Винителен падеж: Разлика между версии

м
(Премахната редакция 10648819 на 78.90.189.148 (б.))
Етикет: Връщане
Етикет: Отменени
В съвременния [[български език]] са останали форми за винителен падеж само при личните местоимения: ''него '''го''''', ''нея '''я''''', ''тях '''ги'''''. Употребата на тези падежни форми се обуславя от синтактичната служба на съответното местоимение в изречението: ''Викат ме'' (пряко допълнение).
 
При [[членуване (граматика)|членуваните]] [[съществително име|съществителни]] и [[прилагателно име|прилагателни]] от [[мъжки род]] [[единствено число]] в книжовния български език се поддържа изкуствена разлика между [[именителен падеж|именителен]] и винителен падеж (в съвременните диалекти такова разграничение не съществува). В някои североизточни български говори при съществителните имена от [[женски род]] формите за винителен падеж са заменили тези за именителен, напр. ''душътъ (<душѫ тѫ) ми излезе''.
 
== Използвана литература ==