.]]
В РУ-НН се извършва разпределянето на електрическата енергия за 220230/400 V, състояща се от [[Разпределително табло|табло]] НН, в което е монтирана комутационата и защитната апаратура на изходящите линии от трафопоста.
 
== Видове ==